מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לשנת 2023

Animated publication

דוח 2023 לשנת

צילום: עינב קמרון

2

ראש המועצה דבר

תושבי עמק יזרעאל היקרים, אנחנו מתמודדים עם מציאות קשה ומורכבת. לבנו עם החטופים ומשפחותיהם, 07.10.23 - משבת ה כואבים ומשתתפים בצערן של המשפחות השכולות מהעמק ומכל רחבי הארץ. אנו בימי מלחמה, אך ממשיכים לפעול בשגרת חירום. .2023 מצורף סיכום שנתי של פעילות המועצה בשנת אנו ממשיכים להיאבק נגד הקמת שדה תעופה מקביל לנתב”ג בעמק יזרעאל. אנו פועלים להקמת שדה תעופה בינלאומי אזורי בחיפה שייטיב עם כולם, ובשיתוף עם רשויות המרכז והדרום - להקמת נמל תעופה בינלאומי בנגב. הובא למליאה. אישורו יהיה בקדנציה הבאה של המועצה, על פי החוק. 2024 תקציב המועצה לשנת הופנה חלק ניכר מהתקציב להצטיידות, מיגון, וביטחון. נמשיך להשקיע 2023 ברבעון האחרון של שנת משאבים וכספים במגוון רחב של פרויקטים בתחומי החינוך, הפיתוח והבינוי, ולמען שיפור איכות החיים של תושבי העמק. עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', המועצה ניצלה את הזמן לחיזוק הערכות היישובים, תרגול מצבי חירום והקצאת משאבים ייעודיים. מפונים מהצפון ומהדרום. המועצה מספקת להם את כל השירותים 2,200 - ביישובי המועצה נקלטו כ המוענקים לתושביה. תודה ליישובים הקולטים. אגף החינוך במועצה ממשיך לקדם מערכת חינוך מיטבית בעמק יזרעאל; הפעלת כלל מערכות החינוך, בהתאמה לצרכי התלמידות והתלמידים; גיבוש תכנית בינוי רב-שנתית למוסדות החינוך בעמק על בסיס התחזית הדמוגרפית. בבית המועצה מוצגות עבודות חקר מעמיקות ויסודיות שנעשו ע"י תלמידי העמק במרכז החקר לחקלאות עתידית 'מאדמה'. נמשך הגידול של בתי הספר 'דרך התבור' וביה"ס 'העמק', כך גם ביה"ס 'קישון'. שינויי מיפוי תלמידים נעשים על פי הדמוגרפיה ביישובים. המועצה פועלת למניעת פגיעה בערכי הטבע ושמירה על ערכי המורשת, בשיתוף פעולה עם רשויות שכנות באזורנו ועם המועצה לשימור אתרים, רשות הטבע והגנים, רשויות ניקוז, רשות מקרקעי ישראל ועוד. שיתוף הפעולה מייצר עבור כולנו אתרים מרהיבים במרחב הציבורי הירוק שלנו. המועצה, דונם של חקלאות בעמק. העמק 250,000 באמצעות הוועדה החקלאית שלה, ממשיכה לשמור על מהווה את אסם התבואה של המדינה ובימים אלה, יש חשיבות עצומה ליכולתנו לייצר בעצמנו את המזון עבור כלל תושבי המדינה. המועצה ממשיכה לקדם אנרגיה ירוקה. באמצעות החברה הכלכלית, הקמנו תאגיד לאנרגיה ירוקה עם יזמים מהתחום. התאגיד יתכלל את נושא המערכות הסולאריות על גגות של מבני ציבור ומגרשי ספורט ברחבי העמק, ייצור חשמל ירוק ואגירתו, בטכנולוגיות חדשניות. המועצה ממשיכה לייצר בעצמה את כל החשמל למבני הציבור שלה! ק"ג אשפה להטמנה 0.617 אנו ממשיכים להוביל בנושאי הסביבה והקיימות: תושב במועצה מייצר ק"ג אשפה! הישג זה חשוב מאוד בהיבט הכלכלי והסביבתי. 2 ביום, בעוד שתושב בישראל מייצר נמשיך במגמה זו, בדגש על חשיבות הקומפוסטרים למחזור האשפה האורגנית. 2024 בשנת

3 מתקיים תהליך לקידום השוויון המגדרי, כדי לספק מרחב שוויוני בכל תחומי החיים לנשים וגברים - מהגיל הרך ועד בכלל. אגף ההנדסה מבצע תכנון ובינוי רחב היקף בהרחבות יישובי המועצה; בקיץ האחרון ביצע האגף עבודות 450 - . בזמן המלחמה, האגף ביצע עבודות נרחבות בכ ₪ מיליון 10 - לשדרוג מוסדות החינוך בעלות של כ 2024 מקלטים ברחבי המועצה, וקידם בינוי של מרחבים מוגנים מוסדיים. העבודות יימשכו גם בשנת מתוך החומש הרביעי. פעלנו בנושא החיים המשותפים באזורנו באמצעות פעילויות ייעודיות שונות במועצה, ועם אשכול הרשויות 'הגליל והעמקים'. שפע פעילויות תרבות מוצעות לתושבי העמק מהגיל הרך ועד גיל הזהב. השנה, חנכנו את בית העם המחודש בנהלל, שמצטרף למוסדות התרבות בעמק. במבנה מוצגת תערוכת קבע היסטורית, המתמקדת בחיי התרבות במקום. במהלך המלחמה, כשלא ניתן היה לקיים מופעים, מחלקת התרבות פעלה ביישובים ביצירתיות רבה ובשיתופי פעולה עם הקהילות, וסיפקה פעילויות הפגה תרבותיות לכל הגילים. קהילות העמק פורחות ומשגשגות בליווי ובסיוע של צוותי העבודה המסורים במועצה. המועצה תמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושפע שירותים - לשמירה

על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים של כולנו! בתקוה לבשורות טובות וחזרת כל החטופים לבתיהם ולמשפחותיהם במהרה.

בברכה, אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ועובדיה

www.eyz.org.il

4

מנכ"ל המועצה דבר

תושבות ותושבים יקרים, פעילות המועצה בשנה החולפת, מתחלקת לשניים; לפני המלחמה ובעיצומה. בדוח זה, נסקור את העשייה במועצה עד לפרוץ המלחמה ונוסיף על התנהלות המועצה בעת חירום ועל פי הנחיות פיקוד העורף. אנו פועלים לאורך כל השנה ומכוונים לשלוש מטרות: • שאיפה למצוינות בעשייה היומיומית • העמדת שירות התושבים כשיקול המרכזי • עשייה תוך כדי שיתופי פעולה בין האגפים והמחלקות המשכנו בפיתוח מערכות החינוך, תשתיות היישובים והמועצה, קידום העסקים המקומיים והתיירות, שמירה על שקיפות המידע והנגשתו, פיתוח תחום הסביבה והקיימות, חיבור ושיתוף פעולה בין מליאת המועצה, המורכבת מנציגי כלל היישובים במועצה, המשיכה לקדם החלטות לטובת פיתוח המועצה בכל תחומי החיים. סדר היום למליאה נקבע לאחר דיונים מעמיקים, בחינה ואישור של הנהלת המועצה. בין הנושאים שאושרו השנה; תקציב המועצה ותקציבי הוועדים המקומיים ביישובים, עבודת ועדת הביקורת של המועצה וזו של כל יישוב ויישוב, אישור תב"רים ובהם יצירת שבילי אופניים בעמק, פיתוח תשתיות ביישובים במסגרת תכנית החומש, שיפוץ ושימור אתרים היסטוריים, בינוי בתי כנסת ומועדוני נוער, ניהול תקין של תאגידי בת, שינויי מיפוי של ישובים לבתי ספר, שיפוצים בכל מוסדות החינוך של המועצה, אישור צווי מיסים, הנחות בצו הארנונה ואישור תבחינים לתמיכות. במליאת דצמבר אושרו גם תקציבי חירום לצח"י ביישובים, הצטיידות חירום לכיתות הכוננות והצטיידות למחסני החירום של המועצה. תודתנו לחברי מליאת המועצה וההנהלה, ולאלה הממלאים תפקיד נוסף בוועדות המליאה. התנדבותם לעשייה החשובה למען כלל תושבי המועצה – אינה מובנת מאליה. לפיתוח יישובי המועצה, בעיצומה. ₪ מיליון 50 - תכנית החומש הרביעית בהיקף של כ רבים מהיישובים הציגו תכנית עבודה וכך, בשיתוף עם אגף ההנדסה במועצה, אנו משפרים ומשדרגים כבישים, מקפידים על נגישות ומסירים מפגעי בטיחות. ביישובים בהם הכבישים במצב תקין, המועצה הסבה את כספי החומש לטובת שיפוץ וחידוש מבני ציבור שונים. בהחלטה נוספת של מליאת המועצה, כחלק מסיוע במיגון היישובים, המועצה מאפשרת לנצל את כספי תוכנית החומש הרביעית לבניית ממ"ד מוסדי, בצמידות לגני ילדים ופעוטונים. בכך, אנו מגבירים את המוכנות לחירום ואת מיגון היישובים והתושבים. המבנה הארגוני של המועצה עודכן על-פי הצרכים המשתנים, בהיותה המועצה האזורית השלישית בגודלה בארץ. בתחילת חודש מאי, הוקם אגף חדש לביטחון, חירום ואכיפה. מהלך זה הוכיח את חשיבותו עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'. היו אמורות להתקיים בחירות לרשויות המקומיות. המועצה נערכה לקיום הבחירות, תוך 2023 בשנת הקפדה על הכללים לקיום תהליך תקין ושמירה על טוהר הבחירות. זאת, בהובלתה של הממונה על הבחירות בעמק יזרעאל וועדת הבחירות. בעקבות המלחמה, הבחירות נדחו וככל הנראה, יתקיימו .2024 בשנת היישובים לבין המועצה, ובין התושבים ברחבי המועצה. ישיבות. 14 בשנה החולפת, הנהלת המועצה והמליאה קיימו

