מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - תנועה ותחבורה - מצב קיים

Animated publication

דורית שפינט

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

1

מוקדי משיכות ויצירות תנועה

מוקדי המשיכה העיקריים לתושבי עמק יזרעאל הם חיפה והקריות , , עפולה נצרת עילית ומרכז הארץ . תנועה זאת מתבצעת ברובה על בסיס כבישים 77 ,79 .

מוקד יצירת ומשיכת תנועה

משיכת תנועה למוקדים חיצוניים

משיכת תנועה למוקדים פנים מועצתיים

בשטח המועצה עוברת תנועה רבה : o

כביש 77- טיילים לצפון כביש 65 יוממים : לכיוון עפולה

חיפה

77

77

כבישים 77/79 – יוממים לכיוון נצרת חיפה והקריות

o

65

75

נצרת

77

73

התנועות הרבות ביותר בתחומי המועצה לאחר פתיחת הקטע הצפוני של כביש 6 הן על בסיס כבישים 77 ,79 התנועה בכביש 65 קטנה אך עדין משמעותית .

65

60

עפולה

65

מוקדי המשיכה ויצירת התנועה המשמעותיים הם אל מחוץ למועצה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

2

מערכת התנועה האזורית קיימת ומתוכננת - כבישים

מאפיינים

דרך סטטוס

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

מקשר למערכת הארצית

קיים

6

שפרעם

79

דרך מהירה

דרך ראשית

מקודם נתיב

דרך מהירה דרך ארצית

77

נ" מתע / צ"תח

דרך ראשית מתוכננת

חנתון

עדי

77

סואעד חמירה

מקודם נתיב

65

77

רכבת קיימת

נ" מתע / צ"תח

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

רכבת מוצעת

- טבאש

- כעביה

רה'אג'חג

79

כביש ראשי

קיימת

66 , 60 , 75

77

ציפורי

רכבת קלה מתוכננת

75

בית לחם הגלילית

שמשית

ישוב

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

אלונים

מחלף קיים

גבעת אלה

עילוט

מנשיית זבדה

מחלך מתוכנן

כביש ראשי – מקודם ככביש ( מהיר ) בביצוע ל"רק כולל כביש מקומי – בעיות בטיחות ניכרות למשתמשים הרכים קיימת תכנית לכביש ארצי 71 שתהיה חשובה לשירות ת"שד ל"בינ

קיים ובביצוע לשדרוג

79

נוף הגליל

כפר החורש

בית זייד כפר תקווה

תמרת

רמת ישי

שדה יעקב

בית שערים

נצרת

תחנת רכבת

77

6

דבוריה

75

נהלל

יפיע

תחנת רכבת קלה

בית שערים

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

73 קיים

גבת

גניגר

73

שריד

עין דור

תל עדשים

65

דברת

אחוזת ברק

יקנעם עילית

כפר גדעון

כפר ברוך

60

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

קיים במקטעי ם

71

נעוארה

עפולה

היוגב

מרחביה

2,500

0

5,000

71

65

• מערכת הכבישים הקיימת והמתוכננת מתאימה לביקושים הקיימים , למעט בעיות מקומיות • חסרים פתרונות מערכתיים למשתמשים רכים ולבטיחותם – בעיקר לאורך כביש 73 • חסרה מערכת שבילי אופניים ליוממות – פוטנציאל להקטנת נסועה ברכב

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

3

מערכת תחבורה ציבורית קיימת ומתוכננת

מאפייני מערכת : הקיימת צ" התח •

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

אוטובוסים : ללא נתיבי

שפרעם

79

דרך מהירה

יעודיים .

נ" מתע /צ"תח

דרך ראשית

רכבת כבדה : " העמק " קו רכבת

דרך ראשית מתוכננת

חנתון

(3 תחנות במועצה ) מאפייני מערכת צ" התחב המתוכננת : •

עדי

77

סואעד חמירה

רכבת קיימת

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

רכבת מוצעת

- טבאש

- כעביה

רה'אג'חג

79

77

ציפורי

רכבת קלה מתוכננת

רכבת כבדה : מסילת מנשה תתחבר למסילת העמק באזור שבין כפר ברוך לכפר יהושע למסילה הקיימת ( מסילת העמק .) נתיבי מתע נ " בכביש 65 עד מחלף גולני ובכביש 77( בתכנון "רק ל לאורך כביש 79 לכיוון חיפה והקריות עם תחנות באזור מחלף , ריינה -אל- אזור ביר מכסור ושפרעם . תוספת נתיבים יעודיים , מסילות רכבת ורק " ל על המערכת הקיימת יאפשרו מערכת הקמת שדה התעופה הבינ ל " ברמת דוד תשנה את עומסי התנועה ותחייב שדרוג כבישים . התחבורה ).י"נת/

