מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 1 מצב קיים 18.9.2019

Animated publication

דורית שפינט

מצב קיים | 18.9.2019

ועדת היגוי מס '1 |

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

צוות התכנון

לחברי ועדת ההיגוי

ראש צוות התכנון דורית שפינט גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע מ "

תכנון פיזי : רוזי פישילביץ ,' מיכל ארזי

ניהול אינטגרטיבי רוית ריכטר | סיטילינק

שיתוף הציבור

: ניהול יפעת רזניק

עירא עברי

) מודוס (

תכנון

ישובים ומוקדים דורית שפינט

תכנון שטחים פתוחים ( טלי טוך טוך סרגוסי )

: נוף יבגני , פינסון

תם נבט

חקלאות | לירון אמדור

| דלית גסול

תיירות

| טל פרידמן ראודניץ

שימור

| רונית טורק

סביבה

חברה פרוגרמה וכלכלה | רינה דגני |( גיאוקרטוגפיה )

תשתיות מים , ביוב וניקוז

תנועה ותחבורה | עידו ייגר ) א"חלו (

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

מוזמנים לועדת ההיגוי

ראש המועצה

אייל בצר

סגן ראש המועצה

אבי סמוביץ

מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהנדס המועצה

דובי וינגרטן

מנהלת הרחבות ופרויקטי תכנון

ענבל קורן רייסנר

ועדת ההיגוי

ר"יו

אהוד יוסטמן

מתכנן מחוז צפון

יהונתן כהן ליטאנט

מינהל התכנון

אגף לתכנון מקומי , מנהל התכנון

ישי כספי , ליהי דאלי מאיר -

לשכת התכנון , מחוז צפון

ויקי אליאשקביץ , לילה לביצקי

מהנדסת הוועדה

אורית כהן

ועדה מרחבית יזרעאלים

רשויות מקומיות גובלות

המועצה

ניצן פלג ראש ,

מועצה אזורית גליל תחתון

, אלקבץ ראש העיר

אבי

עפולה

עידן גרינבאום , ראש המועצה

מועצה אזורית עמק הירדן

אלי ברדה , ראש העיר

מגדל העמק

עידו גרינבלום , ראש המועצה

מועצה מקומית קרית טבעון

עלי סלאם , ראש העיר

נצרת

ראיד זבידאת , ראש המועצה

מועצה מקומית בסמת טבעון

רונן פלוט , ראש העיר

נצרת עלית

, אלחלים ראש

מואנס עבד

מועצה מקומית כפר מנדא

עורסאן יאסין , ראש העיר

שפרעם

המועצה

עודד הלפרין , ראש המועצה

מועצה מקומית כפר תבור

, חולבסקי ראש המועצה

איציק

מועצה אזורית מגידו

אמיר מזאריב , ראש המועצה

מועצה מקומית זרזיר

עובד נור , ראש המועצה

מועצה אזורית גלבוע

מוחמד שלבי , ראש המועצה

מועצה מקומית אכסאל

עמוס נצר , ראש המועצה

מועצה אזורית זבולון

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

מוזמנים לועדת ההיגוי

ועדות מקומיות ורשויות מקומיות גובלות

, שיבלי ראש המועצה

מוניר

אנם 'ע אום אל

שיבלי

. מ.מ

זוהיר יוספיה , ראש המועצה

מועצה מקומית דבוריה

ראש המועצה

מועצה מקומית ריינה , בסול מיל 'ג

, זועבי ראש המועצה

אחמד

מועצה מקומית בוסתן ' מרג אל

עופר בן אליעזר , ראש המועצה

מועצה מקומית רמת ישי

, אגבריה ראש המועצה

מוסטפה

מועצה מקומית מעלה עירון

האדי נעאמנה , מהנדס הוועדה

ועדה מקומית גבעות אלונים

ראש המועצה

, רה'אג'חג ראפע

כעביה רה'ג'חג טבאש

. מ.מ

, מני עדי מהנדס הוועדה

ועדה מרחבית גליל מזרחי

יראת , ראש המועצה

'חוג חאלד

מועצה מקומית ביר אל מכסור

איתן ענבר , מהנדס הוועדה

ועדה מקומית גלבוע

, ליליה ראש המועצה

'ח מאהר

מועצה מקומית יפיע

יוסף חביב , מהנדס הוועדה

ועדה מקומית מבוא העמקים

, רחאל ראש המועצה

עהאד

מועצה אזורית אל בטוף

אבו ראס אבראהים , ראש המועצה

מועצה מקומית עילוט

משרדי ממשלה ורשויות

דורית הוכנר

תשתיות

ישי רובין

ש" משב

אריק ליבוביץ

כלכלה

אליאור ליאב

הגנת הסביבה

ערן מורדכוביץ

רשות העתיקות

הראל דמתי

תחבורה

עמרי בונה

ל"קק

חנה סלע

בריאות

גיל בן נון

ג"רט

, אמויאל נתי גלבוע

רענן

חקלאות

לירון שפירא

ט"חל

עידית הוברמן

י"רמ

אורלי זיו

רשות המים

נרקיס כנפו

בטחון

עובד יבין

רשות ניקוז ירדן דרומי

סיגל בן עוז

תיירות

חיים חמי

רשות ניקוז קישון

גנאדי קמנצקי

חינוך

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

שלבי עבודה בתהליך התכנון

אתה נמצא כאן

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

חזון המועצה

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

מפגשי שיתוף ציבור

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

סביבה ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

תיירות

שימור

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , שכונת משפחות בחלוקה לסוגים

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

מוקדים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

מתודולוגיה | נושאים לדיון

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

סביבה ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

חלק 1

תיירות

שימור

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , פזורה ושכונת משפחות בחלוקה לסוגים

חלק 2

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מוקדים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

עמק יזרעאל - תעודת זהות

שנת הקמה

1941 ( מועצה אזורית שנייה שקמה בארץ אחרי עמק חפר .) 1980 - איחוד שתי המועצות האזוריות קישון ויזרעאל למועצה האזורית עמק יזרעאל .

ישובים

ישובים קהילתיים |2 ישובים ערביים | פזורה בדואית ושכונת

מושבים |7

קיבוצים |14

38 ישובים -15

משפחות בבסיס רמת דוד , כפר תקווה - כפר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

אזורי תעסוקה

2000 , אלון תבור , עפולה דרום ועפולה צפון .