5 המדינה וכמוה המועצה, התנהלה (ועדיין) ב"שגרת חירום". במהלך כל חודש אוקטובר, 7/10 מיום סדר היום של המועצה נוהל כולו לפי מצב החירום שנוצר. כל מערכות המועצה ובראשן אגף הביטחון, עסקו במתן פתרונות ומענים למצבים לא מוכרים. המועצה עבדה במספר ערוצים במקביל: השגת כלי נשק ארוכים לכיתות הכוננות ביישובים; מתן סיוע כספי מיידי בגובה עשרות אלפי מקלטים ביישובי המועצה 450 - שקלים להצטיידות צוותי הצח"י בכל יישוב; שיפוץ ותיקון כ באמצעות אגף ההנדסה; העמדת סיורים ממונעים רבים בכל יום, בעזרת פלוגת מילואים של מג"ב וסיוע לוגיסטי לצבא; סיוע מיידי באבטחת יישובי המועצה במהלך השבועות הראשונים; מתן מענה מפונים שמתארחים 2,500 - נרחב מאת אגף קהילה ורווחה למשפחות וליישובים; מתן מענים לכ ברחבי העמק; שילוב תלמידי קהילות המפונים במערכות החינוך בעמק מעת שחזרו לעבוד; קיום סיורי שטח של הנהלת המועצה ביישובים ומתן מענה וסיוע להערכות היישוב. בסיורים אלה, נוכחנו לראות את חוזקם של הקהילות, רמת ההתנדבות הגבוהה והמוכנות לכל תרחיש. המועצה עבדה בצמוד לנציגי פיקוד העורף לאורך כל הדרך; תכנית גיוס למילואים של 'בני המקום' לשמירה על היישוב מוצתה בהצלחה גדולה בכל יישובי המועצה. התקשורת עם מערך הדוברות של המועצה ומחלקת היישובים הייתה לסיוע רב בעת המלחמה וכך גם פעילויות ההפוגה של מחלקות התרבות, הנוער והספורט. מערך התאגידים של המועצה סייע גם הוא – צוות יובלי העמק פעל לווידוא אספקת מים סדירה, החברה הכלכלית סייעה במענים לוגיסטיים, בית האומנויות והחינוך אירח להקות שפונו מהצפון ובית הסב-יום קיים שגרה ולא פסק מעבודתו הסדירה אפילו ליום אחד. על כך גאוותנו. אנו ממשיכים לפתח את מוקד המועצה, כדי לספק לתושבות ותושבי המועצה שירות מיטבי ושקוף. המוקד מהווה כתובת מקצועית, המספקת לתושבינו מענה זמין, מהיר ואמין – בכל שעות היממה. .054-8344278 מומלץ להשתמש בשירות הווטאסאפ החדש, במספר וזמין עבורכם 24/7 השירות מאפשר לשלוח תמונה ומיקום, בעת שיגרה ובחירום. המוקד מאוייש – התושבים, בכל עניין. גם השנה, גייסנו כספים ממשרדים ממשלתיים והקפדנו להיענות לכל 'קול קורא' שהציע חידוש, שדרוג ויוזמות חדשות. בכך, הצלחנו להגדיל את תקציבי העשייה של המועצה לטובת התושבים. מחלקת הפיקוח והאכיפה חזרה לבצע את עבודתה החשובה בשמירה על הסדר הציבורי, השטחים הפתוחים ומניעת מפגעים סביבתיים. במחלקת התחבורה, תפקיד פיקוח היסעים ייעודי נכנס כאיש צוות מן המניין, לאחר שנת ניסיון. נוכחנו להבין עד כמה חשובה נוכחותנו היומיומית בשטח כדי לוודא את בטיחותם של התלמידות, התלמידים ותחנות ההסעה. נמשיך לייעל את מערך ההיסעים ולפקח על חברות ההיסעים החיצוניות. תודתי לעובדות ועובדי המועצה, חברות וחברי המליאה, הוועדים המקומיים, המתנדבות והמתנדבים הרבים ביישובים - על השקעת זמן, כישורים ורצון טוב למען תושבות ותושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

בברכה ובתקווה לימים טובים,

צחי אייזנר מנכ"ל המועצה

צילום עינב קמרון

"זֶה הַלֵּב אֶת נִדְרו לֹא יַרְתִּיע, כִּי צִוַנִי חֵרוּת אלכסנדר פן הָאָדָם הַפָּשׁוּט."

7

חינוך

בשנת הלימודים תשפ"ג, חזרה מערכת החינוך לפעילות סדירה ומלאה, בשעה טובה, אם כי בתי הספר מתמודדים עדיין עם ההשלכות הלימודיות והרגשיות ארוכות הטווח של משבר הקורונה ומלחמת 'חרבות ברזל'. להלן מספר שינויים משמעותיים שחלו בשנת הלימודים תשפ"ג: בית הספר היסודי 'דרך התבור' שמאכלס כיום את תלמידי כיתות א'- ה' מעין דור וגזית, עבר 01 שיפוץ מקיף בחופשת הקיץ והותאם לצרכים החינוכיים והפיזיים של בית הספר הצומח. בית הספר ממשיך לשלב בתוכו מרכיבים קהילתיים רבים ועושה זאת בהצלחה רבה. 10 - הקמפוס של בית הספר 'עמקים תבור' נחנך בשעה טובה לאחר תהליך ארוך של כ 02 שנים. הקמפוס נותן כיום מענה ליישובים בחלקה המזרחי של המועצה. במתחם הקמפוס פועל גם בית הספר 'העמק' ע"ש בנימין רוטמן. בין שני בתי הספר מתקיים שיתוף פעולה בתחום הלימודי והחברתי. קידום נוער במהלך השנה נכנסה מיכל זמירין לניהול היחידה לקידום נוער והחליפה את 03 . התוכנית 4- קודמתה (מיכל וירני). השנה השלימו את התוכנית לקידום נוער בוגרי המחזור ה מיועדת לנערות ונערים שלא מוצאים את מקומם במסגרת בתי הספר התיכוניים ונמצאים שנות לימוד ולגשת לבחינות 12 על סף נשירה. התוכנית מאפשרת להם להשלים הבגרות, על פי יכולותיהם. זאת, בליווי אישי צמוד של צוות התוכנית. מעבר למסגרת קידום נוער מחייב תהליך בית סיפרי, הכולל ועדה פדגוגית בשיתוף קב"סית המועצה. מרכז 'המאדמה' בנהלל סיים את שנת הפעילות הראשונה שלו בהצלחה רבה. המרכז עוסק בחינוך טכנולוגי-מדעי, בדגש על חקלאות מקיימת וקיימות, המרכז פועל בשיתוף החווה החקלאית בנהלל, בית הספר ויצו נהלל, המועצה, משרד החינוך וחוות 'נווה יער'. במסגרת זו התקיימו פעילויות בנושאים אלו לתלמידי חטיבות הביניים ועשרות תלמידי תיכון יח"ל המוכרות 5 מבתי ספר שונים מבצעים עבודות גמר מדעיות ואחרות בהיקף של לבגרות. 04

8

חינוך מיוחד בשנת הלימודים תשפ"ד פועלות וצומחות בעמק יזרעאל מסגרות חינוך מיוחד רבות ומגוונות: בבית הספר 'קישון' ברמת דוד, המיועד לתלמידות ותלמידים לקויי למידה, נפתחו לראשונה שתי כיתות י"א במטרה להצמיח בהמשך חטיבה עליונה לכיתות י'- י"ב. בעתיד, צפוי בית הספר לתת מענה לתלמידות ותלמידים בכיתות ג' –י"ב. בבית הספר 'מרכז אלון' באלונים, המיועד לתלמידות ותלמידים עם קשיים רגשיים-התנהגותיים, נחנך בית כתות לתלמידי חטיבת הביניים.

בית הספר 'העמק' ע"ש בנימין רוטמן במזרע, המיועד לתלמידות ותלמידים עם לקות תקשורת בתפקוד גבוה, ממשיך להתרחב ליד בית הספר התיכון 'עמקים תבור'. בין שני בתי הספר מתקיים שיתוף פעולה לימודי וחברתי. 'העמק' הנו בית ספר צומח. השנה למדו בו תלמידות ותלמידים מכיתות ז'- י"א ובעתיד, .21 צפוי בית הספר לתת מענה לתלמידות ותלמידים עד גיל בישיבת 'תקוות יעקב' בשדה יעקב, נפתחה לראשונה כתה לתלמידות ותלמידים עם לקויות למידה. כיתות לתלמידות ותלמידים עם לקויות למידה שונות - כיתה אחת בכל 6 ' בבית הספר 'עמקים תבור שכבת גיל. בבית הספר 'שגיא' בקבוץ שריד, שלוש כיתות לתלמידות ותלמידים עם לקויות תקשורת בתפקוד גבוה. אנו שומרים על הרצף החינוכי לתלמידי היסודי מכיתות א'- ו'. בבית הספר היסודי בשדה יעקב, כיתה המספקת מענה לתלמידות ותלמידים עם קשיים רגשיים התנהגותיים לכיתות ה'-ז'. זהו מענה ראשון מסוגו בעמק יזרעאל עבור תלמידות ותלמידי החינוך הממלכתי-דתי. בבית הספר 'מרחבים' בכפר יהושע, שתי כתות התנהגותיות-רגשיות - כיתה צעירה וכיתה בוגרת. בבית ספר 'אופקים' בקיבוץ מרחביה, כיתה לתלמידות ותלמידים עם עיכוב התפתחותי, בכיתות ב'- ג'. גן 'נעם' בשמשית, המיועד לילדות וילדים עם לקויות תקשורת, פתח שוב את שעריו השנה, לאחר שעמד סגור. בנוסף, פועלים במועצה שלושה גנים לילדים עם עיכוב התפתחותי - גן 'תות' בתל עדשים, גן 'נחלים' במנשית-זבדה וגן 'רעות' בשמשית. שיתוף הפעולה בין אגף קהילה ורווחה, הנהגת המשפחות המיוחדות והמחלקה לחינוך מיוחד וטיפול בפרט באגף החינוך, ממשיך להתרחב ולאחרונה, השלמנו עריכת מיפוי מקיף לאוכלוסיית התלמידות

