מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

הרדוף

E18

קפסולת אלונים

מעין הסוסים

אלון הגליל

נחל ציפורי

הסוללים

B17

כעביה

טבאש

מצפה זבולון

p

7

בסמת טבעון

שמורת אלוני אבא

בית לחם הגלילית

_

- שביל טיול סימון שבילים

p

p

שמשית שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

p p

אלוני אבא

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

חוות התבלינים

שביל הסנדרין

77

7513

עילוט

גבעת אלה שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

אלונים

באר אבא

טבעון

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

מצפה האלה

עין חזין

p

האלון הגדול

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

p

מאגר חזין

באר טבעון

.

תל שמרון

: אכסון שינוי או הרחבה

חוות שטוק

גן לאומי בית שערים

p p p p

75

מנשייה זבדה

ריכוז צימרים קיים קמפינג

13

19

17

1

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

_

סובב רמת ישי

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

משטרת נהלל

רמת ישי

0

1,000

500

בית שערים

שדה יעקב

73

נהלל

המלצות תכנוניות : •

בית שערים • באלוני אבא פיתוח מרכז אמנים בלולים הישנים ( במקום ריכוז של סדנאות ) • באלוני אבא בחינת האפשרות למלונית בוטיק במבנה טמפלרי של האגודה • מבואה בכניסה לשמורת אלוני אבא "עפ( י תכנית מאושרת ) • טיפוח מעיינות ( על פי סיכום הפגישה עם רט )ג" • מלון בוטיק "ב בית הקליפות " בבית לחם הגלילית

- תרבות חקלאות לשימור

להגדיר את הקפסולה כולה כמכלול נוף -

יצירת זיקה תיירותית בין אלוני אבא לבית לחם הגלילית

• •

- תיירותית חקלאית בבית לחם הגלילית

בחינת דרך היקפית

75 • יצירת מסלולי טיול מעגליים באמצעות קישורים בין שבילים קיימים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

11

כפר יהושע

Made with FlippingBook Online newsletter