75

בית לחם הגלילית

שמשית

ישוב

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

מחלף קיים

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

מחלך מתוכנן

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

רמת ישי

שדה יעקב

בית שערים

נצרת

תחנת רכבת

77

6

דבוריה

75

יפיע

נהלל

בית שערים

כפר תבור תחנת רכבת קלה

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

. י מ"ע

?

גבת

גניגר

73

שריד

עין דור

תל עדשים

65

דברת

אחוזת ברק

יקנעם עילית

כפר גדעון

כפר ברוך

60

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

. צ יעילה " תחב •

71

65

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

4

מערכת התנועה האזורית קיימת ומתוכננת –" דרכים לבנות "

הדרכים הלבנות אינן דרכים מאושרות , המשמשות לתנועה רחבה , בין היתר לקישור בין ישובים . שכנים סלילה ושיפור של הדרכים ימשוך תנועה עוברת למטרות קיצור דרך ולכן יש לבחון את הצורך בהן חיבורים בין ישובי המועצה על בסיס " דרכים לבנות " לבחינה : .1 היוגב – כפר ברוך .2 בית לחם – מחלף זרזיר .3 בית לחם – כעביה .4 ציפורי – הושעיה .5 כפר יהושע – רמת ישי .6 שמשית – גבעת אלה .7 אחוזת ברק – תל עדשים – כפר גדעון .8 - עדי הרדוף

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

שפרעם

79

" דרך לבנה "

דרך מהירה

עדי

דרך ראשית

חנתון

8

77

סואעד חמירה

דרך ראשית מתוכננת

77

4

הרדוף

הושעיה

הסוללים

אלון הגליל

רכבת קיימת

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

79

77

ציפורי

6

רכבת מוצעת

2

75

3

שמשית

בית לחם הגלילית

רכבת קלה מתוכננת

זרזיר

טבעון

אלוני אבא

גבעת אלה

ישוב

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

מחלף קיים

כפר החורש

בית זייד כפר תקווה

תמרת

שדה יעקב

רמת ישי

נצרת

מחלך מתוכנן

נוף הגליל

5

77

6

בית שערים

דבוריה

75

נהלל

יפיע

תחנת רכבת

בית שערים

כפר תבור

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

תחנת רכבת קלה

רמת דוד

גבת

גניגר

73

שריד

עין דור

תל עדשים

7

65

דברת

יקנעם עילית

אחוזת ברק

כפר גדעון

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

בלפוריה

1

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

2,500

0

5,000

71

65

• הדרכים הלבנות משמשות לקישור בין ישובים שכנים • סלילה ושיפור של הדרכים ימשוך תנועה עוברת למטרות קיצור דרך

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

5

מערכת התנועה האזורית קישורים בין ישובים – דרכי אופניים

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

במרחב מספר דרכים בודדות לאופניים בנהן סלילה חדשה של נת י " לאורך כביש 722 . המועצה ורשות הנחלים מקדמים סלילת דרכי אופניים בחלקן ע ג " ( דרכים לבנות ) ובחלקן לאורך כבישים 73,60 . דרכי אופניים אלו מחברות ישובים בינם וכן לדרך ו או / מרכז קרוב : • חיבור יישוביי בית , שערים רמת דוד , נהלל וגבת – כביש 73 • חיבור יישובי גבת ושריד למזרע והמועצה האזורית • חיבור יישובי תל , עדשים כפר גדעון ובלפוריה – תחנת רכבת עפולה ?