9 והתלמידים עם צרכים מיוחדים. המיפוי נועד לסייע לנו למקד את הצרכים העולים מהשטח ולדייק את המענים הנדרשים, בהתאם. הגיל הרך והגנים 6 מחלקת הגיל הרך והגנים נותנת מענה למסגרות החינוך ביישובים עבור פעוטות וילדים, מגיל לידה עד שנים. המחלקה מלווה את מנהלות הגיל הרך באופן שוטף, בהפעלת מעונות היום וגני הילדים ובשיתוף פעולה עם מנהלי היישובים ואגודות החינוך. בעזרת מחלקות המועצה, גם השנה קיימנו הדרכות לצוותי החינוך, בנושאים פדגוגיים-התפתחותיים, הקול ההורי, איכות הסביבה, אמנות, בריאות, בטיחות ומנהלה. במקביל, התקיימו הדרכות ענפות לצוותים בנושא. 'חינוחוץ' וקיימות - ספקנו מדיחי כלים וסט כלים רב-פעמיים לגני הילדים בעמק, במטרה לצמצם את השימוש בציוד חד-פעמי. מחלקת הגיל הרך והגנים מכבדת ומשמרת את האקולוגיה היישובית של כל קהילה ומשלבת את אורחות החיים של היישוב. בשנה החולפת הרחבנו את האיתור המוקדם של פערים התפתחותיים וביססנו את המענים לילדי החינוך המיוחד בגני הילדים ונפתח גן לקשיי תקשורת בשמשית. גם השנה, ילדי הגנים הבוגרים נהנו מסל תרבות איכותי בתוך הגן ומביקור מודרך במוזיאון, במסגרת העיסוק במלאכות קדומות. כל גן קיבל שי סמלי עבור ילדי הגן והצוות. הדרכנו את צוותי הגנים בנושא 'מיניות בריאה ומוגנות מינית בגנים' וכל ילדי הגנים הבוגרים בעמק צפו בהצגה בנושא. בנוסף, פעלנו לקידום נושא השוויון המגדרי במערכות הגיל הרך. המשכנו לספק שירותי איתור מוקדם והדרכה במעונות היום והוספנו לצוות הגיל הרך קלינאית תקשורת, פסיכולוגית התפתחותית, מרפאה בעיסוק ותזונאית. צוות זה מבקר תדיר במעונות היום. בנושא בינוי מעונות וגנים חדשים, אנו עובדים בשיתוף היישובים לבחינת הצרכים העתידיים והיערכות בהתאם. השירות הפסיכולוגי חינוכי ייעודו של השירות הפסיכולוגי-חינוכי הנו לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידות והתלמידים במערכת החינוך. פסיכולוגיות ופסיכולוגים, אשר מספקים מענה למסגרות 30 השירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל מונה החינוכיות - החל מגיל הגן, דרך בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ועד בתי הספר העל יסודיים. ייעוד זה מתממש ברמת מערכת החינוך, הקהילה והמשפחה בעתות שגרה, משבר וחירום. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, הורים, צוותי חינוך וגורמים קהילתיים, לשם הערכת הצרכים והתאמת דרכי התערבות, בכל הרמות. עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' אנו מתמודדים עם ההשלכות ארוכות הטווח של האירועים, שבאות לידי ביטוי אצל ילדים בגילים שונים.

10 התערבויות של הפסיכולוגים במסגרות החינוך מתבצעות ברמות שונות: רמת הילדים: הרחבת המענים הטיפוליים, באמצעות התערבויות פרטניות וקבוצתיות 01 טיפוליות, לשם הפחתת חרדה והגברת החוסן. רמת המערכת: התערבויות ושיח בכיתות לצד תמיכה, ליווי והדרכת צוותי החינוך, לשם 02 זיהוי תסמינים של חרדה וטראומה בקרב תלמידים. רמת ההורים: מתן כלים, תמיכה וייעוץ להורים, בנוסף להפצת הנחיות להתנהלות הורית 03 מיטבית בזמן מלחמה. זאת, בנוסף להתערבויות נוספות בקרב מפונים - עזרה בהשתלבותם בתוך מסגרות החינוך ומתן טיפולים פרטניים וקבוצתיים לילדים והורים מפונים, המגלים תסמינים של חרדה או מצוקה רגשית. במקביל, הרחבנו את המענה של השירות הפסיכולוגי הפרטי (שפ"ם) כדי להיענות למגוון הצרכים. תכנון עתידי השינויים הדמוגרפיים המהירים ביישובי העמק, מחייבים אותנו להיערך לבאות, בתחום החינוך. לשם כך, אנו פועלים לקידום בינוי נוסף שיאפשר את הרחבת בתי הספר התיכוניים 'ויצו נהלל', 'העמק המערבי' ו'עמקים תבור'. במקביל, ממשיכים לקדם את שינוי המיפוי בין בתי הספר השונים, היסודיים והתיכוניים. בנוסף, י"ב). בנוסף, אנו מתחילים לקדם תהליך בינוי שילווה את הרחבתו של בית הספר המיוחד לחינוך 'קישון' גם לכיתות י'- י"ב.

צילום: ענת חרמוני

11

צילום: ענת חרמוני

עלייה קליטת

אתר הקליטה של המועצה בקיבוץ מרחביה, קולט עליה לארץ במסגרת התוכנית 'בית ראשון במולדת' בשיתוף הסוכנות היהודית. הסוכנות אחראית על הבאת עולות ועולים לתוכנית, והאתר קולט שני מחזורים של עולים, בכל שנה. משפחות חדשות במחזור דצמבר. 8 - משפחות במחזור אוגוסט ו 10 נקלטו 2023 בשנת משפחות. 28 משפחות ממחזורים קודמים ובסך הכל נמצאות באתר כרגע 10 באתר הקליטה דרות עבודת מחלקת הקליטה במועצה כוללת קליטה וליווי אישי של משפחות העולים, במהלך שהותם באתר הקליטה בקיבוץ מרחביה, חיזוק תחושת השייכות והזהות היהודית ישראלית. הסתיימו שלוש כיתות אולפן, התקיימו פעילויות משותפות 2023 במחצית הראשונה של שנת עם בנות המכינה הקדם צבאית לצעירות והתקיימו פעילויות בעזרת מתנדבים נפתחו שתי כיתות אולפן 2023 • במחצית השנייה של השנה • במהלך השנה התקיימו הרצאות בנושאים הבאים: מערכת הבריאות בישראל מערכת המשפט והחוקים בישראל התמודדות עם הלם תרבות סדנה בנושא קריאת תלוש משכורת וזכויות עובדים מפגשים בנושא חיפוש עבודה 5 סדנה בת סיורים ברחבי הארץ; בירושלים, בית שאן ועכו, 3 - • העולות והעולים החדשים יצאו ל והתקיים סיור מעניין גם בקיבוץ מרחביה • כל חגי ישראל נחגגו באירועים מקסימים, שהתקיימו בכיתות האולפן • התבצע שיפוץ בחלק מהדירות של משפחות העולים החדשים בקיבוץ מרחביה 2024 מבט לשנת של עולים החדשים ולקבל בספטמבר-נובמבר מחזור חדש 2023 אנו צפויים לסיים בהצלחה את מחזור .2024 של נרצה להציג הרצאות נוספות שמקנות מידע יעיל על מערכת חינוך, קופות החולים והמערכת הבנקאית. נמשיך ללוות את משפחות העולים, לתמוך בהן ולהעמיק את ההיכרות שלהם עם מדינת ישראל, באמצעות מגוון פעילויות.

12

ונוער ילדים

מחלקת הילדים והנוער במועצה מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשיתוף עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של הילדים והנוער בעמק. זאת, לשם מתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי הילדים, הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. 2023 המטרות לאורן פעלנו בשנת הגברת החשיפה לפעילות החברתית והתנועתית והגעה לכל ילדה וילד, נערה ונער. הגדלת אחוזי ההשתתפות בפעילות הנוער (כיתות ז' – י"ב) במרחב התנועתי והחברתי. חידוד ומיקוד הפעילות החברתית לכיתות א' – ו': פעילות ימי שישי, הכשרה וליווי של המדריכות והמדריכים, אירועי שיא, קייטנות ועוד. חיזוק ושמירת הקשר עם בתי הספר התיכוניים והיסודיים במועצה, באמצעות רכזי ורכזות המעורבות החברתית. חיזוק והגדלת המענים לבנות ובני הנוער ויצירת אלטרנטיבות תהליכיות – תהליך ט', תהליך י"ב, קבוצת שטח, הכנה לצבא והיערכות למכינות ושנת שירות. הפעלת תוכניות מניעה להתנהגויות סיכוניות. ליווי ודיוק הקשר עם מערכות החינוך הבלתי פורמליות ביישובי המועצה. הכשרה מקצועית והעברת תכנים לבעלי התפקידים השונים ביישובים: מנהלי חינוך, רכזי נוער ומדריכי כיתות א' – ו'. קיום טיולים ערכיים ומשמעותיים לכל שכבות הגיל. קיום פורום ש"ש של כל התנועות, הפועלות במרחב המועצתי, למען יצירת קול אחיד, גיבוש, משמעות וקידום נושאים משותפים. חיזוק וייצוב הפעילות של תנועות הנוער ביישובים.

13

2024 צפי לשנת

התאמת לוח הפעילויות של המחלקה למצב, בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'. חתירה מתמדת להגעה לכלל הילדות, והילדים, הנערות והנערים על-ידי פעילות חברתית ותנועתית. שילוב ילדות וילדים עם צרכים מיוחדים בפעילויות המחלקה והיישובים. יצירת מענים לתוכניות מניעת התנהגות סיכונית, באמצעות תכנית ופרוייקטים מחלקתיים – קבוצת שטח יזרעאלית, סיירת מחצלות, תוכניות מניעה וסיכון, תוכנית מדריכי איתור, תוכנית שומרי הסף ועוד. עידוד ובניית תהליכי עבודה לקידום החינוך החברתי ביישובים לכיתות א' – י"ב. קידום תוכניות חינוכיות-ארציות ביישובים. קיום טיולים ערכיים ומשמעותיים לכל שכבות הגיל. .1 חיזוק התנועות במרחב המועצתי ובתוך היישובים במקביל לחיזוק נוער תכנית חינוכית משותפת לשכבות א' – ו', הכוללת פעילות בימי שישי, בחגים ובחופשות, וחיבור בין ישובים. העלאת רמת ההכשרות לצוותים השונים ביישובים: מנהלי חינוך, רכזי נוער, פורום ש"ש ומדריכי כיתות א' – ו'. המשך בנית הקשר עם בתי הספר התיכוניים במקביל ליצירת קשר עם בתי הספר היסודיים.

14

צילום: ענת חרמוני

ורווחה קהילה

משפחות וילדים במצבי סיכון ומשבר

סיוע וליווי למשפחות במצבי חיים שונים, באמצעות עו"ס היישוב. מתן מענים כלכליים ייעודיים למשפחות בעקבות משברי חיים, בעזרת הקרן לידידות, מפעל הפיס ומשרד הרווחה והביטחון החברתי. הפעלת מענה טיפולי לטובת תושבי המועצה בשלוחות השונות של המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה. פיתוח תוכניות טיפול והתערבות בסוגיות של סכסוכי גירושין בעצימות גבוהה, סרבנות קשר וניכור הורי. קבוצות אזוריות ויישוביות עבור ילדים ונוער במגוון נושאים – חיזוק מיומנויות חברתיות, דפוסי תקשורת, הפרעות קשב וריכוז, חרדות וקשר הורה-ילד/ה. הפעלת מועדון לגיל הרך והרחבת פעילות מועדונית לילדים בסיכון, במנשית זבדה. נוער וצעירים במצבי חיים מורכבים ליווי וטיפול פרטני בבנות ובני נוער, בקצה הרצף הסיכוני. מענים קהילתיים קבוצתיים לנוער ובעלי תפקידים ביישובים, בהתאם לצרכים ממוקדים.

