עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 12 2 3 4 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 א' טבת ח' טבת טו' טבת כב' טבת ג' טבת י' טבת יז' טבת כד' טבת כח' כסלו ה' טבת יב' טבת יט' טבת כו' טבת ב' טבת ט' טבת טז' טבת כג' טבת ד' טבת יא' טבת יח' טבת כה' טבת כט' כסלו ו' טבת יג' טבת כ' טבת כז' טבת ל' כסלו ז' טבת יד' טבת כא' טבת כח' טבת ערב חנוכה נר ראשון חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה נר אחרון חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה צום עשרה בטבת ערב חג המולד 'בום אלכוהולי' 'בום אלכוהולי' 'בום אלכוהולי' 'בום אלכוהולי' 'בום אלכוהולי' חג המולד מקץ 16:03 17:13 ויגש 16:04 17:14 שמות 16:09 17:20 28 29 30 1 כד' כסלו כו' כסלו כה' כסלו כז' כסלו 2021 דצמבר כסלו תשפ"ב - טבת תשפ"ב )3 הנכד ( תיאטרון הקאמרי היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות החולד הקטן תיאטרון באר שבע לילדים ונוער ) 3 הנכד ( תיאטרון הקאמרי קול המוסיקה ) 3 הקאמרית ( קיבוץ גזית טיול ז'-ח' דרום נוער עמק יזרעאל ויחי 16:06 17:16 שני שלישי רביעי חמישי

ראש חודש

Made with FlippingBook flipbook maker