שפרעם

79

דרך אופניים בתכנון

דרך אופניים קיימת

עדי

דרך מהירה

חנתון

77

סואעד חמירה

דרך ראשית

77

הרדוף

הושעיה

דרך ראשית מתוכננת

הסוללים

אלון הגליל

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

79

77

ציפורי

רכבת קיימת

75

שמשית

בית לחם הגלילית

רכבת מוצעת

זרזיר

טבעון

אלוני אבא

גבעת אלה

רכבת קלה מתוכננת

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

ישוב

כפר החורש

בית זייד כפר תקווה

תמרת

שדה יעקב

רמת ישי

נצרת

מחלף קיים

נוף הגליל

6

בית שערים

דבוריה

75

77

נהלל

יפיע

מחלך מתוכנן

כפר תבור

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

תחנת רכבת

גבת

תחנת רכבת קלה

גניגר

73

שריד

עין דור

תל עדשים

65

דברת

יקנעם עילית

אחוזת ברק

כפר גדעון

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

בלפוריה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

2,500

0

5,000

71

65

המערכת המוצעת לא שלמה חסר קישור בין החלקים השונים . נדרש לחבר ישובים נוספים ולפתח תנועת יוממים עם קישור לתחנות הסעת המונים קרובות .

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

6

דורית שפינט

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

7

מערכת התחבורה | מצב קיים ופוטנציאל

מצב קיים

מוקד משיכה מחוץ לשטח המועצה ( ברובם תעסוקה :) , עפולה , קריות חיפה ורמת ישי

קריות

חיפה

מוקד משיכה פנימי :

79

: בוקר תעסוקה ובתי ספר

חנתון

77 מוקדי משיכה יכולים לשמש גם מוקד תחבורתי לביצוע נסיעות יוממות המשך

עדי

, בילוי העשרה וחוגים ת ומתחם המועצה

: צ" אחה

סואעד חמירה

"אז : ערב

צומת המוביל

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

79

ציפורי

" צמתי מעבר " לקישור למוקדי משיכה ( מרכז התחבורה של עפולה , אזור רמת ישי , / צמת מחלף המוביל )

בית לחם הגלילית

שמשית

65

אלוני אבא

77

גבעת אלה

אלונים

רמת ישי

מנשיית זבדה

נוף הגליל

צומת אלונים

כפר החורש

תמרת

נצרת

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

שדה יעקב

נהלל

מגדל העמק

כפר יהושע

יפעת

רמת דוד

גבת

60

גניגר

תל עדשים

שריד

עין דור

שגיא 2000

מועצה

66

דברת

אחוזת ברק

כפר ברוך

מזרע

אלון תבור

אלון תבור

כפר גדעון

גזית

בלפוריה

6

עפולה

מוקדי חינוך על יסודי : • ממלכתי • דתי • חינוך מיוחד • ייחודי

היוגב

עוצמת משיכה

. ק מרחביה

. מ מרחביה

65

מחלף מגידו

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

8

ניידות במועצה | מצב קיים ופערים

פערים במערכת התנועה הקיימת

מערכת תנועה קיימת

תחבורה עצמאית

הסעה יזומה

הסעה יזומה

תחבורה עצמאית

6:00

7:00

הסעות ממוקדות לבתי ספר

הסעות ממוקדות למוקדי תחב צ " ארצית ומוקדי תעסוקה

8:00

9:00

10:00

רכב פרטי

11:00

רשת שבילי אופניים ליוממות

12:00

13:00

הסעות ממוקדות לישובים מבתי הספר

" תחב צ ארצי

14:00

15:00

16:00

מונית

נגישות מהישובים לצמתים הראשיים נגישות מצירי תחבורה ראשיים למוקדי משיכה תנועה ציבורית בין ישובים קרובים

הסעות ממוקדות לחוגים וחזרה לישובים

17:00

18:00

טרמפ

19:00

20:00

נוער

ילדים

נוער

21:00

נוער

מבוגרים

מבוגרים

22:00

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

9

תכנית לניידות ותנועה במועצה

מתוך חזון המועצה : " במועצה פועלת מערכת תחבורה ציבורית חכמה , בהתאמה לצרכים ולביקושים המאפשרת קישור בין הישובים ומוקדי פעילות סמוכים לאורך כל שעות הפעילות ."

מרכיבי מערכת ניידות ותנועה במועצה האזורית

מערכת תנועה רכה : שבילי אופניים ושבילי , הליכה המקשרים בין ישובים קרובים ומרכזי . תחבורה

מערכת תחבורה ציבורית מותאמת למועצה לחיבור ישובים קרובים באשכולות תחבורה .

תנועה לרכב חקלאי חתך – דרך ומעברים חקלאיים לנגישות החקלאים לשטחי חקלאות סמוכים .

