מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

בתי ספר על יסודיים ואזורי רישום

7 בתי ספר על יסודיים :

79

יחודיים - אנטרופוסופי / דמוקרטי / חקלאי

חינוך מיוחד

דתי

ממלכתי

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

הרדוף

אלונים

שדה יעקב

מזרע

הסוללים

הושעיה

אלון הגליל

נהלל

יפעת

79

77

בית לחם הגלילית

ציפורי

שמשית

נהלל

אלוני אבא

אלונים

גבעת אלה

יסודי חדש באשכול

המועצה והישובים מכוונים להקמת -עלס"בי

מנשיית זבדה

תמרת

הצפוני

שדה

כפר החורש

יעקב

נהלל

בית זייד

77

6

75

בית שערים

יפעת

רמת דוד

גבת

תל עדשים

גניגר

כפר יהושע

73

שריד

דברת

מזרע

65

עין דור

מקרא

כפר גדעון

כפר ברוך

אחוזת ברק

60

גזית

בלפוריה

בית ספר על יסודי -

יישובים המזינים ב לפי (ס " ) צבעים

היוגב

)ק( מרחביה

)מ( מרחביה

"ב יס מיוחד / דמוקרטי / אנתרופוסופי ( לא לפי אזור רישום )

71

65

יב'- או ט , ח- מוסדות א ישיבה / חרדי ( ) בדואי /דתי /

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

Made with FlippingBook Online newsletter