שגיא

תושבים

-כ 41,000 תושבים

שכנים

26 רשויות גובלות .

תחום שיפוט

350,000 – דונם 70% מעובד שטח חקלאי מעובד כ - 250,000 דונם

ייחודיות

• מגוון יישובים ותושבים , יישובים וותיקים ויישובים חדשים • קשר אדם , אדמה –

לכידות חברתית . ערכים חינוכיים וחברתיים ושיתופי פעולה .

35/1 . לחלקם תכניות

• לחלק גדול מהיישובים תכנון מפורט של מעל 80% מהקיבולת בלוח 2 / א " בתמ

למלוא הקיבולת .

דירוג חברתי כלכלי

דירוג 8 במדד חברתי כלכלי –

גידול שנתי

2.4% ( גדול יחסית לממוצע הארצי )

גידול שנתי של

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

מיקום במרחב

שטח המועצה מחבר בין חטיבות נוף : ארציות o - בצפון בקעת נטופה o - בדרום רמות מנשה והרי שומרון o - במזרח עמק הירדן o - במערב הכרמל ועמק זבולון שונות גאומורפולוגית בין צפון המועצה , למרכז המועצה ולמזרח . גבולות המועצה אינם נגזרים מגבולות גאומורפולוגים ואינם תואמים את השטח הגאוגרפי של העמק .

90

85

22

70

הרי יודפת

חיפה

עמק זבולון

בקעת בית נטופה

כינרת

הרי טורעאן

77

79

הרי נצרת

77

65

73

הר הכרמל

עמק הירדן

נחל תבור

4

עמק יזרעאל

6

2

רמות מנשה

עמק חרוד

90

6

71

65

רכס הרי שומרון

תחום שיפוט עמק יזרעאל דרך קיימת נחל

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

מועצה אזורית עמק יזרעאל שלד –

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

79

דרכים

77

עדי

דרך קיימת מסילת רכבת תחנת רכבת

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

ישובים

75

ציפורי

שמשית גבעת אלה

אלוני אבא

ישובים

בית לחם הגלילית

אלונים

מוקד מסחר שותפות בא ת" "א ת במועצה קיבוץ ישוב קהילתי מושב ישוב ערבי

מנשיית זבדה

2

בית זייד

תמרת

כפר החורש

כפר תקווה

נווה יער

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

כפר תקווה

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

מוסדות ציבור

מפעלי העמק

גבת

גניגר

תל עדשים

73

מכללת עמק יזרעאל

שריד

שגיא 2000

דברת

65

מזרע

עין דור

1

שחק

1

כפר גדעון

כפר ברוך

אחוזת ברק

60

אלון תבור

גזית

משולש תדיראן

בלפוריה

מוסדות ציבור כלל מועצתיים מנחת מוקד אחר

היוגב

)ק( מרחביה

)מ( מרחביה

מנחת מגידו

71

65

התפתחות הישובים תעסוקה

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

10

מועצה אזורית עמק יזרעאל שלד –

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

- הר עצמון יודפת

79

דרכים

77

עדי

דרך קיימת מסילת רכבת תחנת רכבת

רכס תורען

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

יער הסוללים – אגם נטופה

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

שמורת אלוני אבא

77

ישובים

יער ציפורי

75

ציפורי

שמשית גבעת אלה

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

אלונים

יערות כפר החורש ושמרון

מנשיית זבדה

בית זייד

תמרת

כפר החורש

כפר תקווה

77

6

הכרמל

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

רכסי נצרת

מפעלי העמק

גבת

תל עדשים מוסדות ציבור

גניגר

73

שריד

שחק

שגיא 2000

דברת

65

נחלים

כפר גדעון מזרע

נחל תבור

מכללת עמק יזרעאל

עין דור

גבעת המורה

משבצת חקלאית

כפר ברוך

אחוזת ברק

60

אלון תבור

גזית

שטחים פתוחים

בלפוריה

שמורות טבע , שמורות נוף וגנים לאומיים יערות

גבעת המורה

היוגב

)ק( מרחביה

)מ( מרחביה

71

65

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

11

סיווג ישובי המועצה

התפלגות הישובים הקיימים במועצה האזורית לפי מועד הקמתם וסוגי ההתיישבות

ישובים מהתקופה ' העות מאנית

ישובים שהוקמו בתקופת המנדט

ישובים שהוקמו בשנות החמישים והשישים

ישובים שהוקמו משנת 1980

אחוזת ברק

כפרי מיעוטים

מושב

) מושב

( מרחביה

קיבוץ

ישוב קהילתי

2,500 2,500

0 0

5,000 5,000

חווה חקלאית

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

12

אזורי תעסוקה – השטחים המניבים במועצה

2 /9

אזור תעסוקה מרחבי מ "תמ(

כלכלת המועצה

כלכלת הישובים

שטחים באחריות המועצה ( מרוכזים באזורי תעסוקה אלון תבור ושגיא 2000 )

79

עדי

.א ת שפרעם

מוקדים מסחריים – חוצות אלונים

• 1

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

" מפעלי העמק " , התאגדות 23 קיבוצים מ -5 מועצות אזוריות ( עמק יזרעאל , , גלבוע זבולון וגליל תחתון .) ישובים - בעיקר בקיבוצים בהם קיים אזור תעשייה מינהלת אזורי תעשייה יזרעאל עפולה - שותפות בא " ת המשולש ותדיראן מחוץ לתחום המועצה . אזורי תעסוקה מתוכננים :

.א ת ציפורית

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

אלוני אבא

שמשית

.א ת נצרת

.א ת ריינה

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

2

כפר החורש

77

.א ת יפיע

6

75

שדה יעקב

בית שערים

.א ת רמת גבריאל

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

מפעלי העמק

.א ת יקנעם עילית

גבת

תל עדשים

גניגר

שגיא 2000

73

שריד

65

כפר גדעון מזרע

שחק

דברת

עין דור

1000

- הרחבה ביוזמת רמ -כ, י"

אחוזת ברק

1

60

כפר ברוך

. דונם

שגיא 2000

גזית

אלון תבור

המשולש תדיראן

מתקן כליאה שגיא 2000 – מוצע א " בתמ 24 /4( בדיון בהשגות ) אלון תבור – מקודמת הרחבה עד דרך 65 , טרם נקבע תחום סופי .