מפגשי 'שולחן עגול' לחשיבה ופעולה בתחום נוער וצעירים. ליווי וסיוע במיצוי זכויות לצעירות וצעירים במצבי חיים מורכבים.

שותפות בכנס אזורי בנושא להט"ב. קבוצה עבור הורים לטראנסג'נדרים.

מוגבלות ליווי פרטני לתושבות ותושבים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם, בסוגיות של מיצוי זכויות, תעסוקה, פנאי, דיור ועוד. מיפוי מערכתי של ילדים ונוער עם מוגבלויות בשיתוף עם מחלקת חינוך מיוחד, לשם פיתוח שירותים בקהילה. עבודה בשותפות עם הנהגה הורית, להובלת תהליכי שינוי בנושא צרכים מיוחדים.

15

הבניית תוכנית לשילוב ילדות וילדים עם צרכים מיוחדים ביישובים, בשיתוף פעולה עם מחלקות שונות במועצה. סדרת אירועים 'פברואר יוצא מהכלל' בחודש פברואר. הפעלת קבוצה שהובילה לפתיחת מועדון לסבתות וסבים של ילדים עם צרכים מיוחדים. אירוע פסטיבל יזרעאלי למשפחות מיוחדות. חירום ושכול מפגשי יו"ר צח"י מועצתיים, להכשרה מקצועית ולמידת עמיתים. הכשרות מד"א לאשכולות, בשיתוף מחלקת יישובים. ביצוע תרגילים במסגרת אשכולות היישובים. הקמת צוות חירום יישובי במנשית זבדה, בשיתוף מחלקת ישובים. ותיקים ליווי של עו"ס היישוב במצבי חולי ומשבר והתאמת מענים, בהתאם לצרכי הוותיק\ה ומשפחתו\ה. ישובים במועצה וקיום הכשרות לצוותי ההובלה, בשיתוף עמותת 34 - הפעלת מועדוני ותיקים ב ותיקי עמק יזרעאל. פעילות פנאי לשורדי השואה, בשיתוף עמותת ותיקי עמק יזרעאל. סדנאות והרצאות ביישובים, במגוון נושאים: העלאת חוסן, קשר רב-דורי במשפחה ובני משפחה מטפלים. קהילה הכשרות לוועדות ביישובים, במגוון תחומים, במסגרת 'מכללת קהילה פעילה'. פעילות קבוצתית לאימהות ותינוקות, בשיתוף מחלקת ישובים. סדנאות לפיתוח מיומנויות גישוריות בקרב בעלות ובעלי תפקידים ביישובים ובמועצה. הובלת תכנית אסטרטגית במועצה וביישובים, לקידום הזדקנות מיטבית והיערכות לעשור הקרוב. הכנסת התוכנית 'קהילה לדורות' בשישה ישובים חדשים, לחיזוק הקהילתיות בקרב ותיקי העמק. הרחבת הטיפול הרגשי לוותיקות וותיקים מרותקי בית, ביישובים.

קורס גישור בסיסי לבעלות ובעלי תפקידים ביישובים ובמועצה. כנס 'יוצרים דיבור חדש' – להטמעת שפת הגישור ביישובי המועצה. פיתוח תוכנית הכשרה לצוותי גישור ויישוב סכסוכים ביישובים. הסכמי גישור כתוצאה מתהליכי גישור בין תושבים והנהלות ישובים. תהליכי שיח ובניית הסכמות בבתי ספר וביישובים.

מלחמת 'חרבות ברזל'

ליווי סוציאלי מלא לכל משפחות החללים, החטופים והנעדרים.

16

מתנדבות ומתנדבים 100 – הקמת מערך לקליטת מפונים ומתפנים, מהיום הראשון. הפעלת כ ביישובי המועצה ופיתוח מודל ייחודי לעבודה. סיוע חומרי למפונים וליישובים הקולטים, באמצעות גיוס תרומות וסיוע תקציבי. מתן מענה נרחב למעגלי פגיעות שונים בקהילות, באמצעות המרכז לטיפול קבוצתי. בניית מענה להתערבות קצרת מועד, עבור מתפנים ומפונים, באמצעות מטפלות ומטפלים של המרכז לטיפול משפחתי. ליווי לצוותי הצח"י: מענה וחיבור למשאבי המועצה ופיקוד העורף, הכשרות רוחב, הנגשת כלים, חומרים מקצועיים והמלצות לפעולה בנושאים שונים. קיום מפגשי "אוורור" ועיבוד לצוותי הצח"י, באמצעות המרכז לטיפול קבוצתי.

צילום: תמיר אלטרמן

17

הנדסה

אגף ההנדסה אחראי על כל התחומים ההנדסיים בשטחי המועצה - תכנון יזום ביישובים ותכנון אזורי, בקרת תכנון לגופים ממשלתיים, הפועלים באזור המועצה. ניהול ופיקוח על התכנון והביצוע בפרויקטים של בינוי ותשתית, אחזקת כל נכסי המועצה בהיבט הבטיחותי, נגישות וקיום לטווח ארוך. בינוי חינוך ומבני ציבור מלש"ח. 6 - אלון הגליל – השלמה ומסירה של מבנה קהילתי, בהשקעה כוללת של כ – תכנון אמפי פארק – קדם תכנון. נבחר אדריכל נוף שמרכז את 2000 אזור התעשייה שגיא התכנון. בית ספר תיכון וולדורף הרדוף – הושלם ונמסר הבינוי על פי הפרוגרמה, בהשקעה כוללת של מלש"ח. 6 - כ 10 - בניית מועדוני נוער בכפר ברוך, כפר יהושע, ציפורי וגבעת אלה, בהשקעה כוללת של כ מלש"ח. מועדוני נוער בכפר יהושע, בכפר ברוך ומנשית זבדה הושלמו ונמסרו. הושלמה הקמת בית הספר היסודי 'דרך התבור', בעין דור, לרבות התאמות לגידול עתידי עד לבניית הקבע. תכנון בית ספר דמוקרטי חדש ברמת דוד, לפי פרוגרמה של בית ספר חדשני, כולל כבישי גישה ומרכז היסעים. תכנון הרחבת בית הספר ויצו נהלל - תכנון בינוי כיתות קבע, שיחליפו את המבנים היבילים. הרחבת בתי ספר: * תכנון להגדלת בית הספר 'עמקים תבור' במזרע. * תכנון להגדלת בית הספר 'קישון' ברמת דוד. * תכנון שינוי, בינוי והגדלת בית הספר התיכון 'העמק המערבי' ביפעת, כולל בדיקה לעמידות המבנים ברעידת אדמה, עם משרד החינוך. * תכנון לחיזוק מבנים בבית הספר היסודי בנהלל – בדיקת עמידות לרעידות אדמה של המבנים הרלוונטים בבית הספר, עם משרד החינוך. כיתות. 8 – מ"ר 1,000 - בית הספר בשדה יעקב – החלו עבודות הקמת שלב ב' בכ מלש"ח. 4.5 - נהלל – שיקום בית העם כמבנה לשימור, בהשקעה של כ

18

הושעיה – התקשרות עם מציע לתכנון ביצוע מקווה חדש לנשים. סואעד חמירה – התקבל היתר לתכנון מסגד. תמרת – תכנון גן ילדים דו-כיתתי. נהלל – תכנון גן חד-כיתתי. היוגב – תכנון מועדון נוער. אחוזת ברק – תכנון מפורט להקמת אולם ספורט. מבנים יבילים לבתי הספר במועצה, בהתאם לצרכים. 8 בתי ספר – הוספת

שיפוץ ושדרוג מבני ציבור וחינוך

בית המועצה – הוספת קומה במבנה הוועדה/הנדסה. סואעד חמירה – תוספת קומה למועדון נוער.

ביצוע ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) בגני ילדים בהסוללים ובכפר ברוך. הסוללים – תכנון שיפוץ מטבח וחדר אוכל לטובת מרכז לבעלי מוגבלות. אולם הספורט בגבת – הוספת טריבונה מתקפלת וביצוע עבודות להתאמת האולם, לפי דרישות האיגוד. נגישות כיתות שמע בבתי הספר ברחבי המועצה. 10 - כיתות שמע – הנגשה של כ הנגשת ראייה – ביצוע הנגשה בגן 'אורן' בנהלל ובגן 'האושר' באחוזת ברק. הנגשה פרטנית – ביצוע הנגשה בבית הספר היסודי בהרדוף, בבית הספר לבנות בכפר גדעון ובבית הספר 'העמק' במזרע. הנגשה ביישובים – פיקוח על הנגשת מבני ציבור בחנתון, יפעת והרדוף. הנגשת אולם תרבות יפעת – תוספת חניות לנכים. הנגשה – בית האמנויות. טיפול במקלטים עיליים ביישובי המועצה. מרחבי למידה בית הספר 'אופקים' בקיבוץ מרחביה – חצר צמודה לכיתות א'. בית הספר 'עמק יזרעאל' בגניגר – כיתה פתוחה – פיקוח. דו- 11 בית הספר 'העמק' ע"ש בנימין רוטמן במזרע – הרחבת בית הספר, הכוללת שיפוץ מבנה קומתי, שדרוג החנייה 'חנה וסע' כולל תחנת הסעה פנימית (צמוד לשומר). בית ספר 'גבים' במזרע (למפונים מהדרום) – טיפול במבנים קיימים בקיבוץ מזרע, אספקת ריהוט וטיפול בדוחות בטיחות. גני ילדים 'גבים' במזרע – שיפוץ ושדרוג מעון יום, גן טרום חובה וגן חובה. בית הספר 'מרחבים' בכפר יהושע, מבנה כיתות ו' – שדרוג וסגירת פרוזדור, חניה נוספת לצוות,

19

מדגרה – שדרוג הריצוף בחללים שונים. מבנה 'טיפת חלב' במנשית זבדה – שיפוץ ושידרוג. בית המועצה – המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה – שיפוץ יסודי וריהוט.