הסעות ייעודיות

שיפור כבישים –

, מחלפים , בטיחות מעברים להולכי רגל

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

10

מערכת התנועה האזורית | שבילי אופניים ליוממות מוצע -

סיווג דרכי האופניים - נקבעו עפ י " התשתית לאורכה עוברים והאזור :

65 מערכת תנועה רכה : שבילי אופניים ושבילי הליכה , המקשרים בין ישובים קרובים ומרכזי תחבורה .

מאפיינים

סוג דרך

79

• 65,77 ,

דרך אופניים לאורך כביש

לאורך דרך 60

ביצוע – קיים מיידי

77

77

לאורך דרך 73

דרך אופניים לאורך כביש שדורש שיפורים גיאמטריים לכביש ו או / תוספת מדרכה

79

6

75

73

73

בצמוד לדרך חקלאית או בנפרד על בסיס דרך לבנה או בגבולות נחלים

דרך אופניים לאורך דרך חקלאית

65

60

דרך אופניים עצמאית

66

65

לפירוט שבילים לפי שלביות ביצוע

מרכז תחבורה עתידי

71

תחנה בטוחה מוצעת

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

11

דוגמאות ל - HUB – תחנה בטוחה

תחבורה

• תחנת אוטובוס מוארת ומקורה עם מקומות ישיבה

, ציבורית לבתי ספר

חניה מוסדרת ליוממים בתחבורה

ולמוקדים אחרים כמו מרכזי בילוי ואתרי תיירות

מוקד תעסוקה

תחנה בטוחה

חניון אופניים פתוח ומקורה

נקודת טעינה לאופניים חשמליות

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

12

מערכת התנועה הציבורית הקיימת

מערכת תחבורה ציבורית מותאמת למועצה לחיבור ישובים קרובים באשכולות תחבורה .

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל

שפרעם

דרך מהירה

79

דרך ראשית

חנתון

דרך ראשית מתוכננת

דרך מקומית

עדי

סואעד חמירה

רכבת קיימת

77

רכבת מוצעת

הרדוף

הושעי ה

הסוללים

• מערכת תח " צ מבוססת על אוטובוסים בין עירוניים וקו רכבת . העמק • קוים בין עירוניים נוסעים בצירים העיקריים ( כביש 77 ,65 ,79 ,77 , 75 ) וכוללים תחנות על בסיס המחלפים והצמתים הקרובים וכניסות מועטות לישובים . • המצב הקיים לא עונה על כל צרכי הישובים וזאת בעיקר בשעות .צ" אחה • ישובים המשורתים היטב - לרוב נמצאים לאורך כביש 73 בעלי נגישות משער הישוב לתחנת האוטובוס • ישובים המשורתים באופן חלקי - נמצאים במרחק נסיעת אופניים מציר תחב צ" • ישובים ללא נגישות - נדרש כלי רכב על מנת לקשר בין הישוב לציר צ" התחב

אלון הגליל

רכבת קלה מתוכננת

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

ציפורי

77

ישוב

בית לחם הגלילית

79

תחנת רכבת

שמשית

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

תחנת רכבת קלה

אלונים

גבעת אלה

עילוט

6

מנשיית זבדה

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה ;

רמת ישי

שדה יעקב

נצרת

73

75

דבוריה

בית שערים

יפיע

נהלל

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת

דוד

גבת

גניגר

שריד

73

65

תל עדשים

עין דור

מזרע

דברת

כפר ברוך

יקנעם עילית

אחוזת

כפר גדעון

60

ברק

גזית

בלפוריה

גבעת המורה

נעוארה

66

עפולה

היוגב

מרחביה

65

2,500

0

5,000

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

13

מערכת תחבורה ציבורית מוצעת "- קו אזורי קו העמק :" • חיבור מחלף המוביל לדברת דרך רמת ישי , עפולה ותחנות הרכבת למוקדי ( תעסוקה רמת ישי , שגיא 2000 , אלון תבור ) • גישור על פערי מרחק גדולים • ללא כניסה לישובים

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל

שפרעם

דרך מהירה

79

דרך ראשית

חנתון

דרך ראשית מתוכננת

עדי

דרך מקומית

סואעד חמירה

רכבת קיימת

77

הרדוף

הושעי ה

רכבת מוצעת

הסוללים

אלון הגליל

רכבת קלה מתוכננת

קווים אשכוליים -" אשכוליות :" / מיניבוס המקשר בין הישובים לתחבורה האזורית והארצית . איסוף יעד

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

ציפורי

ישוב

בית לחם הגלילית

( אוטובוס בהתאם לדרישה )