בלפוריה

מרחביה ק

היוגב

מרחביה מ

.א ת עפולה

71

65

.א ת חבר

נדרש להגדר את האיזון בין פיתוח כלכלת הישובים , המועצה והרשויות הסמוכות , באופן שיהווה מקור לחיזוק ולחוסן . מהם השימושים המתאימים בכל סוג של אזור תעסוקה ?

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

13

א "תמ 35 /1

) מירקמים

(

מרקם עירוני : ❑ מגדל העמק כולל את יפעת והושעיה . ❑ עפולה כולל את אחוזת . ק, ברק מרחביה ומ . מרחביה מכלול נופי - חלק ניכר מהעמק ממזרח לכביש 66( סמל לראשית ההתישבות בא " י ולנוף ) החקלאי ומכלול נופי בית לחם הגלילית

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

מכלול נופי בית לחם הגלילית

77

מכלול נופי דרך הבשורה

70

הושעיה

כנא כפר

75

79

77

נצרת

75

מכלול נופי יבנאל וכדורי

מרקם עירוני מגדל העמק

מכלול כפרי לשימור -

יפעת

, נהלל בית לחם הגלילית

ואלוני אבא .

73

65

שמורות וגנים בעיקר בצפון המועצה

6

אחוזת ברק

71

60

מכלול נופי עמק יזרעאל

מירקם עירוני עפולה

יער וייעור בדרום המועצה סמוך לעפולה קיבולת יח ד " – מוגדרת ברוב הישובים מלבד אחוזת ברק , גבעת אלה , , עדי , הושעיה סוועאד , חמירה ובית זייד

66

71

מכלול נופי רמת מנשה

מרחביה

. מ. ק

65

מכלול נופי עמק בית שאן וגבעת חרוד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

14

1 (

34 ב 3 ( ניקוז ונחלים + ) א "תמ

א "תמ

) בהכנה

תחום שיפוט

34 ב 3

א "תמ

רשויות ניקוז - שטח המועצה מחולק בין רשויות ניקוז ירדן דרומי וקישון המסדירות את תשתיות הניקוז כל אחת בתחומה . נחלים לתכנון : נחל הקישון , נחל ציפורי , נחל מזרע ונחל . חרוד עורק ניקוז ראשי : נחל יפתחאל , נחל תבורנחל , בידא נחל שימרון , נחל יפעת , נחל מדרל , נחל פשטי הצפה בדרום העמק סמוך לנחל הקישון ונחל מזרע ובצפון העמק סמוך לנחל ציפורי ונחל יפתחאל . , משמר נחל שונם ונחל נין .

79

77

70

75

79

77

קישון

75

73

65

6

60

ירדן דרומי

66

) בהכנה

א "תמ 1(

פשט הצפה לאורך נחל קישון ומאגר ברוך , ונחל ציפורי ומאגר אשכול

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

15

42 (

א "תמ

) בהכנה

דרך ' מס

סוג דרך

6,60,65,77

דרך ארצית מהירה

ישי

75 - ממחלף נצרת צומת עד

784

79

בגבולות המועצה

77

מצומת העמקים צומת עד

66 -

דרך מהירה

מגידו

מחלף המוביל

70

ממחלף קיסריה מחלף עד

65 -

, עמוד

נחל

77

75

71- עפולה עד

79

לתכנון דרך

שמור שטח

79 -

צומת ישי

מהירה

762,784

דרך ראשית 73, 716 ,

צומת נהלל

75

• תחום שיפוט

דרכים

73

65

6

( מהירה 79)

לתכנון דרך

שמור שטח

60

▪ - קיים מ" מתח

צומת עפולה

צומת נצרת

לתכנון -מ" מתח

שמור שטח

66

לתכנון מחלפים – צומת , ישי מחלף

שמור שטח

716

המוביל וצומת נהלל

מסילת רכבת

65

( קיימת מסילה מחיפה לבית

מסילת העמק –

.)שאן

71

לתכנון מסילה כפולה - חיבור

שמור שטח

למסילת העמק

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

16

2 /9

תכנית מתאר מחוזית מ "תמ-

( יעודי קרקע )

רוב שטח המועצה הינו / חקלאי נוף כפרי פתוח בצפון ובמזרח המועצה ריכוז של גנים לאומיים , יערות ושמורות טבע .

בית סוהר מתוכנן

79

עדי

77

חנתון

רוב יישובי המועצה מוגדרים כישוב

סואעד הרדוף חמירה

70

אלון הגליל

/ כפרי קהילתי הוגדרה להם קיבולת יח " ד ותחום פיתוח , שמשית סוועאד חמירה , מנשיית זבדה ואחוזת ברק מוגדרים כישובים כפרים ללא קיבולת יח .ד" אזורי תעסוקה מרחביים - שגיא 2000 , מפעלי העמק . וא ת אלון תבור .

הושעיה

הסוללים

ציפורי

75

79

שמשית

בית לחם הגלילית אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

77

מנשיית זבדה

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

75

שדה יעקב

נהלל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

מפעלי העמק

רמת דוד

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

65

דברת

71

6

מזרע

שגיא 2000

עין דור

אחוזת ברק

כפר גדעון

כפר ברוך

60

אלון תבור

. ת.א

גזית

תחנת כח

בלפוריה

66

עפולה

היוגב

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

17

הנחיות סביבתיות )

מ "תמ 2 /9(

מרבית שטח המועצה מוגדר גשטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר רוב השטחים המוגנים ( מפיתוח 1 ) נמצאים בצפון ומזרח המועצה .