בית הספר 'עמקים תבור' במזרע – העברת כיתת נגרות לבית הספר 'העמק' והפיכתה לכיתת לימוד נוספת, החלפת לוח חשמל ראשי חיצוני, פודטראק – תשתית חשמל, מים וביוב. בית הספר 'העמק' ע"ש בנימין רוטמן במזרע – כיתת נגרות משותפת לבית הספר 'עמקים תבור' ובית הספר 'העמק'. סב-יום שדרוג מערכת מיזוג, שיפוץ המקלט, שדרוג חצר מחלקת תשושי הנפש, חידוש הריהוט באופן חלקי. מוזיאון בית חנקין בכפר יהושע – שיפוץ והרחבה . אולם התרבות ביפעת – פירוק חיפוי האסבסט מחזית המבנה והחלפתו בציור, בחסות מפעל הפיס. מנשית זבדה – שיפוץ מבנה המרכז לקידום נוער ושדרוגו. קיבוץ מרחביה – הסדרה בטיחותית באזור בית הספר אופקים וחניות 'הורד וסע' עבור בית הספר. בטיחות היערכות לפתיחת שנת הלימודים – טופלו כל נושאי הבטיחות והנגישות ובוצעו התאמות שונות על פי בקשת אגף החינוך, כולל מתן פתרונות זמניים בכיתות יבילות לפתיחת שנת הלימודים וכן, מסגרת תקציבית. מגרשים ואולמות ספורט - בדיקת בטיחות ומתן אישורים שנתיים. חצרות משחקים במוסדות חינוך - בדיקת בטיחות חודשית ומתן אישורים שנתיים. מעונות יום, גנים ובתי ספר – ביצוע בדיקות בטיחות ומתן אישורים שנתיים. חצרות משחקים באמצעות משרד החקלאות – שידרוג גן 'זיוה' בכפר יהושע. ספורט עבודות אחזקה ומבדקי בטיחות בכל האולמות ומגרשי הספורט שבאחריות המועצה, תוך עמידה בדרישות התקן. הוקם מגרש כדורגל ביפעת – שחב"ק (שחק בקהילה). תשתיות ופיתוח הרחבות יחידות דיור בליווי המועצה. 30- יפעת 'שכונת הבננה' – נבנו ואוכלסו כ יחידות דיור בהרחבה בשלבי ביצוע ועתידות להסתיים 30 - אלון הגליל – תשתיות ציבוריות ל .2024 במחצית יחידות דיור בהרחבה. 57 - בית לחם הגלילית – הסתיים ביצוע שלב א' עבור תשתיות ציבוריות ל יח' דיור. 18 בלפוריה – הסתיים ביצוע התשתיות הציבוריות להרחבה של

20

יחידות דיור. אנו לקראת ביצוע 24 הושלם תכנון מפורט להרחבת הנחלות המזרחיות, עבור חלקי של שלב א' בהתאם לדרישות אכלוס הנחלות. יחידות דיור בהרחבה, בביצוע המועצה. 43 גזית – תשתיות ציבוריות עבור יחידות דיור בהרחבה ומקודם ביצוע שלב ב'. 125 - תמרת – בוצעו תשתיות ציבוריות שלב א' ל יחידות דיור להרחבת היישוב (הדשא הגדול). 12 גניגר – נמסרו תשתיות ציבוריות עבור יחידות דיור בהרחבה ונמסרו המגרשים. 144 - מנשית זבדה – בוצעו תשתיות ציבוריות שלב א' ל תשתיות .2024 אלון הגליל – כביש גישה למרכז לוגיסטי ואזור המשקים בביצוע, עתיד להסתיים במחצית הושלם פרויקט ביצוע התאורה בדרך הגישה ליישוב. בית לחם הגלילית – השלמת ביצוע כביש ציבורי המחבר את בית לחם הגלילית למחלף זרזיר ולמערכת הכבישים הארצית. כפר יהושע – הושלם השיפוץ לכביש הגישה הצפוני ליישוב. ביישוב. 100 תל עדשים – ביצוע מדרכה והסדרת כביש בית שערים – התחלת ביצוע מדרכה ושדרוג כביש רחוב העמק ביישוב. צפי להשלמת הביצוע .2024 עד למחצית שנת תכנון מפורט לביצוע ביישובים יחידות דיור. 37 אלון הגליל – גיבוש צוות מתכננים והתחלת תכנון מפורט עבור יחידות דיור בבניה רוויה. 50 - הושעיה – החל תכנון מפורט עבור תשתיות ציבוריות ל יחידות דיור בהרחבה. 27 - שדה יעקב – החל תכנון מפורט עבור תשתיות ציבוריות ל יחידות דיור בהרחבה. 61 - מושב מרחביה – החל תכנון מפורט עבור תשתיות ציבוריות ל הרחבות – תב"ע יחידות דיור, למתן תוקף. 37 אלון הגליל – הרחבה יחידות דיור בבניה 50 הושעיה – הרחבה רוויה, למתן תוקף.

נחלות, למתן תוקף. 27 שדה יעקב – הרחבה 159 - חנתון – תכנון סטטוטורי לתוספת של כ יחידות דיור. 60 - ציפורי – תכנון סטטוטורי לתוספת של כ יחידות דיור. רמת דוד – תכנון סטטוטורי לתוספת של יחידות דיור. 107- כ התנעת תכנון סטטוטורי לכביש מחבר בין היוגב לכפר ברוך.

21

התנעת תכנון סטטוטורי לכביש מחבר בין שמשית לזרזיר.

גינון וחזות אחזקת הגינון בכל מוסדות המועצה ובאזורי התעשייה, שיקום וחידוש על פי הצורך. טיפול במאות דונמים, בהשקעה של כמיליון ש"ח. טיפול בעצים מסוכנים ועריכת סקרי עצים, למניעת סכנות. ליווי ופיתוח שטחי גינון בהרחבות. פיתוח עצמי בחידוש גינונים, במקומות שונים. . gis עריכת בדיקות בטיחות לעצים בעזרת מערכת בכל מוסדות החינוך במועצה. gis הושלמה פריסת מערכת ה- שודרגו מערכות השקיה במספר בתי ספר למערכות עם שליטה מראש, המקבלות אנרגיה ממערכת סולארית, כולל בקרה על פריצת מים. נשתלו מדשאות בבית הספר 'דרך התבור' בעין דור ובבית הספר 'אופקים' במרחביה. אחזקה – פניות בשנת 1,517( מחלקת האחזקה פועלת בשמירת הקיים, בהיבטי הבטיחות השונים קריאות שבר .)2023 בצל המצב הביטחוני, מחלקת אחזקה משפצת את המקלטים הציבוריים במועצה, על פי תכנית עבודה מתואמת עם אגף הביטחון. בנוסף, מקודמות פעולות של אחזקה יזומה, בכל המוסדות אשר באחריות המועצה. השנה, מקודמים מספר פרויקטים: עבודות קיץ מתוגברות בכל מוסדות החינוך – על פי דרישות אגף חינוך. מיזוג אולמות הספורט בגבת, שריד ויסודי נהלל. התחלה שתילת צמחיה חדשה בבית הספר היסודי בהרדוף. .'2000 פיתוח הגינון באזור הכניסה לאזור התעשיה 'שגיא

22

צילום: ענת חרמוני

ישובים מחלקת

מחלקת ישובים הינה גוף מקצועי, הפועל לקידום היישובים והקהילות במועצה. המחלקה מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות והעבודה בה מתקיימת בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים, על-פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות ובקרה. צוות המחלקה מלווה את היישובים, מבצע מעקב אחר הניהול המוניציפלי בהם באמצעות מערכת ביקורת על ועדי היישובים, הפועלת בהתאם לכללים. כמו כן, המחלקה פועלת להכשרת המנהיגות היישובית, ומלווה את היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות, באמצעות צוותים רב-תחומיים. מחלקת יישובים אחראית גם על ועדות הקבלה האזוריות. עסק צוות המחלקה בליווי הנהגות היישובים, קיום הכשרות, קורסים מקצועיים, ופורומים 2023 בשנת של בעלי תפקידים, חיזוק פעילויות מסורתיות באשכולות, הכנה לקראת סיום כהונת הוועדים והיערכות לקראת בחירת ועדים חדשים. מפרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' הצטרפה מחלקת היישובים למערך החירום, ומסייעת בהתארגנות היישוביות וההתנדבות למען תושבי הדרום המפונים וחקלאי הדרום. צוות המחלקה נערך להכשרת הוועדים החדשים וקידום תהליכים ארגוניים, ביישובים 2024 לקראת ובאשכולות. אשכולות היישובים האשכול הצפוני: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, עדי, הרדוף, סואעד חמירה, גבעת אלה. האשכול המזרחי: אחוזת ברק, דברת, עין דור, גזית, מושב מרחביה, קיבוץ מרחביה, היוגב, בלפוריה ומזרע, בשיתוף פעולה עם המועצות השכנות - המועצה המקומית כפר תבור, המועצה האזוריות גליל תחתון והמועצה האזורית בוסתן אל מרג'. האשכול המערבי: תמרת, נהלל, מחנה יהודית, מנשית זבדה, בית שערים, אלונים, בית לחם הגלילית, אלוני אבא, שדה יעקב, כפר יהושע, כפר תקווה, בית זייד. האשכול המרכזי: כפר גדעון, תל עדשים, גניגר, שריד, כפר ברוך, יפעת, גבת, רמת דוד. הפעילות במסגרת האשכולות מקדמת חשיבה אזורית משותפת, לצורך הרחבת השירותים שמספקת המועצה ליישובים המרוחקים ממרכזה, פיתוחם והנגשתם.

23 מנהלות האשכולות מלוות את בעלי התפקידים ביישובים בהבנת צרכים, הנגשה ומתן מענים מותאמים. מחלקת היישובים במועצה מארגנת נסיעות שבועיות של מתנדבות 2023 החל מסוף חודש אוקטובר ומתנדבים, לעזרת חקלאי הדרום והצפון. מידי שבוע, יוצא אוטובוס של המועצה, גדוש במתנדבות ומתנדבים - עובדי מועצה ותושבים, לעבודות חקלאות מגוונות. לאורך התקופה, עבדנו במסיק זיתים במושב פעמי תש"ז, קטיף פומליות בקיבוץ מפלסים ויד מרדכי, עישוב שדות גזר בקיבוץ כפר עזה, קטיף תפוזים בקיבוץ בארי, ניר-עם ומושב זימרת, קטיף עגבניות 'שרי' במושב עמיעוז, שתילת חסה ועבודה בבית אריזה במושבים שדה ניצן ועין הבשור, הדליית עגבניות בקיבוץ כרמיה, חממות עגבניות בקיבוץ חצור וקטיף פטל באבני איתן, ברמת הגולן. כוח עבודה רב-גילאי, רציני, חרוץ ומסור נוסע לעוטף ישראל - אזור מלחמה כעת, ומציע ידיים עובדות, המחבקות ומחזקות את חקלאי העוטף בימים קשים אלה.