77

79

שמשית

אלוני אבא

תחנת רכבת

זרזיר

טבעון

אלונים

גבעת אלה

תחנת רכבת קלה

עילוט

6

מסוף תחב צ"

מנשיית זבדה

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה ;

רמת ישי

שדה יעקב

נצרת

75

73

דבוריה

בית שערים

יפיע

נהלל

כפר תבור

מחלף המוביל

, הסוללים

, שמשית

1

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת

, ציפורי הושעיה

דוד

גבת

גניגר

שריד

מחלף המוביל

, חנתון אלון הגליל , עדי , , הרדוף סועאד

2

73

תל עדשים

עין דור

65

מזרע

דברת

60

כפר ברוך

יקנעם עילית

אחוזת

כפר גדעון

ברק

גזית

בלפוריה

גבעת המורה

צומת נהלל ורמת ישי

גבעת אלה , , תמרת כפר החורש , מנשיה זבדה בית לחם הגלילית , אלוני אבא , , אלונים כפר יהושע

3

נעוארה

עפולה

66

היוגב

מרחביה

רמת ישי ותחנת הרכבת כפר יהושע

4

65

מסוף תחב צ " מתוכנן

71

2,500

0

5,000

צומת דברת

, עין דור דברת

, גזית

5

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

14

סכמת תחבורה מוצעת

תחבורה בשעות יעודיות

תחבורה בכל שעות היום

6:00

• למוקדי תחב צ" , ארצית מוקדי תעסוקה ולצמתי מעבר

" אשכולית

"

7:00

ישוב

ישוב

ישוב

ארצית צ" תחב

8:00

• בתי ספר

9:00

צ" תחב

רכב פרטי , , מונית אופניים או טרמפ

10:00

" קו העמק

"

אופניים

11:00

12:00

מוקד תעסוקה

הסעות למוקדים

הסעות לבתי ספר הסעות לחוגים

13:00

רשת שבילי אופניים

• בתי הספר

תחנה בטוחה

14:00

• " אשכוליות " ( מתוך הישובים ) כל שעה לצומת מעבר • " קו העמק כל " 20 ' דק מצמתים ראשיים למוקדים • הסעות ממוקדות ל חוגים

ס"בי

15:00

באבל עמק " מערכת איסוף מהישובים לפי ( קריאה בדומה לבאבל דן )

16:00

מרכז חוגים

17:00

ישוב

18:00

מסוף

" קו העמק

"

צ" תחב

19:00

צ" תחב

20:00

21:00

22:00

23:00

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

15

סכמת תחבורה מוצעת – מקרה בוחן בשמשית

תחבורה בשעות יעודיות

תחבורה בכל שעות היום

• למוקדי תחב צ" , ארצית מוקדי

6:00

7:00

תעסוקה וצומת מעבר • בתי ספר

• ארצית צ" תחב

8:00

9:00

• הגעה באמצעות רכב פרטי , , מונית אופניים או טרמפ

10:00

סכמת תחבורה מוצעת – שמשית כדוגמה

11:00

12:00

• בתי הספר

13:00

רשת שבילי אופניים

14:00

• " קו העמק כל " 20 ' דק מצמתים ראשיים למוקדים • הסעות ממוקדות ל חוגים • " אשכוליות " ( מתוך הישובים ) כל שעה לצומת מעבר

15:00

• " באבל עמק "

16:00

מערכת איסוף מהישובים לפי ( קריאה בדומה לבאבל דן )

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

16

רשת תחבורה מוצעת - סיכום רשת תחבורה מוצעת גמישה ומשתנה בהתאם לשעות היום ולביקושים

בוקר : הסעות למוקדי תחבורה ארציים , מוקדי תעסוקה ולמוסדות החינוך

שפרעם

79

צהריים : הסעות חזרה לישובים ממוסדות החינוך

: צ" אחה הסעות לחוגים ," אשכוליות " לאיסוף מהישובים ," קו העמק " לחיבור בין מוקדים שונים במועצה ארצית המתוגברת ע " י תחבורה חכמה לפי " קריאה באבל עמק " בכל שעות היום : צ" תחב