79

עדי

77

חנתון

סואעד חמירה

הרדוף

70

אלון הגליל

הושעיה

הסוללים

ציפורי

75

שמשית

אלוני אבא

79

77 בית לחם הגלילית

גבעת אלה

אלונים

מנשיית זבדה

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

75

שדה יעקב

נהלל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

מפעלי העמק

גבת

תל עדשים

שגיא 2000

73

גניגר

שריד

65

דברת

6

כפר גדעון מזרע

עין דור

71

60

אחוזת

כפר ברוך

ברק

גזית

אלון תבור

. ת.א

בלפוריה

66

היוגב

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

18

תכניות מפורטות מאושרות

רוב שטח המועצה מוגדר בתכנון מפורט ביעוד קרקע חקלאית . בשטח החקלאי פזורים , מאגרים מתקנים הנדסיים ומתקני מים . שונים מוקדי תעסוקה : שגיא 2000 , אלון תבור ושח . ק"

79

עדי

חנתון

שפרעם

ביר אל מכסור

סוועאד חמירה

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

- טאבאש

- כעביה

הסוללים

רה'אג'חג

ציפורי

79

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

זרזיר

77

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיה זבדה

נצרת

, המועצה לאורך

בדרום

רמת ישי

כפר החורש

תמרת

75

בית זייד

שדה יעקב

דרך 65 , ובצפון

בית שערים

נהלל

, המועצה שטחים נרחבים ללא תכנון . מפורט

יפיע

מגדל העמק

רמת דוד

כפר יהושע

יפעת

גבת

שחק

גניגר

שריד

73

"תת לים בתחום המועצה • ל "תת

60

עין דור

שגיא 2000

65

מזרע

תל עדשים

13 – רכבת העמק

דברת

כפר ברוך

אחוזת ברק

כפר גדעון

65

38 כביש –

• ל "תת

גזית

אלון תבור

בלפוריה

77

48 כביש –

• ל "תת

79

56 כביש –

• ל "תת

היוגב

והרכבת הקלה

66

. ק מרחביה

63 – קו מתח עליון

• ל "תת

עפולה

. מ מרחביה

65

נצרת ציפורי

71

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

19

תכניות מנחות - תכנית אסטרטגית למועצה ( 2013 )

תכנית אב למועצה הוכנה בשנת 2013 ( עמוס בריינדיס ) גיבשה תפישה תכנונית בנושאים כלל מועצתיים ביניהם תחבורה , , תיירות , חקלאות , חברה דמוגרפיה המועצה חולקה לתתי : אזורים , צפון , דרום מזרח ושדירת העמק , בהם פורטו דגשים תכנוניים . בתכנית הומלץ לפתח את דרך 73 ודרך 60 כשדרה נופית שתחבר בין מרכזי המוסדות , התעסוקה והישובים לאורכה . הומלץ על חיזוק מוקדי ציבור מרכזיים קיימים ( מתחם המועצה והמכללה , , נהלל יפעת , כפר תקווה ואחוזת ) ברק ועל פיתוח מרכז אזרחי צפוני משני חדש . וצרכי ציבור .

עמק יזרעאל

עמק יזרעאל

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

20

עמק יזרעאל - רשויות גובלות רבות לה

עפולה מגדל העמק נצרת נוף הגליל ( נצרת עילית ) שפרעם

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת אכסאל יפיע קרית טבעון בסמת טבעון דבוריה זרזיר מסילת רכבת תחנת רכבת תחומי שיפוט - רשויות גובלות עירייה 15 מועצות מקומיות - כעביה רה'אג'חג - טבאש ביר אל מכסור כפר מנדא כפר תבור משהד 5 ערים

כפר מנדא

שפרעם

79

77

ביר אל מכסור

אל בטוף

זבולון

77

נוף הגליל

רה'אג'חג– טבאש – כעביה

79

בסמת טבעון

משהד

77

75

זרזיר

ריינה

עילוט

מועצה מקומית מועצה אזורית שטח ללא שיפוט עילוט ריינה רמת ישי - שבלי אנם 'ע אום אל

נצרת

קרית טבעון

רמת

ישי

הגליל התחתון

77

6

– שבלי אום אל

נוף הגליל

75

רנם

דבוריה

מגדל העמק

יפיע

כפר תבור

אסכאל

עמק יזרעאל

הגלבוע הגליל התחתון מגידו בוסתאן אל מרג ' אל בטוף עמק הירדן

73

6 מוועצות אזוריות

65

יקנעם עילית

בוסתאן אל 'מרג

עמק הירדן

60

בוסתאן ' אל מרג

ללא שיפוט - אזור בקעת בית נטופה אזור רומת הייב אזור הר תבור אזור בין דבוריה לאכסאל אזור גבעת המורה

עפולה

הגלבוע

ללא שיפוט

עפולה

מגידו

עמק יזרעאל

2,500

0

5,000

65

71

• המועצה האזורית נוקטת בגישה של שיתופי פעולה והסכמות עם רשויות גובלות ויוזמת הקמת אזורי תעסוקה משותפים . • חלק מעתודות השטחים לפיתוח הערים הם על שטח בתחום שיפוט המועצה . • בועדת גבולות נדונות בקשות לשינויי גבולות , חלקן בהסכמה .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

21

ממשק עם רשויות גובלות | מיפוי קונפליקטים והזדמנויות

תכניות מתאר כוללניות : •

בתכנית מתאר כוללנית רמת - ישי מוצעת הרחבה של במ הישוב שבצות • בית שערים ( 230 ) 'ד • כפר יהושע ( 190 ) 'ד

כפר מנדא

79

שפרעם

77

ביר אל מכסור

אל בטוף

זבולון

77

נצרת עילית

1

המהלך אינו בהסכמת המועצה האזורית .

– כעביה רה'אג'חג– טבאש

79

בסמת טבעון

משהד

77

75

זרזיר

ריינה

2

הרחבות בתכניות מתאר כוללניות לתחום שיפוט עמק יזרעאל

עילוט

קרית טבעון

רמת ישי

נצרת

75

4

77

6

נצרת עילית

דבוריה

3

הגליל התחתון

יפיע

תכניות מאושרות

אסכאל

– שבלי אום אל רנם

כפר תבור

מגדל העמק

1 -כ(רה 'אג'חג - באטאש – כעביה

4,370 ) 'ד בהסכמה

73

65

יקנעם עילית

הסכמה

זרזיר -כ( 120 -) 'ד

2

בוסתאן אל 'מרג

עמק הירדן

60

מגדל העמק -כ( 660 -) 'ד בהסכמה

3

בוסתאן אל 'מרג

תכניות בהכנה

סולם

עפולה

עפולה

הגלבוע

רמת ישי ( על משבצת בית שערים וכפר יהושע )– לא בהסכמה

4

5

מגידו

מתאר כוללנית

71

טרם נקבע קו כחול

– עפולה

5

65

מאושרת

מופקדת

בהכנה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

22

ממשק עם רשויות גובלות | מיפוי קונפליקטים והזדמנויות

תוכניות מפורטות :