24

מגדרי קידום שוויון

תוך 2023 , הוטמעה בשנת 2022 התוכנית האסטרטגית בתחום השוויון המגדרי שגובשה בשנת התמקדות בארבעת תחומי הליבה של התוכנית: חינוך, ספורט, תרבות, ייצוג ושפה, ביטחון אישי במרחב. פרויקטים בתחום השוויון המגדרי שיצאו לפועל ברחבי המועצה, בשנה החולפת: קורס מנהיגות נשית - קהילה נשית מקומית משפיעה, בדגש על פיתוח הנהגה נשית במרחב הציבורי, בשיתוף מחלקת ישובים. קורס בכלכלה והיכרות עם עולם ההשקעות בדגש על נשים, בעיקר נשות העמק, בשיתוף 'מעברים בעמק' ומחלקת צעירים. קורס להכשרת מדריכות של עמותת 'אל הלב' - הגנה עצמית מעצימה לפיתוח והנגשת התכנית בבתי ספר ומסגרות חינוך חברתי, באזור הצפון. הכשרות לצוותי הגיל הרך וההורים בנושא חינוך מודע מגדר, בשיתוף אגף החינוך. מפגשי חשיפה בצוותי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים ברחבי העמק. הקמת ועדה לשוויון מגדרי בבית הספר התיכון 'עמקים תבור' להובלת שינוי מודע מגדר בחיי היומיום בבית הספר. מפגשי נשים - 'מרחב נשי יזרעאלי' בשיתוף מכינת 'הרועות למרחקים' ליצירת קהילה רב- דורית, בשיתוף אגף קהילה ורווחה. סדנאות לגברים – 'להיות אבא' ומפגשי גברים, אחת לחודש, במסגרת 'פאב-לו' חיזוק שיח גברי רגשי, בשיתוף אגף קהילה ורווחה. הכשרת ממונות על הטרדה מינית וצוותי מוגנות במועצה בשיתוף המחלקה לביטחון קהילתי. אירועי 'שווה ויותר' ברחבי העמק, במסגרת אירועי יום האישה. פיתוח הכשרה וקידום מודעות לנושא הכתיבה השוויונית במגוון פורומים – רכזות ורכזי קהילה, מנהלות ומנהלי קהילה, עובדות ועובדי מועצה, בשיתוף מחלקת דוברות ומחלקת ישובים. פיתוח תחום הכדורגל בקרב בנות בעמק יזרעאל, בהובלת מחלקת הספורט. סידרת הרצאות בנושא מגדר בספריות המועצה, בהובלת הספרייה האזורית. פיתוח מענים ומיפוי צרכים בתחום הלהט"ב – כולל סידרת מפגשים עבור הורים לילדים להט"בים, בהובלת מחלקת צעירים ואגף קהילה ורווחה.

25

ומלגות צעירים

המועצה האזורית עמק יזרעאל רואה חשיבות רבה בטיפוח דור העתיד שלה. ;18-40 , המיועדים לתת מענה לצעירות והצעירים במועצה בגילי שני מרכזי צעירים המועצה מפעילה 'שטוצר' מרכז הצעירים בקיבוץ גניגר ו'סנבור' מרכז הצעירים בכפר מנשית-זבדה. למרכזים שתי מטרות: האחת - לאפשר את מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעירה וצעיר, והשני - לייצר קהילת צעירים חזקה שתורמת לתחושת השייכות בעמק. המרכזים נותנים מענה לצעירות וצעירים במגוון תחומים, בהתאם לשלבי החיים השונים, בהם נמצאים, וניתנים במסגרת ליווי אישי וקבוצתי. בין השירותים שלנו: הכוונה לחיילות וחיילים משוחררים, ייעוץ בנושא השכלה הכולל מבחני אדם מילוא, ! fun תעסוקה ופיתוח קריירה, מגוון סדנאות והרצאות לרכישת מיומנויות חיים, העשרה ו- אז מה היה לנו השנה? מלגות לימודים! 270 חילקנו מעל דיגיטלית אשר מרכזת את כל המלגות הקיימות בארץ ומלגות המועצה. ניתן למצוא חוברת מלגות ערכנו את חוברת המלגות באתר המועצה תחת מחלקת צעירים. הרצאות וסדנאות בנושאים מגוונים כמו: התנהלות כלכלית, חרדת בחינות 'שטוצר' קיימנו במסגרת לסטודנטים, עולם העבודה המשתנה, אירחנו את "אוהד הנווד" להרצאה בנושא נוודות דיגיטלית והטיול הגדול, פתחנו קורס צילום לנשים יהודיות וערביות, פתחנו את קהילת אומני הבמה של העמק ועוד! קיימנו סדנה של שלושה מפגשי הכנה לאקדמיה שכללו סיור בטכניון, פתחנו חוגי ספורט ב'סנבור' שונים במסגרת אורח חיים בריא בכפר, קיימנו אירועים קהילתיים בכפר, ביניהם חגיגת חג הרמדאן. את התכניות במרכזים מובילים מלגאיות ומלגאים אשר עוסקים במעורבות חברתית ובפיתוח פנאי לצעירי העמק כחלק ממלגת לימודים. 17 שלנו בקיבוץ גניגר. הכפר התרחב והיום מתגוררים בו פתחנו השנה השלישית את כפר הצעירים צעירות וצעירים המשתלבים באחד משלושה מסלולים: צעירים/ות שעובדים/ות בחינוך ביישובי המועצה (רכזי/ות נוער, מדריכים/ות, סייעים/ות בגנים). סטודנטים/ות שמקבלים/ות מלגת מעורבות חברתית תמורת שעות התנדבות בפרויקטים חברתיים במועצה. צעירות וצעירים שמובילים יזמות חברתית בעמק.

26 צעירות וצעירי הכפר נהנים מחיי קהילה צעירה ומשתלבים גם בחיי קהילת קיבוץ גניגר. בנוסף, השנה זוהי שנה שניה לתכנית 'ד"ש מהבית'.

מוסדות אקדמאיים שונים ברחבי 8- התכנית 'ד"ש מהבית' מנגישה את שירותי המחלקה לסטודנטים מ הארץ. בנוסף מייצרת מענים בתחומי ההשכלה, תעסוקה, העשרה וחברה לסטודנטים/ות של העמק ברחבי הארץ. חם-צוואר לחיילים/ות ומילואימניקים/ות תושבי העמק במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'. 4,194 חילקנו יוזמה בשיתוף נשות עין דור שאף תפרו את חלקם עבור מגויסי העמק. ב'שטוצר'. מרחב עבודה לעסקים ויזמים צעירים. המרחב פתוח כל יום חמישי open space פתחנו את ה חזק, פינת קפה וטלוויזיה חכמה - ללא עלות! Wi-fi , ומציע: פינות עבודה נוחות 8:00-17:00 בין השעות עסקים שונים בתחומי 29 יצרנו מאגר הטבות לש"ש, חיילים.ות, וסטודנטים.ות. במאגר ניתן למצוא המסעדנות, יקבים, עגלות קפה, תחום הבריאות והכושר, קורסי אונליין ועוד. את הקישור להטבות ניתן למצוא באתר המועצה תחת מחלקת צעירים. רוצות לשמוע עוד? רוצים להצטרף אלינו? רוצים לארח ביישוב הרצאה או כל פעילות אחרת לצעירים שלנו? 054-3005363 לפרטים נוספים: עדי מנצור אדליס, מנהלת מחלקת צעירים

27

צילום: ענת חרמוני

לביטחון קהילתי הרשות

הרשות לביטחון קהילתי מציעה מגוון שירותים ומענים, הניתנים בהתאם לצורך שעולה מהשטח, החל מסדנאות, הרצאות והכשרות, דרך כנסים מקצועיים וכלה בפעולות מניעה שונות למניעה והתמודדות עם תופעות שונות של אלימות; שימוש בסמים, שתיה לא מבוקרת של אלכוהול ופשיעה. רשת המענים, שהרשות לביטחון קהילתי מציעה, מתמקדת בקבוצות גיל שונות בקהילה - ילדים והורים, בעלי תפקידים בקהילות, מדריכי מוגנות בבתי ספר ופעולות יזומות. המטרה העיקרית היא העלאת מודעות בקהילה לסימני אזהרה ומתן מידע באשר לדרכי פניה לעזרה וטיפול. הרשות לביטחון קהילתי ממשיכה ליצור ולקיים שותפויות, בשיתוף עם אגף הביטחון ומשטרת ישראל, הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), אגף החינוך ובתי הספר במועצה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובי המועצה, אגף קהילה ורווחה, מחלקת הנוער, מחלקת היישובים ומחלקת הספורט. לאחרונה, בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל', עבודת המניעה וההתמודדות הפכה מורכבת יותר וכוללת עבודה גם עם מפונים. לפיכך, נדרשת התאמה של פעילויות למגוון צרכים העולים מהשטח. אנו חווים עליה במספר הדיווחים והפונים המביעים רצון להיות פעילים בנושא. :2023 במהלך שנת שולחנות עגולים כונסו בשיתוף בעלי תפקידים ביישובים, 20 - שולחנות עגולים' - יותר מ ' לחשיבה רב מערכתית על מתן מענה בנושאי מניעה והתמודדות ביישוב. במסגרת התוכניות שנבנו בשיתוף, הובאו ליישובים סדנאות עבור הורים ובני נוער והכשרות לאנשי מקצוע. כנסים משותפים 10 - כנסים ומפגשי הכשרה לבעלי תפקידים בקהילה - התקיימו יותר מ בתחומי מומחיות שונים, ובשיתוף עם גורמים נוספים במועצה; הכשרה לרכזי הנוער בנושא חינוך למיניות בריאה, כנס מקצועי לבעלי תפקידים בנושא טיפול באלימות במשפחה בראייה מערכתית, בשיתוף המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות באגף קהילה ורווחה ועוד. הכשרות וסדנאות לקהל הרחב – הכשרות להורים בתחומי גלישה בטוחה ברשת ושימוש נכון בנייד, סדנאות ביישובים להורים ובני נוער, בתחומים שונים, כגון: מיניות בריאה, אלכוהול ושימוש בסמים וגלישה בטוחה. פרקים לנוער, בנושאי מיניות 15 פודקאסטים (הסכתים) – הוקלטה סדרת פודקאסטים בת בריאה - שיחות בגובה העיניים, במענה כן ואמיתי לשאלות של בני ובנות נוער מעמק יזרעאל, בנושא מיניות.