77

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

79

זרזיר

טבעון

77

עילוט

6

• ראשי צ" תחב ציר •

נוף הגליל

רמת ישי

תחנה בטוחה מוצעת

נצרת

75

דבוריה

יפיע

קוי אשכוליות מוצעים

כפר תבור

73

איכסאל

מגדל העמק

יעד

איסוף

מחלף המוביל

, הסוללים

, שמשית

1

73

65

, ציפורי הושעיה

60

יקנעם עילית

מחלף המוביל

, חנתון אלון הגליל , עדי , , הרדוף סועאד

2

גבעת המורה

צומת נהלל ורמת ישי

, תמרת כפר

גבעת אלה ,

3

נעוארה

עפולה

, החורש מנשיה זבדה

66

רמת ישי ותחנת הרכבת כפר יהושע

בית לחם הגלילית , אלוני , אבא , אלונים כפר יהושע

4

65

71

צומת דברת

, עין דור דברת

, גזית

5

2,500

0

5,000

חיזוק רשת שבילי האופניים ליוממות

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

17

שדרוג נדרש בכבישים הקיימים - יאפשר את הרשת המוצעת

, מחלפים , בטיחות מעברים להולכי רגל

שיפור כבישים –

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

שפרעם

דרך מהירה 65

79

דרך ראשית

חנתון

דרך ראשית מתוכננת

עדי

סואעד חמירה

דרך מקומית

77

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

שידרוג מוצע

' מס כביש

הסוללים

רכבת קיימת

1

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

ציפורי

תוספת רמפות במחלף המוביל ממחלף יהלום למחלף מערכתי ביצוע מחלוף כמענה לעומסי תנועה שיפורים בטיחותיים ותנועתיים בצמתים תוספת מדרכות ודרכי אופניים רציפים לאורך הדרך תכנון וביצוע נתיבי צ "תח קידום שבילי אופניים רציפים מעבר חקלאי בדרך 60 מעברים חקלאיים

77

רכבת מוצעת

בית לחם הגלילית

79

שמשית

רכבת קלה מתוכננת

1

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

4

אלונים

גבעת אלה

ישוב

עילוט

6

77 ,79

מנשיית זבדה

מחלף קיים

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

רמת ישי

שדה יעקב

2

נצרת

מחלך מתוכנן

75

73

בית שערים

דבוריה

יפיע

צומת 60/65

נהלל

תחנת רכבת

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

תחנת רכבת קלה

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

73

3

תל עדשים

עין דור

מזרע

65

דברת

אחוזת ברק

4

יקנעם עילית

60

כפר גדעון

כפר ברוך

4

גזית

בלפוריה

גבעת המורה

2

3

73

נעוארה

עפולה

היוגב

66

מרחביה

4

65

4

2,500

0

5,000

60 ,65 , 77

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

18

ניידות במועצה – מצב מוצע

תוספות למערכת התנועה

מערכת תנועה קיימת

תחבורה עצמאית

הסעה יזומה

הסעה יזומה

תחבורה עצמאית

6:00

7:00

הסעות ממוקדות למוקדי " תחב צ ארצית ומוקדי תעסוקה

הסעות ממוקדות לבתי ספר

8:00

9:00

10:00

רכב פרטי

11:00

12:00

רשת שבילי אופניים ליוממות

13:00

הסעות ממוקדות לישובים מבתי הספר

" תחב צ ארצי

14:00

15:00

* תדירות בהתאם לאינטסיביות הביקוש " אשכולית " כל שעה ( מתוך הישובים לצמתים ראשיים ) " קו העמק כל " 20 דקות ( מצמתים ראשיות למוקדים )

16:00

תחבורה חכמה

מונית

17:00

הסעות ממוקדות לחוגים וחזרה לישובים

18:00

טרמפ

19:00

20:00

נוער מבוגרים

21:00

ילדים

נוער מבוגרים

נוער

22:00

- חסר תנאים בטיחותיים לתנועה רכה בצירים . עיקריים - חסר חיבור בתח " צ לישובים קרובים ומוקדי . משיכה - חסר חיבור לתנועה רכה במרחב לישובים קרובים ומוקדי משיכה .

✓ צ הכולל היסעים אשכוליים – " אשכוליות " וקו אזורי " קו העמק " מקושרים זה לזה . ✓ תוספת תחבורה חכמה כדוגמת באבל דן –" באבל עמק ." ✓ תוספת דרכי אופניים בין ישובים , למוקדי משיכה ונקודות – עיניין כולל חניות מותאמות . ✓ שיפורים בטיחותיים במיוחד לאורך דרך 73 ודרך 60. בניית מערך היסעים "תח/

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

19

Made with FlippingBook Publishing Software