כפר מנדא

1

79

שפרעם

77

ביר אל מכסור

אל בטוף

זבולון

77

נצרת עילית

– כעביה רה'אג'חג– טבאש

79

בסמת טבעון

משהד

77

75

תכניות מתאר כוללניות החורגות לשטח המועצה – בהסכמה

2

זרזיר

ריינה

עילוט

. ת מפורטות מאושרות

קרית טבעון

רמת ישי

נצרת

75

1036 ( -כ 43 -) 'ד

ל "תמ– שפרעם בהסכמה

1

77

6

נצרת עילית

4

דבוריה

8

הגליל התחתון

יפיע

– שבלי אום אל רנם

אסכאל

בהסכמה

116 –) 'ד

-כ( כעביה

2

כפר תבור

מגדל העמק

5

3

בהסכמה

18 –) 'ד

-כ( אכסאל

3

73

בהסכמה

253 –) 'ד

יפיע -כ(–

4

65

יקנעם עילית

בוסתאן אל 'מרג

עמק הירדן

שבלי אום אל רנם ( 230 -) 'ד בהסכמה

5

60

בוסתאן אל 'מרג

1056 –

– עפולה רובע גלבוע ל "תמ(

6

-כ( 745 ', ד במשבצת מרחביה )- בהסכמה

סולם

עפולה

עפולה

הגלבוע

7

מגידו

6

80 -) 'ד

7 בוסתאן אל מרג -כ( סולם –' בהסכמה . ת מפורטות מופקדות

מתאר כוללנית

71

65

מאושרת

מופקדת

מגדל העמק שכונה מערבית ב -כ( 660 –) 'ד בהסכמה

8

בהכנה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

23

רוח המקום – הרוח היזרעאלית

- שילוב מרחבים פתוחים , נוף חקלאי ושטחים טבעיים , ביניהם שזורים מגוון ישובים כפרים

• •

ריאה ירוקה יוצאת דופן במדינה הולכת ומצטופפת

• מרחב מורשת לאומי המחזיק בתוכו את סיפור ההתיישבות החקלאית בארץ

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

24

חלוקה לאשכולות

• בתחומים מסוימים פועלת המועצה האזורית בחלוקה ל -3 אשכולות תפקודיים . • החלוקה לאשכולות תואמת את החלוקה הגאומורפולוגית .

, הסוללים

, חנתון אלון הגליל ,

, עדי

77 אשכול צפוני ציפורי אשכול מרכזי קישון

שפרעם

, שמשית גבעת אלה ,

, ציפורי

, הושעיה

10

79

, הרדוף סוואעד חמירה

עדי

מנשיית זבדה , בית שערים , , נהלל שדה יעקב , כפר יהושע , בית זייד , רמת דוד , יפעת , גבת , , שריד , גניגר , היוגב כפר , ברוך , מזרע כפר החורש , תל עדשים , כפר גדעון , בלפוריה . ק, מרחביה מ . , מרחביה , תמרת , אלונים בית לחם , הגלילית אלוני אבא

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

24

הושעיה

רה'אג'חג

הסוללים

79

77

75

ציפורי

שמשית

אבא אלוני

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

עילוט

גבעת אלה

אלונים

גזית , עין דור

, דברת

אחוזת ברק ,

אשכול מזרחי תבור

מנשיית זבדה

בית זייד כפר תקווה

נצרת עילית 4

77

כפר החורש

רמת ישי

תמרת

נצרת

דבוריה

6

יפיע

75

שדה יעקב

בית שערים

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב אשכול צפוני

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

עין דור

דברת

65

אחוזת ברק

כפר גדעון מזרע

יקנעם עילית

כפר ברוך

גבעת המורה

60

גזית

בלפוריה

נעוארה

עפולה

. ק מרחביה

היוגב

" ציפורי "

. מ מרחביה

אשכול מרכזי

" קישון "

71

65

אשכול מזרחי

2,500

0

5,000

" תבור "

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

25

אשכול צפוני

84,000 'ד

משגב

כפר מנדא

מחלף סומך

שפרעם

70

79

ביר אל מכסור

עדי

חנתון

מאגר אשכול

סוואעד חמירה

77

זבולון

10 ישובים • : קיבוצים

, הרדוף הסוללים

, חנתון

מחלף המוביל

הרדוף

שמורת אלוני אבא

יער הסוללים - אגם נטופה

• : מושבים ציפורי • ישובים קהילתיים : , עדי

הושעיה

כעביה טבאש חג ' אגרה

אלון הגליל

, הושעיה

גן לאומי ציפורי

79

הסוללים

762

בסמת טבעון

אלון הגליל , , שמשית גבעת אלה • כפרים ערביים : סוועאד חמירה • פזורה בדואית : אום אל סחאלי

77

ציפורי

7926

שמשית

זרזיר

טבעון

7626

תחבורה ונגישות • דרכים ארציות : 77 ,79 • רכבת קלה : תוואי מאושר למסילת - חיפה נצרת לאורך דרך 79. • -ל " תחנות רק מתוכננות בזיקה לערים ללא נגישות להולכי רגל או לרוכבי אופניים מהישובים הכפריים . הסמוכים • ממשק עם ישובים כפריים אחרים שטחים פתוחים • שטח גבעי • נחלים : נחל ציפורי כשלד מרכזי • שמורות וגנים לאומיים : גן לאומי , ציפורי שמורת אלוני אבא ויער הסוללים תנועת מטיילים בתקופות שיא של מבקרים בעונות הפריחה חקלאות משבצות חקלאיות מקוטעות , בחלקן מוגדרות ברגישו גבוהה תמ מ " 2 /9 ממשק עם ערים שכנות : • , שפרעם ביר אל מכסור , כפר נדא , , נצר , עילוט זרזיר , קרי טבעון – אתגר או הזדמנות ??