28

פעילות מדריך מקצועי המהווה חלופה לשעות הפנאי וכלי משמעותי לחיבור בין בני ובנות ישובי מועצה, 20 - נוער לבין מערכות החינוך החברתי ביישובים. פעילות כזו התקיימה ב בשכבות גיל משתנות ובנושאים נרחבים. מועדוני נוער במסגרת התכנית 'מועדונים בתנופה' 6 - מועדונים בתנופה – שופצו כ בשיתוף עם מחלקת הנוער. מדריכי מוגנות הפועלים ב- 14 תכנית מוגנות בבתי הספר של המועצה - התוכנית כוללת בתי ספר. במסגרת תפקידם, מדריכי המוגנות נמצאים במרחבי בית הספר ומהווים 13 כתובת נוספת, בלתי פורמלית, עבור התלמידות והתלמידים. קבוצות 'הורים ערים' - קבוצת הורים 8 'הורים ערים' - במהלך הקיץ, הוקמו במועצה מתנדבים, המסיירים באזורי ההתכנסות של בני ובנות נוער ביישובים. אלה מהווים אוזן קשבת ויד מכוונת לבנות ובני נוער. בעצם נוכחותם, הורים אלה מהווים מכפילי כוח לפעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והעלאת תחושת הביטחון בקהילה. פניות למרכז הגישור, בנושאים שונים, ייעוץ 42 - פעילות עם מרכז הגישור – התבצעו כ ליישוב סכסוכים, תהליכי גישור, שיח ודיאלוג קהילתי. פעילויות מניעה - בבתי הספר התיכוניים והיסודיים במועצה, התקיימו פעילויות מניעה שונות, בתחומים שונים: התמכרות לצפייה במסכים, מיניות בריאה, אלכוהול וסמים, נהיגה בטוחה ועוד. ישובים ברחבי המועצה. זאת, 24 - 'סיירת מחצלות' - בחופשת הקיץ, התוכנית פעלה ב במטרה לייצר פעילות חלופית לשעות הפנאי עבור בני ובנות נוער, פיקוח נוסף על הנעשה בשעות הלילה ביישובים, מתן מענה מאת דמות בוגר/ת משמעותי/ת ואיתור בני ובנות נוער בסיכון. 2024 מבט לשנת המשך פעילות מניעה בנושאים מרכזיים של התנהגויות סיכוניות – שימוש בחומרים מסוכנים, מיניות, אלכוהול ושתיה מופרזת – ובניית תוכנית מקיפה, הכוללת את בתי הספר, ההורים, צוותי החינוך בבתי הספר וצוותי החינוך הבלתי פורמלי ביישובים. המשך בניית צוותי מוגנות ביישובים, הכשרה וליווי צמוד. הכשרה לנציגות צוותי מוגנות וממונות על מניעת הטרדה מינית ביישובים, בשיתוף המרכז לסיוע נפגעות תקיפה מינית ושוויון מגדרי במועצה. המשך הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה - מתנדבים ובעלי תפקידים שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, במידת הצורך. הרחבת העשייה של הרשות לביטחון קהילתי לקהלי יעד נוספים, דוגמת קשישים וותיקים.

29

תרבות, תרבות יהודית וסל תרבות

נפתחה בעשייה תרבותית מרגשת ומשמחת, עם משתתפות ומשתתפים רבים מכל רחבי 2023 שנת העמק והאזור. לקראת סוף השנה, מייד אחרי החגים, המלחמה הפתיעה את כולנו ושינתה את כל תוכניות פתיחת העונה, עליהן טרחנו חודשים. התעשתנו במהרה. במהלך אוקטובר ונובמבר ערכנו מופעים קטנים ביישובי המועצה ודאגנו לאמני העמק שיופיעו בשעות סיפור, מופעים, הצגות קטנות ועוד. במקביל, שינינו לוחות זמנים וחזרנו לפעילות אזורית עשירה. אורחינו מהצפון והדרום מוזמנים לכל אירועי התרבות שלנו, ללא תשלום. אירועי תרבות ביישובי המועצה, 38 - בחודשים יוני-ספטמבר, התקיימו כ תרבות בלי הפסקה .₪ אלף 250 : באמצעות תקציב שגויס ממשרד התרבות והמועצה – סך ההשקעה בפרוייקט ניתנה העדפה ותקצוב נוסף ליישובים שבחרו אמנים מהעמק. תיאטרון, הורים וילדים ומחול פעלו השנה באולם ארבע תוכניות עשירות של מנויים המופעים ביפעת. לאורך השנה, הצענו לקהל המנויים הצגות נוספות שלא במסגרת מנוי. קיימנו סדרת מופעים באולם המופעים יפעת, עם אמניות ואמנים מובילים 2023 לאורך שנת בישראל. במבואת אולם המופעים ביפעת, אירחנו חמש בגלריה לאמנות וחדר ההנצחה המועצתי תערוכות אמנות של אמנים מובילים מהעמק, במסגרת פרויקט 'אוצר/ת אורח/ת'. המועצה מקדמת את הגלריות ותומכת בהן, ביניהן: מירווח בהרדוף, הגלריה לאמנות עכשווית בעין דור, בית חנקין בכפר יהושע. סרטים, השנה התחלנו להפעיל את תוכנית 188 אולם המופעים במזרע, הוקרנו בקולנועית ב "שלישי בשלייקעס" לרווחת צופינו הוותיקים. – פרוייקט 'למעלה' של מפעל הפיס, נחנך בינואר ציור הקיר בחזית אולם המופעים ביפעת . המועצה הוסיפה תאורת לד עוצמתית, המאירה את הציור גם בלילה. 2023 – כמדי שנה, התקיים ערב שירי זיכרון וסיפורי לוחמים, לזכר חללי העמק. 'שרים לזכרם' ערב ההוקרה למתנדבים והענקת פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל – נדחה בשל המלחמה .2024 ויתקיים בפברואר התקיים במלואו ובהצלחה רבה, עם מופעים מוצלחים ועתירי קהל, 2023 פסטיבל חלב ודבש שנתנו מענה לקשת רחבה של גילים. מרבית גני הילדים בעמק ביקרו בתערוכת אמני העמק אמניות ואמנים מהעמק. 60 - במסגרת הפסטיבל. בתערוכה הציגו כ

30

, התקיימו כמיטב המסורת: להקת טיפקס במיטב מופעי קיץ 'בימות פיס' של מפעל הפיס להיטיה ומופע מרגש של ריטה עם אלפי משתתפים. - גם השנה, המחלקה העניקה תמיכה כספית. תמיכה בחבורות הזמר והמחול ביישובים כמדי שנה, מחלקת התרבות ערכה אירועים בהם משתלבות חבורות הזמר המועצתיות וחבורות המחול. מופעים התקיימו ביישובים. 60 - כ מופעים להורים וילדים התקיימו במימון המועצה. מופעי תרבות יהודית התקיימו בספרייה האזורית, בנהלל. הצגות ילדים, אירועים ומפגשים של השחרית המוזיקלית האהובה והמוכרת 36 נפתחו שתי סדרות: עונה סדרות קונצרטים של קול המוסיקה הקאמרית בגזית. 32 בבית העם בנהלל, ועונה התקיימו גם השנה. טיולים מגוונים של החוג לידיעת הארץ מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל התקיים באמפי נהלל, עם מופע רב משתתפים של 'הפרויקט של חודש המורשת היהודית רביבו' ולהקת 'שלווה'. הוענקו בשיתוף הספרייה האזורית בנהלל, ליוצרות ויוצרים מהעמק. מלגות כותבים 7 בחזית אולם המופעים יפעת, את השירים איירה בכישרון חידשנו וחנכנו את גלריית השירה רב האמנית אלה צימבליסטה. בכל גני הילדים הבוגרים של העמק וכן, השנה הרחבנו תוכנית 'סל תרבות' התקיימה במלואה גני ילדים בעמק נהנים מתרבות איכותית ומותאמת 85 את התוכנית גם לגנים הצעירים – סה"כ לגילם. התוכנית התקיימה במלואה גם בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים – בכל אולמות העמק. בהתרגשות רבה ובדצמבר חנכנו בו את תצוגת באוגוסט חנכנו את בית העם המשופץ בנהלל הקבע של המבנה ותערוכת אמנות מרהיבה של האמנית רחל נמש. לילדי מנשית זבדה וסואעד חמירה, השתתפו בו גם לראשונה, קיימנו מופע ילדים בערבית רבים משכנינו מהיישובים הסמוכים. התחלנו לקיים, בימי שלישי, הצגות לקטנטנים בבית העם ואלה זוכות סדרת הצגות לקטנטנים לביקוש רב ומשמחות הורים וילדים.

31

אכיפה וחירום ביטחון

מתנדבי ה'מתמיד' של מג"ב, מסייעים לארבעת השוטרים שלנו באשכולות ולשוטר הקהילתי. 250 - כ כמדי שנה, התקיים אימון כשירות וכוננות ליישובים ולעובדי המועצה, בתרחיש מלחמה. שנות פעילות. 30 - מפקד בסיס המתנדבים של מג"ב, שפרש לגמלאות אחרי מרון רוזנר השנה נפרדנו פורסם קול קורא לרכישת ציוד עבור צוותי הצח"י ביישובים, בתמיכת המועצה. מתקיימת פעילות שוטפת של אבטחת מוסדות החינוך במועצה. , מתקיימת הערכת מצב יומית ומועברות הנחיות ליישובים, באופן שוטף: 'חרבות ברזל' מפרוץ מלחמת במהלך המלחמה, נערכו ביקורים ביישובי המועצה, שכללו פגישות עם הנהלות היישובים, יו"ר וצוותי הצח"י, רב"שים ועוד, לצורך היערכות מותאמת בשטח, התייעצויות ומיפוי צרכים. בעקבות המלחמה, נרכש ציוד לשעת חירום עבור היישובים ובית המועצה. לכל ישוב, לשם הצטיידות לשעת חירום. זאת, בנוסף למענק בגובה ₪ 15,000 המועצה העניקה לכל ישוב, למימון הצבת שומרים חמושים בכניסה ליישובים בשעות הבוקר, במהלך ₪ 7,500 חודש נובמבר. כלי נשק ארוכים לכיתות הכוננות בכל ישובי המועצה. 300 חולקו במקביל, חולקו כלי הנשק לתושבים במסגרת יוזמת 'בני המקום' של פיקוד העורף וביצוע סיורים קבועים של כלל כוחות הביטחון הפועלים במרחב – אגף הביטחון, השיטור הקהילתי, פקחי המועצה, כוחות מג"ב וכוחות פיקוד העורף, כדי להמשיך להגביר נוכחות ביישובים וסביב מוסדות החינוך. זאת, לצד קיום הערכת מצב יומית, כאמור, עם כלל המכלולים הרלוונטיים במועצה. נבנו כיתות כוננות, ביישובים בהם לא היו כאלה. כיתות הכוננות אומנו והוכשרו על-ידי מג"ב, בהכוונת אגף הביטחון. חברי כיתות הכוננות עברו הכשרות ואימונים שונים, דוגמת אימוני סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) ואימוני יחידת החילוץ וההצלה 'יפתח', הכוללת צוות כוננות של המועצה יחידות החילוץ שקיימות בארץ. 12 - לכל אירוע חריג בתחום המועצה - אחת מ אנו בעיצומו של תהליך הסדרת חדרי נשק ביישובים. צוות פקחי המועצה עוסק בפעולות יזומות, ביום ובלילה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים לתפיסת עבריינים. בהקשר זה, הוגברה פעילות האכיפה כנגד כלי רכב מוטוריים ברחבי המועצה, כמו גם כנגד השלכת פסולת בשטחים הפתוחים ושריפתה.