גבעת אלה

עילוט

צומת ישי

רמת ישי

75

77

במועצה – קרובים פיזית אך נגישותם ע " י דרכים ארציות .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

26

אשכול מרכזי

177,050 'ד

בית לחם הגלילית

79

בסמת טבעון

זרזיר

ריינה

אלוני אבא

77

עילוט

7626

אלונים

מנשיה זבדה

קריית טבעון

21 ישובים • : קיבוצים

נצרת עילית

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

75

בית זייד

75

נצרת

, אלונים כפר החורש , רמת דוד ,

כפר תקווה

בית שערים

שדה יעקב

, מזרע מרחביה

, גניגר

, שריד

יפעת , גבת ,

נהלל

: מושבים בית לחם הגלילית , אלוני אבא , , בית זיד , שדה יעקב כפר יהושע , בית , שערים , נהלל תל עדשים , כפר ברוך ,

אסכעל

יפיע

כפר יהושע

יפעת

מגדל העמק

1

רמת דוד

"מט ש כפר יהושע

גבת

מפעלי העמק

"מט ש תל עדשים

גניגר

שריד

כפר גדעון , בלפוריה , מרחביה • ישובים קהילתיים : תמרת • כפרים ערביים : מנשייה זבדה 3 מוקדי תעסוקה • שגיא

73

.ב סוהר בתכנון

שגיא 2000

תל עדשים

.ת כוח בתכנון

מזרע כפר גדעון

ק"שח

כרייה וחציבה א "תמ 14 ב

כפר ברוך

60

71

65

2000 , מפעלי העמק ושח ק"

בלפוריה

בוסתן אל מרג '

תחבורה ונגישות • דרכים ארציות :

6

77,75 , 60,73

היוגב

עפולה

, מסוכן ללא תחנות הורדה

• כביש 73–

. ק מרחביה

ומעברים בטיחותיים . • כביש 71- ( לא קיים ) קישור עפולה והסביבה לת . רכבת כפר ברוך ובעתיד במידה ויבחר מיקום זה לשד ל" ת בינ " • רכבת העמק - חוצה את האשכול עם 3 . תחנות • קישור בין ישובים כפריים חקלאיים – שכנים מערכת תנועה רכה ? איום ל העמק , ת"שד כביש 71 , כבישים א ציים , , תשתיות מתקנים הנדסיים . לשמירה על נוף מורשת חקלאי שאינו מוגן סטטוטורית נדרש איזון בין צרכי פיתוח ממשק עם כנים • קשר עם עפול ( בירת העמק ) , מגדל , העמק קרית טבעון , רמת י י .

. מ מרחביה

60

"מט ש צומת מגידו

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

27

אשכול מזרחי

55,000 'ד

דבוריה

כפר תבור

אכסאל

– שבלי אום אל רנם

כפר קיש

4 ישובים •

7276

: קיבוצים גזית , עין דור • ישוב קהילתי : אחוזת ברק , דברת

עין דור

65

דברת

אחוזת

כפר מיסר

ברק

גזית

716

אלון תבור

. ת.א

טמרה

עפולה

אשכול קצה • ממשק עם שכנים • שבילים • נשענים על כביש 65 , מרחקי נסיעה ארוכים ממרכז המועצה קישוריות פיזית וחברתית נמוכה לשירותים ולישובים אחרים - במועצה חיזוק האשכול כאשכול מתפקד במועצה . צמוד לעפולה ( בירת העמק ) ממשק עם מועצות מקומיות , דבוריה – שכנות , אכסאל - שבלי . אום רנם • מענה לצרכים חקלאיים של ישובים שכנים ( , אכסאל -) דבוריה איתור שטח למבני משק . שבילי טיול ואופניים בשטחים הפתוחים עוטפים את הישובים ממשק מטיילים עם נחל תבור ( עובר גם דרך קיבוץ גזית ) חסור בשבילי אופניים ליוממות • • • •

נעוארה

שבילי אפניים

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

28

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

תמצית תובנות כלל מועצתי

שיתוף ציבור

חקלאות צורך בחיזוק החקלאות , בפרט גידול בעלי חיים , לנוכח כרסום מתמשך מצד בינוי ופיתוח

סביבה העמק רווי בתשתיות תחבורה ומתקנים הנדסיים

נוף

חשיבותו בזכות היותו מרחב שלם , פתוח ורציף , ולא בשל ערכיות מרכיביו מרחב מורשת רחב ידיים ופתוח בעל ערך מקומי ולאומי שליבו אינו מוגן

תיירות • משאבי התיירות נשענים על , הטבע החקלאות , הנוף והמורשת . • גידול האוכלוסייה הצפוי ביישובים מחוץ למועצה פי ( 3 ) מהקיים הזדמנות למינוף תיירות עמק יזרעאל כעורף לאוכלוסיית היישובים העירוניים כמרחב פנאי , נופש וטיילות . כלכלה שטחי תעסוקה רבים . נדרש לפתח את אזורי התעשייה והתעסוקה המתוכננים לאור גידול האוכלוסייה הצפוי .

חברה ופרוגראמה

אוכלוסיה ברמה גבוהה

• •

בחלק מהישובים בעיקר בישובים הקהילתיים מגמת הזדקנות אתגרים באספקת שירותים כלל אזוריים בעקבות שינויים דמוגרפיים ביישובים ומרחק פיסי

תחבורה

מערכת הכבישים מתאימה לביקושים

• •

פתרונות רכים

חסר מערך תח , צ"

ובטיחותיים

שימור

תשתיות מודרניות מפנות גב למאפיינים היסטוריים

מים ביוב ניקוז יושלם בהמשך

געגוע למורשת במועצה ובישובים מול החשש מעול השימור

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

29

מרכיבי הנוף הפתוח | שטחים פתוחים

במועצה עוברים שלושה נחלים מרכזיים : • במזרח נחל תבור • בצפון נחל ציפורי • במרכז העמק נחל קישון וכל יובליו : נחל מזרע , נחל , עדשים נחל השופט ועוד המערכת ההידרולוגית מהווה את שלד המועצה : • מערכת ניקוז הנגר • המערכת האקולוגית לאורך הנחלים ובמאגרים חי – וצומח • מוקד משיכה לציפורים • מערכת שבילי פנאי ואתרי בילוי לאורכם

79

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

נחל ציפורי

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

79

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

גבעת

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

כפר החורש

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

יקנעם עילית

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

גזית

גבעת המורה

ז עמק

תחום שיפוט "מוא – יזרעאל גבול אשכול דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות

בלפוריה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

2,500

0

5,000

בצפון המועצה יערות ושמורת טבע , במזרח המועצה שמורת נחל תבור . לב העמק הינו מרחב חקלאי פתוח ורציף ועשיר בערוצי נחלים , מעיינות ומאגרי מים .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

30

מרכיבי הנוף הפתוח | ניתוח גבהים

• : בצפון אזור גיבעי עם ואדיות שמרביתם נפתחים לאזורים מתונים לאורך נחל . ציפורי : במרכז אזור מישורי ההופך לתלול במפגש עם רכס הרי נצרת מצפון לכביש 73. לתלול במפגש עם המדרונות היורדים לנחל תבור מרבית ישובי המועצה נבנו בראשי הגבעות , לרבות ישובי העמק • • : במזרח אזור מתון ההופך

שדה יעקב

נהלל בית שערים

שפרעם

כפר יהושע

79

יפעת

רמת דוד

77

גבת

עדי

חנתון

שריד

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

כפר ברוך

הושעיה

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

הסוללים

79

77

75

ציפורי

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

בית זייד כפר תקווה

היוגב

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

נצרת

נוף הגליל

6

דבוריה : הגדלה לב העמק – ניתוח טופוגרפי מפורט כל 10 'מ

77

75

יפיע

שדה יעקב

בית שערים

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

יקנעם עילית

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

בלפוריה

דרך קיימת

מסילת רכבת

נעוארה

עפולה

היוגב

ישוב 0-100

מרחביה

100-200

71

65

2,500

0

5,000

200-300

300-400

המועצה מתחלקת ל -3 אזורים בעלי שונות גאומורפולוגית התואמים את החלוקה האדמינסטרטיבית לאשכולות

400-500

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

31

מרכיבי הנוף הפתוח | נצפות

1 . מבט מהר הקפיצה בנצרת דרומה

גבעת המורה

.א ת אלון תבור

עפולה

תל עדשים

מזרע

כביש 60

2 . מבט מהמוחרקה מערבה

כפר יהושע

בית זייד

קרית טבעון

יקנעם

4

כביש 722

כביש 77

1

2

כביש 6

3

3 . מבט מתל יקנעם מערבה

שדה יעקב בית זייד

יפעת

• עמק יזרעאל הינו מרחב רחב ידיים ופתוח המתחבר ויזואלית ליחידות נוף סמוכות . • ההשפעה החזותית של העמק כאגן חזותי נצפה , גם לחולפים בדרכים הראשיות הינה הרבה מעבר לגבול הגיאוגרפי והמוניציפאלי • תושבי הישובים הסמוכים צופים על נופי העמק באופן יום יומי , כך שהעמק מהווה חלק בלתי נפרד מנוף הישוב .

נצרת

שמשית

זרזיר

4 . מבט אלון הגליל לדרום מזרח

כביש 77

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

32

, טבע מורשת ופנאי

מוקדי משיכה מרכזים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 בית שערים נחל השופט תל מגידו נחל תבור הר תבור

79

נצרת העתיקה שמורת אלונים

77

חנתון

עדי

נחל ציפורי תל ציפורי אגם ברוך

77

סואעד

הרדוף

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

בית לחם הגלילית

7

שמשית

79

77

זרזיר

אלוני אבא

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

שביל אופניים קיים / מתוכנן - שביל טיול סימון שבילים שביל הסנדרין שביל רמות מנשה שביל ישראל באופניים מתוכנן

מנשייה זבדה

1

6

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

נוף הגליל

בית זיד

נצרת

נהלל

77

בית שערים

דבוריה

5

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

רמת דוד

גבת

גניגר

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות

שריד

75

תל עדשים

יקנעם עילית

עין דור

65

4

מזרע

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

2

10

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

3

71 • מרכז העמק - מוקדי משיכה – מרביתם בשולי העמק , וכמחציתם מחוץ לשטח המועצה . • מרכז העמק חסר במוקדי משיכה מרכזיים למעט פארק אגם ברוך המתוכנן . • ריבוי שבילים ארציים ואזוריים – ריכוז גדול של שבילים נושאיים – כשבראשם שביל העמק . • רשת ענפה של שבילי אופניים – ביערות האלונים – כמוקד משיכה ארצי לרוכבי אופניים .

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

33

, טבע מורשת ופנאי | מוקדים מרכזיים

7 . שמורת אלוני אבא

4 . שמורת נחל תבור

1 . גן לאומי בית שערים – פסל אלכסנדר זייד

8 . נחל ציפורי

2 . נחל השופט – רמות מנשה ( בסמיכות למועצה )

5 . הר תבור ( בסמיכות למועצה )

9 . גן לאומי ציפורי

10 . פארק אגם ברוך - בתכנון

3 . גן לאומי תל מגידו ( בסמיכות למועצה )

– נצרת העיר העתיקה ( בסמיכות למועצה )

6 .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

34

פארק אגם ברוך

• אושרה תכנית אב - כיום בתהליך תכנון מוקדם ומפורט בצפון השטח • פארק המשלב מפעל מים , הגנה מהצפות במורד הקישון , ) חיפה ( אקולוגיה , צפרות והנגשה לקהל . • שאיפה ליצירת עוגן תיירותי בעמק יזרעאל

גשר

" גן בוטני "

מרחב כניסה

מים קבועים

אזור בריכות שכשוך ושהייה

אחו לח וגדה

גבעת כניסה

גשר

גשרים

אמפי

איים צפים

מים קבועים

גשר

מאגר מקורות

סבך וגדה

חיץ - סוללה

סוללה

שטח הצפה מרכזי

חלופה תכנון מוקדם לצפון השטח - אזור המבואה הראשית

מיקום במרחב

חורף - מצב קיים

אופי הפיתוח והנגשת סיפור מפלסי המים והאיגום

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

35

, טבע מורשת ופנאי | שבילים אזוריים

בתחום המועצה ובסמוך לה , הרבה שבילים אזורים וארצים : • שביל ישראל • שביל יזרעאל : שביל שהוקם בשיתוף של המועצה עם . ל"קק קיימות תוכנית לתוספות לשביל . • שביל ישו ושביל הבשורה : מספר שבילים היוצאים מסביבת נצרת בדרך אל . הכינרת קיימות תוכניות לתוספות לשביל . • שביל הסנדרין : שביל המתחיל בגן לאומי בית שערים לכיוון ציפורי ויודפת . נמצא בשלבי פיתוח . • שביל ישראל באופניים : יוזמה של רט -ג " קטע זה נמצא בשלבי תכנון .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

36

יחידות נוף | חלוקה ליחידות נוף

יחידות הנוף נקבעו ע י " שכלול מאפיינים גיאומורפולגיים שונים : גבהים , שיפועים ותכסית .

2,500

0

5,000

שפרעם

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב

79

77

1

עדי

2

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

4

3

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

הושעיה

הסוללים

רה'אג'חג

79

77

7

אשכול צפוני אשכול מרכזי אשכול מזרחי

75

ציפורי

5

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

6

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

נצרת עילית

כפר החורש

תמרת

8

רמת ישי

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

נצרת

10

יחידות נוף .1 דרום מערב נטופה .2 גבעות עדי .3 יער הסוללים .4 גבעות הרדוף .5 גבעות אלונים .6 מורדות נצרת .7 רכס נצרת .8 שמרון .9 העמק המערבי .10 חרושת .11 העמק המזרחי .12 התענכים .13 סובב מרחביה .14 גבעת המורה .15 מורדות גבעת המורה .16 מורדות התבור .17 הר תבור .18 גבעות גזית .19 נחל תבור 8

77

6

75

דבוריה

יפיע

שדה יעקב

בית שערים

17

אשכול צפוני אשכול מרכזי אשכול מזרחי

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

16

9

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

יקנעם עילית

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

15

18

19

בלפוריה

11

14

נעוארה

עפולה

היוגב

13

12

71

65

מגוון של יחידות נוף - לכל יחידה נקבעה רמת ערכיות ורגישות על פי סט של קריטריונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

37

יחידות נוף | הגנה סטוטורית

תחום שיפוט "מוא – יזרעאל גבול אשכול דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות מכלול נופי ע י תמ " א " 35/1 מעטפת המכלול הנופי גבול יחידות נוף יחידות נוף שאינן מוגנות סטטוטורית , הוערכו י "עפ קריטריונים שונים בהבטים של נוף סביבה ואקולוגיה . בשטח המועצה שטחים רבים מוגנים סטטוטרית כשמורות טבע , יערות "קק ל ומכלולים נופיים א " בתמ 35 . יחידות נוף שמרבית שטחן מוגן סטטוטורית ( , שמורות יערות ומכלולים נוספיים ) הוגדרו כשטח ערכי ורגיש . ז עמק

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

1

חנתון

עדי

2

77

סואעד

הרדוף

4

צפון

הושעיה

אלון הגליל

3

הסוללים

ציפורי

5

79

בית לחם הגלילית

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

6

גבעת

מכלול נופי בית לחם הגלילית

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

כפר החורש

8

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

16

9

שריד

יקנעם עילית

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

מזרח

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

מרכז העמק

18

גזית

גבעת המורה

מכלול נופי עמק יזרעאל

15

בלפוריה

11

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

13

2,500

0

5,000

" מכלולי הנוף " עמק יזרעאל ובית לחם הגלילית מגנים על נוף המורשת החקלאי של העמק " . מעטפת המכלול " מתייחסת לשטחי הישובים החקלאים ואינה נותנת הגנה סטאטוטורית , למרות יחודייתם וחשיבותם .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

38

יחידות נוף | הגנה סטוטורית

מרבית יחידות הנוף במועצה הינן בערכיות גבוהה או גבוהה מאוד . האשכול הצפוני והאשכול המזרחי הינם בערכיות גבוהה יותר מהאשכול המרכזי בשל מיקום שמורות טבע , יערות ומכלולים נופיים באשכולות .אלו יחידות נוף שמרבית שטחן מוגן סטטוטורית דורגו ברמות רגישות הגבוהות ביותר . נוף העמק הינו ערכי מבחינת תפקידו כריאה ירוקה ובנוף מורשת . היסטורי ניכר שבבחינת ערכיות נוף סביבה ואקולוגיה העמק ברגישות גבוהה ( לא גבוהה ) מאד דבר המשתקף בכך ש מרבית שטחו אינו מוגן סטוטורית או מוגן באופן ( חלקי מכלול נוף .) בשל כך נוף יחודי זה ושלמותו כמכלול רציף , חשוף ופגיע ללחצי פיתוח .

קריטריונים לבחינת רגישות נופית : ▪ הגנה סטטוטורית ▪ מבנה גיאומורפולוגי ▪ מידת הנצפות ▪ ערכי טבע , נוף ,

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

1

חנתון

עדי

תיירות וארכיאולוגיה

2

▪ רציפות שטחים פתוחים וקישוריות אקולוגית ▪ , תכסית נוף מורשת חקלאי ▪ רגישות שטחים סובבים

77

סואעד

הרדוף

4

צפון

הושעיה

אלון הגליל

3

הסוללים

ציפורי

5

79

בית לחם הגלילית

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

6

גבעת

מכלול נופי בית לחם הגלילית

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

כפר החורש

8

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

יקנעם עילית יחידות נוף 1 דרום מערב נטופה 2 . גבעות עדי

16

9

שריד

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

מזרח

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

3 . יער הסוללים 4 . גבעות הרדוף 5 . גבעות אלונים 6 . מורדות נצרת 8 . שמרון

מרכז העמק

18

גזית

גבעת המורה

מכלול נופי עמק יזרעאל

15

בלפוריה

11

נעוארה

היוגב

עפולה

0 9 . העמק המערבי 11 . העמק המזרחי 13 . סובב מרחביה 15 . מורדות גבעת המורה 16 . מורדות התבור 18 . סובב גזית

מרחביה

13

2,500

5,000

* ערכיות יחידות נוף כוללות את הרגישות האקולוגית

רגישות גבוהה מאוד

רגישות גבוהה

רגישות בינונית

רגישות נמוכה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

39

Made with FlippingBook Annual report