32

צוות הפיקוח מקיים שיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים לאכיפת עמידה בתנאי רישיון עסק ומטפל בכל הפניות שמתקבלות במוקד המועצה, במאמץ לשמירה על הסדר הציבורי. 054-8344278 ניתן לפתוח קריאה גם בווטסאפ 04-6520100 ' בטל 24/7 מוקד המועצה פועל ובאמצעות אתר המועצה.

33

תפעול

תחבורה, קידום ורישוי עסקים, רכש וארכיון תחבורה ובטיחות בדרכים

מחלקת התחבורה מספקת שירות למחלקות רבות במועצה בשגרה (חינוך, נוער, ספורט, קתדרת עמק יזרעאל, תרבות ועוד) ליישובים במועצה ולגופי הסמך - בית האמנויות ועמותת הספורט כחול לבן. מוסדות החינוך הרגיל בעמק. 40 - תלמידות ותלמידים מוסעים מיידי יום, הלוך ושוב, לכ 6,500 - כ אוטובוסים צהובים ושני מיניבוסים, בגיבוי קבלנים חיצוניים, לפי 15 ההסעות מבוצעות באמצעות הצורך. בימים כתיקונם, אנו מסיעים את תלמידינו לפעילויות יום, כגון: סל תרבות, החווה החקלאית ועוד. מערך ההסעות נבנה בתיאום עם אגף החינוך, מוסדות החינוך ונציגי היישובים. מלווות ומלווים, 75 מוסדות חינוך בעמק ובסביבה, בליווי 100 - תלמידי החינוך המיוחד נוסעים לכ 500 המועסקים על-ידי המועצה. מערך ההסעות פועל על פי הנחיות משרד החינוך בכל הנוגע לבטיחות וביטחון. פקח היסעים מתגבר את הפיקוח והבקרה על מערך ההסעות. המועצה רכשה השנה שני אוטובוסים צהובים חדשים ושני מיניבוסים. מטה הבטיחות בדרכים פעל גם השנה להגברת המודעות בנושא בטיחות בדרכים, בקרב תלמידי המועצה והתושבים. זאת, על-ידי קיום פעילות שוטפת בבתי הספר ושיתופי פעולה עם מחלקות המועצה. התקיימו ביקורים בבתי הספר היסודיים ומפגשים עם תלמידות ותלמידים, בהם התקיימו שיחות על חשיבותם של נושאים מהותיים בתחום הבטיחות בדרכים; חגירת חגורות בטיחות, חבישת קסדה ומיגון נוסף בעת רכיבה על אופניים, קורקינט וכד'. המטה והשיטור הקהילתי מקיימים הסברה משותפת בבתי הספר, בגני החובה ובקהילה. בעת הצורך, מתקיימת גם אכיפה, בשיתוף את"ן מתחנות המשטרה במוקדי סיכון ביישובים ובקרבת בתי ספר וגני ילדים. אוטובוסים צהובים נוספים, שייכנסו לשרות 2 המועצה קיבלה ממשרד החינוך אישור למימון 2024 התלמידים בשנת רישוי עסקים מחלקת רישוי וקידום עסקים, כמי שמופקדת על יישום החוק לרישוי עסקים, פועלת במועצה לקידומם

34 של עסקים חדשים. זאת, מתוך אחריות ודאגה לכך שהעסקים הקיימים יפעלו במסגרת החוק, על מנת להגן על הציבור הרחב. 2023 בשנת מחויבות לשירות איכותי, אדיב ויעיל לבעלי העסקים ולכלל הציבור. על תקנותיו הנלוות. 1968 יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים תשכ"ח עלייה במתן רישיונות עסק חדשים לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת מטרות החוק. הנפקת רישיונות עסק לזכאים, על פי המסלולים המקוצרים. הארכת תוקפו של רישיון העסק למגוון גדול יותר של פריטי רישוי. לצו רישוי עסקים). 34 המשך הטמעת הרפורמה החדשה בהתאם להנחיות משרד הפנים (תיקון שיתוף פעולה מוצלח עם מחלקת האכיפה והפיקוח במועצה. עבודה מקוונת של הפקחים באמצעות טאבלטים וטלפונים חכמים, לשיפור הדיגיטציה ועבודת הרישוי. מספר העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע, משנה לשנה. ברור כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של הרשות וחיזוק הכלכלה המקומית. המחלקה לרישוי וקידום עסקים מחויבת לסייע בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון עסק ועושה כל מאמץ כדי לזרז ההליך ולהקל, במסגרת החוק. בעל/ת עסק יקר/ה, טרם פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת, באתר המועצה על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו. כדי להקל על הליך הרישוי, ריכזנו השנה לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם. ארכיון .1921 ומכיל חומרים משנת 1987 ארכיון המועצה קיים מאז שנת .1955 זהו ארכיון ציבורי הפועל מתוקף חוק הארכיונים הישראלי משנת הארכיון הנו אדמיניסטרטיבי ומכיל בתוכו מסמכי התנהלות של המועצה מול היישובים, מוסדות, מפעלי תעשיה ואחרים, בתי-ספר בתחום המועצה ומוסדות ממשלה. בנוסף לאלה, הארכיון מכיל אוספים היסטוריים חשובים של חלק ממושבי המועצה. פרסום מדיניות רישוי העסקים. תשלום מקוון באתר המועצה.

בשנה החולפת, התבצע פרויקט גדול, שטרם הסתיים ובמסגרתו, אנשי המועצה הדתית סורקים את כל תיקי הנישואין שנמצאים בארכיון. פרוייקט גדול נוסף שנמצא בעיצומו, הנו הטמעת

קטלוג הארכיון באתר הספרייה הלאומית. ימים בשבוע א'-ה' 5 הארכיון פתוח לקהל , בתיאום מראש, 8.00-12.30 בין השעות 04-6520076 בטלפון ester@eyz.org.il או בדוא"ל

35

איכות הסביבה

חזון אגף איכות הסביבה שמירה על בריאות התושבים ורווחת חייהם, קיום אורח חיים המתחשב בקהילה, בסביבה, בטבע ובנוף, למעננו ולמען הדורות הבאים. שמירה ופיתוח הסביבה כאמצעי ליצירת לכידות חברתית מקומית ואזורית, המהווה בסיס לשיתופי פעולה בקהילות. שמירה וקידום רווחת חיי התושבים והסביבה, שימור ופיתוח השטחים הפתוחים, הטמעת ייעוד האגף: ערכי הקיימות בקהילות ובמוסדות החינוך, פיקוח תעשייתי וסביבתי, חינוך לצמצום צריכה, שימוש חוזר והפרדת פסולת. האגף אחראי על פינוי כל זרמי הפסולת והמיחזור מהיישובים. המועצה מקדמת עשיה משמעותית ורחבת היקף בנושאי קיימות והתמודדות עם האתגרים הכרוכים בשינויי האקלים. פעילות זו כוללת מגוון רחב של תחומי עשייה, ביניהם: קידום אנרגיות מתחדשות, טיפול בפסולת ומיחזור, חינוך סביבתי וקיימות בקהילה, שימור טבע, שטחים פתוחים וחקלאיים, קידום חקלאות בת קיימא ועוד. חינוך סביבתי – גם השנה המשכנו להוביל בהצלחה גדולה השתלמויות חינוך-חוץ לצוותי החינוך בעמק. חינוך חוץ כתוצאה מההשתלמויות, הלמידה החוץ כיתתית וימי היער מיושמים באופן קבוע במחצית מבתי הספר גנים. 20- היסודיים בעמק וביותר מ במהלך השנה החולפת נפתחו לראשונה שתי השתלמויות ייחודיות: חונכי 'חינוך חוץ' - קבוצה ייחודית של מחנכות ומחנכים מנוסים בלמידה חוץ כיתתית, אשר חונכים אנשי חינוך בראשית דרכם. השתלמות פורצת דרך זו, אשר לוותה מתחילתה על ידי מחקר אקדמי בשיתוף פעולה עם הטכניון ורמת הנדיב, ממשיכה גם לשנת תשפ"ד, כדי לאפשר ליותר ויותר תלמידות ותלמידים לחוות את השהיה בטבע כחלק בלתי נפרד משגרת הלימודים. 'חינוך-חוץ' וקיימות לסייעות הגנים. השתלמות זו היוותה הזדמנות לגיוס נרחב של כלל הצוות התומך בגן, לעשייה מבורכת בתחומי סביבה וחינוך. גם השתלמות זו ממשיכה בהצלחה לשנת תשפ"ד. – בגני הילדים ובבתי הספר, נערכו במהלך השנה מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי חינוך לקיימות קיימות, כגון: הפרדת פסולת והפחתת צריכה, גינון וחקלאות ברת קיימא, מגוון ביולוגי ועוד. שלושה בתי ספר בעמק זכו בתעודות המקנות להם את התואר בתי ספר 'ירוקים' – הרדוף, מרומי שדה ואופקים – שכבר הוכר כבית ספר 'ירוק מתמיד'. דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים לתוכניות בנושאי קיימות ומדע אזרחי, בשיתוף יוזמת 'מאדמה'. מטרת התוכניות להפגיש את התלמידות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker