מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

2017 דו״ח לתושבים 2018 והצפוי לשנת 2017 מהנעשה בשנת

1

תושבים יקרים,

- לעיונכם. 2017 בחוברת - סיכום פעילות המועצה בשנת

מאחורינו, ואנו מוכנים לאתגרים המצפים לנו בשנה הקרובה. בחוברת זו מוגש לכם סיכום 2017 שנת הפעילות של המועצה בשנה החולפת בתחומים השונים. גם השנה המועצה קבלה את פרס משרד הפנים לניהול תקין ולאיזון תקציבי. מליון שקלים. תקציבי הפיתוח יופנו 321 - אושר, והוא עומד על כ 2018 תקציב המועצה השוטף לשנת לחינוך, בינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. : המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים בעמק השקענו משאבים ג. " אנו נאבקים בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה מקביל לנתב ומאמצים רבים למניעת מיקום השדה בעמק. בדקנו חלופות נוספות ופעלנו עם רשויות הדרום, להקמת השדה המקביל בנבטים, שם משוועים לו. אנו פועלים בשיתוף עם העמותה של אנשי העמק הנחושים, שמסורים למאבק, ומודים לכל מי ששותף לו. יידרשו עוד מאמצים רבים במאבק החשוב הזה לעתידו של העמק. בעקבות מינוי "ועדה גיאוגרפית לגבולות ולחלוקת הכנסות", על ידי משרד הפנים, נוצר אתגר רציני נוסף: דרישות להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית של יישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת אנו נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירת אדמות העמק, לשימור הכנסות מאזורי התעשייה שהקמנו. החקלאות והשטחים הפתוחים, כנגד השאיפות של הרשויות הפועלות בכיוון זה. הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים להקים תחנות כח לייצור חשמל מונעות בגז בתהליך מקוצר. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"וועדה לתשתיות לאומיות", במקום לנהל קודם תהליך מקובל של שיתוף ציבור באמצעות הועדות לתכנון - המקומית והמחוזית. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דורשת מהממשלה להחזיר את המועצה רואה בחיוב הקמת מיזמי פיתוח, אך תקפיד התהליך התכנוני למקובל, כדי לוודא שקיפות כנדרש. ללא פשרות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

2

. הר בהרן , צמוד לכפר החורש – קידום הקמת יישוב חדש בעמק יזרעאל אנו פועלים ל על גגות מבני ציבור ומגרשי ספורט מקורים ברחבי העמק, הקמת מערכות סולאריות המועצה מקדמת במסגרת תכנית "מונה נטו" של חברת החשמל. נוכל לייצר חשמל בשימוש באנרגיית השמש שאינה מזהמת, ולחסוך משמעותית בהוצאות המועצה. ועם פורום ר גדי ביאליק מאוניברסיטת תל אביב " אגף החינוך במועצה מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד חינוך שיוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית. בתחומים רבים, לשיפור השירות לתושבים. שירותים מקוונים ומגוונים המועצה, בכל אגפיה, מקדמת בכמחצית מיישובי המועצה, בפרויקטים של הנגשה בינוי רחב היקף, בתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך ב ובפיתוח ושדרוג מבנים. בליווי וסיוע של מחלקות המועצה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות מהגיל הרך ועד הגמלאים – פעילויות ותמיכה לכולם שפע פעילויות מסוגים שונים מוצעות לתושבי העמק – וגיל הזהב. נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושירותים מגוונים וזמינים. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת ממנה כולנו נהנים.

בברכת שנה אזרחית טובה וחורף גשום, המועצה האזורית עמק יזרעאל

3

.2017 , חתמנו ברשימת אתגרים לשנת 2016 את הדו"ח לתושב של שנת את מרביתם של האתגרים ביצענו ואנו ממשיכים לקדם אותם גם בשנה הקרובה, לצד יעדים חדשים: : 2017 להלן האתגרים שהצבנו לעצמנו בתחילת ● אישור תקציבי פיתוח וביצועם ביישובים בחמש השנים הקרובות, תכנית החומש השלישית מיליון שקלים מתקציב המועצה. התקציב ישמש לקידום הנגישות, הבטיחות, חזות היישוב 16 בהיקף של כ אושר, בביצוע > ותשתיות ● בעמק וקידום בדיקת חלופות נוספות לשדה תעופה משלים התנגדות להקמת שדה תעופה אזרחי בביצוע > לנתב"ג, כפי שהחוק מחייב ● 2018- לקראת ביצוע ב > באמצעות נתיבי ישראל ומשרד התחבורה קידום שדרוג צומת כפר ברוך ● מצומת נהלל ועד צומת מזרע, בהתאם 73 שביל הליכה ואופניים לצד כביש קידום תכנון שדרת העמק יבוצע > לתכנית האסטרטגית ● ● ● ●

● בוצע > " הפקת מסע נשים הרפתקני בעמק יזרעאל מלכה יזרעאלית "

● בביצוע > " שביל יזרעאל תכנית מועצתית ללימוד וחוויה ב"

● בוצע > והיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח השקעות בבתי הספר ● בוצע > למבני החינוך לאור צפי הגידול הדמוגרפי בחינת צרכים ● בביצוע > " במזרע עמקים תבור בבית הספר התיכון " ' בניית שלב ג ● לקראת ביצוע > " קישון הגישה לבית הספר העל אזורי " הסדרת כביש ● בביצוע > ברחבי העמק השקעה בהנגשה של מוסדות חינוך ומבני ציבור

● בוצע > בחנתון ובהיוגב שני גני ילדים בניית

● בוצע > חדשה תלווה את החפירות סביבתית – תכנית חינוכית – בתל שימרון החפירות הארכיאולוגיות ● בוצע > של בתי הספר היסודיים העובדים יחד על יצירות מקוריות של מלחיני העמק כנס מקהלות אזורי ● בוצע > " סידרת הצגות יחיד ביישובי המועצה תיאטרון בנעלי בית פרויקט " ● בוצע > לקהל הרחב במרכז המוסיקה בבית האמנויות סדרת קונצרטים פתוחים ● בביצוע > לקראת אכלוס שטחים נוספים 2000 עבודות פיתוח באזור התעשייה שגיא ● : הרחבת שלושה אזורי תעשייה ותעסוקה בביצוע > )2000 עפולה-מרחביה, זרזיר- בית-לחם הגלילית ומגדל העמק -כפר ברוך (שגיא

● בביצוע > בתמיכת משרד החקלאות פיתוח חזות מושב ציפורי

● בוצע > בניית אולם ספורט בעדי וקידום תכנון בניית אולם ספורט בהושעיה ● 2018- יבוצע ב > בבית הספר "אל-ראואה" במנשייה זבדה קירוי מגרש ספורט

● בוצע > על פי תכנית רב שנתית המבוצעת מידי שנה ביישובים יישובים 8 שיפוץ מגרשי ספורט ב

● בביצוע > בסוועאד-חמירה ובמנשייה זבדה בניית מועדוני נוער

● בביצוע > במנשייה זבדה שדרוג מבנה רווחה ● בוצע > בגבעת אלה שיפוץ נרחב בבית כנסת

● בוצע > בכל יישוב והצעה לצמצום הפערים בין הרצוי למצוי איבחון קהילתי

● בוצע > חדשה רכישת משאית אשפה

● בוצע > בעמק פרישת פחים כתומים השלמה של

● ● פרוייקט סביבתי חברתי בשיתוף עמותת איסוף פסולת אלקטרונית מבתי הספר ומיישובי המועצה בוצע וממשיך > "אקומיוניטי", המעסיקה עובדים בעלי מוגבלויות במיחזור מוצרי חשמל ● בביצוע > בנהלל, והקמת מערכת ביוב ציבורית בהרחבה הקמת תחנת שאיבה וקו סניקת ביוב ● בוצע > מאסף בכפר יהושע קו ביוב של קטע הסדרה ושדרוג >> 2018 ומהצפוי בשנת 2017 לפניכם מהנעשה בשנת ● ●

4

במערכת החינוך במועצה לומדים במעונות, – ילדים ובני נוער 13,500- כ בגנים, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים.

חינוך

אגף החינוך מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד"ר גדי ביאליק מאוניברסיטת תל אביב ועם פורום חינוך שיוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית.

● גני ילדים במועצה מקיימים ימי לימוד בטבע, מחוץ לכותלי הגן. 14 גני חוץ ● מתקיימת תכנית בשיתוף נגנים צעירים מבית-האומנויות. מוסיקה בגנים ● . בהתבוננות מונחית ביצירות אומנות תכנית בגני-הילדים המתמקדת קול האומנות ● שנה 70 במגוון תחומים, לציון תכניות ייחודיות וחגיגיות בגנים ובבתי-הספר גובשו שנה למדינה 70 למדינת ישראל. ● , וברבים מהם נערכים שינויים בסביבות הלמידה והפדגוגיה בחדשנות פדגוגית בתי הספר היסודיים עסוקים ותהליכי המדידה וההערכה משתנים בהתאם. ● בתי-ספר יסודיים, בהנחיה מקצועית ובמימון המועצה. 6- ), מתקיימת ב PBL ( למידה לפי פרויקטים ● . בחווה לומדים תלמידים מכתות ד' שעתיים חווה חקלאית לימודית בנהלל בשנת הלימודים תשע"ח נחנכה שבועיות. התלמידים עוסקים בחקלאות מסורתית וחדשנית. ● " ובמימון משמעותי של המועצה, מאפשרת תגבורים באנגלית 2000 בשיתוף ״שותפות תכנית לימודי אנגלית בבתי הספר היסודיים, בחטיבות-הביניים ובתיכוניים. ● הוכרזו כבתי-ספר עמקים-תבור, העמק-המערבי, ויצו נהלל וישיבת תקוות-יעקב, ארבעה בתי ספר תיכוניים , כאשר ההצטיינות היא במגוון תחומים: הישגים אקדמיים, חינוך ערכי, גיוס משמעותי לצה"ל, מניעת מצטיינים נשירה ותרומה לקהילה.

5

בבית האמנויות מרכז למוסיקה ומרכז למחול, תלמידים. מגמה לבגרות במוסיקה, 1,000- לומדים כ מגמה לבגרות במחול, מסלול במוסיקה לתלמידי חט״ב מקהלות, הרכבים ותזמורות. בית האמנויות

● בשיתוף תיכון העמק המערבי והסב יום - "עוד חוזר הניגון" פרויקט שילוב רב דורי באמצעות מוסיקה.

● בביצוע תלמידי בית האמנויות. קונצרטים לגנים

● לאורך השנה. מקהלות, תזמורות, כיתות אמן וקונצרטים כנסי ● לתלמידי בית ספר יסודי בחלילית ובכלי נשיפה. קבוצות מצטיינים

● צעירים. ימי העשרה לפסנתרנים

● בבית האמנויות ופתיחת שלוחת מחול בשמשית. הרחבת פעילות מחול

6

6

תכנית ״מועצה ללא אלימות״

תכנית ״מועצה ללא אלימות״ מסייעת למועצה ולתושביה בהתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה.

● ; הפעלת תכניות חינוכיות בשיתוף אגף קיום תכנית מוגנות בשמונה בתי ספר בתחום החינוך החינוך, השירות הפסיכולוגי, מחלקת הספורט והתכנית לקידום אורח חיים בריא בגני הילדים ובתי הספר. ● והמרכז לשלום המשפחה ומניעת שותפות במרכז לגישור ודיאלוג בקהילה בתחום הרווחה אלימות; מתן מענה מוכוון ומותאם לבני נוער; ליווי בעלי תפקידים ויישובים סביב תופעות או אירועים ביישובים. ● בשיתוף מחלקות החינוך החברתי הפעלת מסלולי פעילות חלופיים לילדים ונוער בתחום הפנאי ביישובים; ליווי ושיפור פני מועדונים מי שיא ייחודיות לקבוצות ילדים ונוער וי סדנאות והנוער; קיום במסגרת פרויקט ״מועדונים בתנופה״.

● . חיזוק קשרי קהילה - משטרה בתחום הביטחון

● בהתמודדות עם אלימות או ליווי והכשרת בעלי תפקידים ויישובים בהקשר המועצתי הרחב " לקידום שיח מכבד. עם קול הכבוד התנהגות אנטי- חברתית והובלת תכנית "

7

ילדים ובני נוער משתתפים בפעילויות 7,000- כ פעילויות שבועיות, סמינרים, : מחלקת הנוער טיולים, סדנאות ועוד. נוער וחינוך חברתי

חינוך חברתי

● במטרה לשלב בני נוער רבים ככל האפשר פעילויות נוער יישוביות ואזוריות מגוונות חיזוק במעגל הפעילות.

● עשירה ומגוונת. תנועות נוער ופעילות שנתית

● החל גיוס בני נוער למועצה והגדרת פעילותה. "מועצת הנוער היזרעאלית" חידוש

● שביל יזרעאל קק"ל. פעילויות על

● , בסיוע משרד החינוך. ישובים 21 - ב ' חוג לכל ילד התחלת פעילות ' ● , בסיוע משרד החינוך. ישובים 16 - לסבסוד צהרונים ב ' ניצנים ' תכנית פתיחת

● , בסיוע משרד המדע. חוגי מדעים בחמישה ישובים 5 פתיחת

● לצוותים של החינוך החברתי. הכשרות והדרכות

● .' ס של החופש הגדול " ביה ' ילדים בפעילות 1,400 השתתפות של כ-

● ● המגוונות. ילדים השתתפו בקייטנות הקיץ 715 מניעת סמים ואלכוהול

● להורים הרצאות וסדנאות 10 במסגרת פעילויות בתי הספר, מפגשים 16 התקיימו .' בום אלכוהולי ' פעילויות בחודש 25 ובני נוער ביישובים ו-

● בשלושה ישובים בתקופת האביב והקיץ. סיירות הורים הופעלו

8

8

צעירים

● . מלגות מעורבות חברתית לתואר ראשון ולתואר שני המועצה מעניקה מדי שנה מלגות ● , כולל ליווי מקצועי והדרכה, בשיתוף מפעל הפיס ושותפות ₪ 10,000 סכום המלגות עד ״יחד גליל מרכזי״.

● מוענקות לסטודנטים תושבי העמק. ₪ 1,000 בסך של כ מלגות עידוד ● בקשות מקוונות לקבלת מלגות. מהשנה, ניתן להגיש דיגיטציה ● מפגשים להורים והרצאות. קורסי פסיכומטרי מוזלים, הכשרות

● בנושאי תעסוקה ולימודים, בשיתוף מעברים בעמק. ריכוז מידע וייעוץ לחיילים משוחררים

● ביישובי העמק. 'זיכרון בסלון' הובלת פרויקט

● הנותנת כלים להובלה והשפעה לצעירי העמק. פיתוח קבוצת מנהיגות צעירה ● של המועצה למשרתי שנת שירות, חיילים בסדיר ולסטודנטים. הנחות באירועי תרבות ● ביישובי המועצה, בשיתוף מחלקת תרבות. תקצוב אירועי תרבות להורים וילדים

ארוע חשיפה, מועצת נוער יזרעאלית

9

אזרחים ותיקים

קיום פעילות פנאי, תרבות ועשייה קהילתית באמצעות אגף קהילה ורווחה ובמסגרת הסב-יום.

● ישובים. 33 - רשת מועדוני ותיקים ב הקמה, ליווי ותקצוב של ● ״קהילה כפרית תומכת״. ותיקים משתתפים בפרוייקט 650

● מופעים לבחירה בכל מועדוני הוותיקים בתקצוב המועצה. ספטמבר של מופעים

● ל וצעידה בשביל ישראל. " טיולים בחו 2 , נופשים 4 קיום

● . ויחידה מוגנת לתשושי נפש קבוצה ייעודית בסב יום לחולי פרקינסון הפעלת ● סטודנטים במסגרת מכללת הוותיקים. 1,400 לימודים והעשרה של כ-

● ביקורי בית, הפגת הבדידות, סדנאות הכנה לפרישה, סיוע בהפעלת תכניות לרווחת הוותיק בקהילה יזמות לגיל השלישי ועוד.

● סיוע בהקמת והכשרת ועדות ותיקים ביישובים.

● בקרב ותיקים. השתתפות בפיילוט ארצי בתכנית למניעת בדידות

● בפרויקטים: טיולים ופעילויות בקיץ ובחגים לסבים ונכדים; שילוב סטודנטים קידום שילוב בין דורי בתיעוד סיפורי חיים, לימוד מיומנויות מחשב.

● באחוזת ברק ובכפר יהושע. מגרש פטאנק הקמת

10

● ● הכשירה השנה עשרות תושבים פעילים, במסגרת ועדות ביישובים. ״מכללת קהילה פעילה״ חינוך, תרבות, נוער, רווחה, ותיקים ועוד. : בין הוועדות ● לסיוע ביישוב סכסוכים ובניית הסכמות, קיים עשרה תהליכי גישור, "מרכז גישור ודיאלוג בקהילה" מעגלי שיח קהילתיים והטמעת השפה הגישורית ביישובים. ● המקדמים את תחום האחריות פרויקטים קהילתיים 20 סייעה בתקצוב ובתמיכה של "משלבים כוחות" תכנית החברתית ביישובים. קהילה ורווחה משפחות ברחבי המועצה, 1,600- ניתן שירות אישי לכ על ידי עובדים סוציאליים מיומנים ובאמצעות מערכת ״ ניהול תכנית התערבות במשפחה ״ ממוחשבת ומתקדמת של ● ● ● לנערות ולנערים בנושאים הקשורים להתפתחותם ולשמירה על ביטחונם האישי. סדנאות ביישובים 15 קיום ● באמצעות שלוחות שנפתחו בהושעיה ודברת הרחבת השירותים של 'המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה' להנגשת שירותי המרכז. ● נערך אבחון חוסן קהילתי בכל יישובי המועצה ונבנו תוכניות עבודה התנעת פרויקט 'קהילה חזקה' דו - שנתיות לחיזוק הקהילה בהתאם לממצאים. ● ● ● עבודה על פי תוצאות. הוטמעה הרפורמה הארצית בשרותי הרווחה ● ● ● ביישובים ובארגונים השונים. מתנדבים 3,000 תמיכה בארועי הוקרה למען סיוע, ייזום ו ●

● לתושבים במצבי דחק, בעת חירום. מתנדבים למתן מענה ראשוני בחירום 100 הכשרת ● להגברת האחריות הקהילתית לתושב. הקמת ועדות רווחה וקשישים ביישובים

: פעילויות נוספות באגף

● הופעלו ע"י המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים. קבוצות לילדים ולהורים 20- כ ● בחטיבות עליונות, ' זוגיות וחברות מכבדת ' תוכנית המרכז למניעה ולטיפול באלימות הפעיל קבוצות להפחתת הקונפליקט המשפחתי, ומענה טיפולי למשפחות. ● סיוע בשילוב בפעילות הנוער היישובית, קיום קייטנת קיץ פעילות למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים . לבעלי צרכים מיוחדים, הפעלת מועדוניות ועוד

11

יישובים

● המועצה ממשיכה בגיוס רכזי קהילה, מסייעת במימון, בליווי ובתמיכה כדי לקדם את הפעילות הקהילתית רכזי קהילה. 26 - נכון להיום, פועלים ביישובים כ ביישובים. ● יושבי ראש ועדים, מזכירים, רכזי קהילה, מנהלות קידום מקצועי והכשרות לבעלי תפקידים ביישובים לשכה ורכזי תחומים נוספים באמצעות השתלמויות, מפגשים וסדנאות מקצועיות. ● תמיכה בפעילויות ביישובים באמצעות קולות קוראים קידום וחיזוק יחסי השכנות בין יהודים לערבים לימוד השפה הערבית, סוכות של שלום ואחווה, חגים משותפים, מפגשים ועוד.

● ● עם הנהלות היישובים בעמק. הובלת מפגשי מטה ● . תשתית לקראת הקמת אשכול גליל ועמקים הכנת איכות הסביבה ●

● פועל בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות למיגור הכלבת במגוון אמצעים צוות חירום מועצתי ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. ● קיבוצים 12- . בנוסף, רוכזו פחים לפסולת אורגנית ב פחים כתומים לאריזות נפרשו בכל יישובי המועצה - קומפוסטרים לתושבי המועצה. 700 ובוצעה חלוקה של כ ● , אשר מהווים מקום מפגש ישובים בעמק 14- גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב הקמה ותחזוקה של והפוגה ממרוץ החיים. בימים אלה מוקמות שתי גינות קהילתיות חדשות נוספות. ● . בגינון אקולוגי, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב עשרה ישובים שומרים על השטחים הציבוריים שישה ישובים נוספים נמצאים גם הם בשלבים שונים של מעבר לגינון בר-קימא. ● לכל הקהילה בנושאי קיימות, תרבות עשרות הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ואירועי תרבות התקיימו הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא, ועוד. ● שבתחומה, ולגיבוש תוכנית מיפוי זיהום האויר באזורי התעשיה המועצה התקשרה עם חברה חיצונית ל לטיפול בנושא. ● , במטרה ליצור סביבה טובה יותר תחום הבניה הירוקה בשיתוף אגף ההנדסה האגף ממשיך לקדם את ותכנון מרחבי המותאם לאופי הקהילתי של היישובים. ● יחידת האכיפה המועצתית מטפלת בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים הפתוחים וברחבי המועצה. ● : האגף פועל למניעת ונדליזם והשלכת פסולת, ומקדם תכנית אב למניעת שמירה על השטחים הפתוחים לשטחים המיוערים ולנחלים. בהתאם לכך קודמה סגירתו של אתר תל שימרון 4 X 4 ירידת כלי רכב ואתרים נוספים לכניסת כלי רכב.

● סביב היישובים ובניהם, בשיתוף הגופים הירוקים. פריצת שבילי מטיילים ושבילי אופניים

12

ביטחון

יחידת : פועלים ברחבי העמק עם תמיכה שוטפת של מחלקת הבטחון. לצידם " מתמיד " מתנדבי 350- כ , כולם עוברים הכשרות שנתיות לחירום. " יפתח " כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה ● . מכשירי הקשר עובדים ברשת קשר בלתי תלויה, והממסרים מכשירי קשר לחירום לכל היישובים חולקו שלה הינם של המועצה. ●

● הסתיימה בניית המבנה הממוגן למוקד ולביטחון.

● רכישת מערכות מולטימדיה, תקשורת וגנרטור לשעת חירום המדור לשעת חירום במשרד הפנים אישר למבנה ניהול המשברים הממוגן החדש.

● יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור.

● ב של המרחב לתחנות המשטרה " משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי המג בעקבות פנייה של המועצה הכחולות. ● , תכנית ההפעלה תרגיל חירום רחב היקף בשיתוף יישוביה וגורמי החירום הארציים המועצה ערכה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. ● . ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה של המועצה. 24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול

חקלאות ופעילות מרכז חקלאי ● , לחברי אגודות חקלאיות ולדור ההמשך. הכשרות ייעודיות וקורסים לחקלאים מתקיימות ● בתחומי החקלאות על ידי מרכז חקלאי העמק וחוות מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים הוענקו המחקר נווה יער. ● ●

● מול הממשלה. הובלת מאבק החקלאים הארצי

13

תעשיה, תעסוקה, תיירות ופיתוח כלכלי

2000 אזור התעשייה שגיא ● לאזור התעשייה. הוסדרה צומת הכניסה ●

אזור התעשייה אלון תבור:

● הפנויים. שווקו כל המגרשים

● דונם לתעשייה, 172 לפיתוח הסתיים תכנון מפורט מסחר וציבורי. ● בשלב ב'. ממגרשי התעשייה 70% שווקו כ ● להרחבת החל תהליך מול רשות מקרקעי ישראל דונם. 400-800 אזור התעשייה ב ● אזור תעסוקה חדש כפר יהושע - יוקנעם דונם. 200 החל תכנון פרוגרמה וסקר התכנות כ ● התכנית אזור תעסוקה חדש בשטחי מרחביה דונם. 600 הופקדה על ידי הותמ״ל כ ● - התכנית הופקדה הרחבת אזור תעסוקה איכסל דונם. 100 על ידי הותמ״ל כ

● אלפא מגה פלד, הוקמו שלושה מפעלים חדשים א.מ.ע.ר תבור השקעות ודלתות תבור. ● בהיקף עבודות פיתוח תשתיות ומגרשים בוצעו .₪ מיליון 12 של

● החל תכנון מפורט לתכנית מאושרת דונם. 190 כ הרחבת אלון תבור ל ● הרחבת אלון תבור שלב ב' החל תכנון דונם. 130 כ

14 1

תעסוקה-מעברים בעמק ● אזורי. הקמת מרכז חדשנות מקדמים ●

● התקיימה בפעם השלישית בהצלחה רבה. ועידת העמקים לפיתוח כלכלי אזורי ● משרות לשנה. 6,000 פורטל המשרות של מעברים בעמק חצה את רף ה

● וכן הכשרות וקורסים במגוון נושאים. מענה פרטני למחפשי עבודה ובעלי עסקים ממשיכים להעניק

תיירות

● של בעלי עסקי תיירות בנושאי שיתופי פעולה אזוריים ושיווק. מפגשי למידה 7 התקיימו ● הצטרפו לעמותת התיירות. מועצה אזורית זבולון ומועצה אזורית גלבוע ● התקשורתית של אתרי העמק ושיווק חבילות עבודת יחסי הציבור להגברת החשיפה המשך תיירות בעמק.

● . יריד התיירות השנתי ייצוג העמק ואתריו ב

● , למיתוג התיירות החקלאית בעמק. שווקים חקלאיים קיום

15 15

תכנון אסטרטגי

● החלה הטמעת מערכות מקוונות לשיפור השירות לתושב מקדמים חדשנות ושירות מקוון ולייעול עבודת המועצה. ● לעשור הקרוב, ממנה נגזרות תכניות העבודה תחזית דמוגרפית לכלל יישובי המועצה בוצעה המועצתיות והתכנית האסטרטגית.

● מיפוי צרכים לשנים הקרובות. הוכנה פרוגרמה מועצתית למבני חינוך

יובלי העמק

● ביצוע דיגומי מים במרבית היישובים ואזורי התעשייה.

● ברפתות ובמפעלים. ביצוע דיגומי שפכים

● למושב נהלל והקמת הקמת תחנת שאיבה וקו מאסף קו ציבורי טבעתי להרחבת המושב. ● באזור תעשייה אלון תבור. החלפת קו לחץ נמוך המשך ● במסגרת תכנית ₪ מיליון 6 גיוס מענקים בסך של כ רשות המים לשיקום והקמת תשתיות ביוב בקיבוץ מרחביה, הסוללים ובנהלל.

כפר החורש החלפת קו סניקה מכפר החורש לכיוון יפיע

● בסוואעד חמירה. הקמת תשתית מים חדשה

א.ת אלון תבור, החלפת קווי מים בלחץ נמוך

16 1

תרבות

מנויי תיאטרון, הורים וילדים, מופעים לכל המשפחה, מוסיקה : המועצה מציעה חמש תכניות מנויים עשירות קלאסית ומחול. לצד אלו עוד שלל מופעים וארועי תרבות.

● באולם המופעים יפעת, עם טובי אמני ישראל. עונה רביעית לסדרת מופעי חורף ● בשבועות ובו אירועים ומופעים רבים. שנות פעילות של פסטיבל חלב ודבש 18

● מקדמת יוזמות מקומיות ביישובים, ו המחלקה מעניקה תמיכה כספית לחבורות הזמר וקבוצות התיאטרון , המעניקות במה לאנשי העמק. בתחום התרבות

● ביישובי המועצה – בקיבוץ שריד ובהושעיה. שני כנסי חבורות זמר נערכו

● יישובים במועצה פעילויות יהודים - 10 - בשיתוף מחלקת היישובים, נערכו ב סוכות של שלום ואחווה ערבים שתוקצבו על ידי המועצה. ● בשיתוף מחלקת הצעירים ומתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הוענק ליישובים תקציב תרבות צעירים נוסף ששימש למופעי הורים וילדים.

● התקיימו באמפי נהלל. שני מופעי קיץ רבי משתתפים

● ניתן לרכוש מנויים וכרטיסים בקלות מערכת מקוונת לרכישת כרטיסים ומנויי תרבות נקלטה והוטמעה. דרך הטלפון הנייד וללא צורך להדפיס כרטיסי נייר.

17 17

ספורט וקידום אורח חיים פעיל ובריא

● ' נכנסה לשנתה החמישית ומסייעת למנף פעילות בריאות וספורט קהילתי ביישובים: אפשרי בריא תכנית ' ● ימי ספורט ובריאות, מרוצים, מסעות אופנים וסבסוד חוגים ביישובים. ● ' לקידום ילדות ונערות בספורט אתנה מחלקת הספורט נכללת בפרויקט היוקרתי של ' ● ויתמקד בענפים: כדורסל, שחייה והתעמלות. הפרויקט בשיתוף עם מועצה מקומית זרזיר. ● ' לקידום ספורטאים וספורטאיות צעירים נכנס לשנתו הרביעית בתחומי השחייה והכדור עף. פרח הספורט פרויקט '

● הושעיה, בשיתוף מפעל הפיס והטוטו. ' נתיב ' נחנך אולם ספורט בבית ספר ● חדש בבית הספר המיוחד לחינוך 'קישון' ברמת דוד. נבנה מגרש כדור עף ● ומאפשרת הארכת שעות הפעילות. מערכת התאורה במגרש שריד שודרגה

● במזרע והושעיה. נפתחו שלוחות התעמלות קרקע ומכשירים

● והמגרשים במסגרת קול קורא מועצתי. יישובים שודרגו מתקני הספורט 8 - ב

● בבית הספר היסודי חוג שחיה בבתי ספר היסודיים בכפר יהושע ובמרחביה, ו נפתחו חוגי כדור סל בנות בנהלל, בסיום יום הלימודים.

מגרש ספורט רב תכליתי בכפר החורש

חנוכת חדש כושר בקיבוץ יפעת

18

1

הנדסה תשתיות והרחבות יישובים

בינוי חינוך, ספורט

● ר והערכות לביצוע " מ 1,200 - ' בינוי של כ עמקים תבור ' תיכון .2018 לשלב נוסף ב ● ר. " מ 1200 ' הושלם תכנון מפורט לשלב ב תיכון הרדוף ● בוצעו עבודות תשתית ונבנו כיתה ושירותים. חוה חקלאית בנהלל ● במבנה הוותיק. בתיכון העמק המערבי ביפעת שופצו שלוש כיתות ● בבית הספר הדמוקרטי, אופקים מרחביה הוצבו כיתות יבילות ובחווה החקלאית. ● במושב היוגב ובקיבוץ חנתון. שני גני ילדים נבנו

● בבתי הספר בקיבוץ הוקמו שני אולמות ספורט יפעת ובנתיב הושעיה ● בעדי. תכנון מפורט לאולם ספורט בוצע

● בקיבוץ שריד. שוקם מגרש הספורט

החלפת פרקט בויצו נהלל

● . ' עמקים תבור ' בתיכון הושלם תכנון למגרש ספורט

פרוייקטים שנעשו ביישובים בוצעו במסגרת תוכנית החומש בהשתתפות היישובים.

תשתיות

מבני ציבור

● תכנון, ביצוע ושדרוג של כבישים, חניות ומדרכות בבלפוריה, סוואעד חמירה, מנשיה זבדה, בית שערים, דברת, כפר יהושע, ציפורי, תל עדשים ובבית ספר תיכון ויצו נהלל. ● ,2000 לאזור תעשייה שגיא השלמת צומת כניסה באזור תעשיה אלון תבור. השלמת תשתיות ו ● אחזקה שוטפת באזורי התעשייה ובדרכי הגישה ליישובים.

● ברמת דוד, סוואעד תכנון והקמת מועדוני נוער חמירה ומנשיה זבדה. ● באלון הגליל וגבעת אלה. תכנון מבנה מועדון חברים ● תכנון לקראת ביצוע הקמת אמפי ומגרש ספורט בחנתון.

● בהושעיה. תכנון בית כנסת ● בכפר גדעון. בניית בית כנסת ● בסוואעד חמירה. תכנון מסגד ● בשדה יעקב. השלמת ביצוע מקווה

19 19

הנדסה תשתיות והרחבות יישובים

הרחבות

● בהושעיה. תכנון הרחבת בנייה רוויה ● בבית לחם, גניגר, דברת, תכנון מפורט להרחבות כפר ברוך, מנשייה זבדה ותמרת. ● בגבת, גזית, היוגב, כפר ביצוע תשתיות ציבוריות החורש, עין דור, אלונים, הושעיה וקיבוץ מרחביה. ● באחוזת ברק, השלמת תשתיות ואיכלוס הרחבות בלפוריה וכפר יהושע. ● המשך עבודת התכנון להרחבות באזורי התעשייה ואלון תבור, ואזור התעסוקה המתוכנן 2000 שגיא במרחביה, בשיתוף עיריית עפולה.

הנחת אבן פינה לשכונה חדשה בקיבוץ אלונים

נגישות ובטיחות בגני משחקים ובמתקני ספורט

● במתקני ספורט ובגני משחקים ברחבי המועצה. הטמעת תוכנית אחזקה ושיפור הבטיחות

● . מבני ציבור 14 תוכנית נגישות ב השלמת

● מבני פיס ומבני הסוכנות היהודית. השייכים למועצה, הנגשת בתי הספר

שיפוץ אולם ספורט בשריד

20

תכנון

● במושב ציפורי. תכנון גן ילדים

● בקיבוץ יפעת. תכנון מבואת אולם התרבות האזורי

● במושב בלפוריה. תכנון כביש פנימי

● בית שערים, ישובים 9 תכנון תב"עות ב שדה יעקב, חנתון, ציפורי, אלון הגליל, הושעיה, כפר גדעון, כפר יהושע, מנשיה זבדה. ● יקנעם כפר יהושע. תכנון אזור תעסוקה ● מהמכללה למעונות תכנון שבילי אופנים הסטודנטים בעפולה.

הנחת אבן פינה לשכונה חדשה מזרע

בית הכנסת במרחביה

אולם הספורט החדש בהושעיה

21

21

2018 אתגרים לשנת

● בכל הכלים העומדים לרשותנו ג בעמק " התנגדות נחושה להקמת שדה תעופה מקביל לנתב ובשיתוף קהילת העמק. ● , לנוכח פעילות הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים. שמירה על קרקעות המועצה ויישוביה ● : המשך המצוינות בחינוך ויישום תכנית עבודה רב-שנתית בתחום הפדגוגי והפיזי

, שתיבנה תוך שיתוף הציבור ובהובלת ד"ר גדי ביאליק תכנית רב שנתית לחינוך

המועצה מובילה מאוניברסיטת תל אביב.

בשיתוף משרד החינוך. שדרוג מקיף בשני בתי ספר יסודיים בתיכון הרדוף ועמקים תבור במזרע בניית שלבים נוספים בתי הספר לקידום פעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות. מאות אלפי שקלים יושקעו בתקצוב סיוע ושיפור מערך המזון במערכות החינוך היישובית. תכנית 'אפשרי בריא' בשיתוף אגף החינוך התקנת מונה נטו ייצור אנרגיה ירוקה וינתקו את התלות המועצתית בחברת חשמל, בנוסף לחסכון כספי ניכר. המועצה. תשתיות ציבוריות בהרחבות ביצוע בעדי. בניית אולם ספורט ביישובים. שיפוץ ושדרוג מגרשי ספורט המשך על פי קול קורא. מועדוני נוער ביישובים בניית בגבעת אלה. מועדון חברים הקמת ברחבי העמק. שבילי אופניים תכנון ● : באמצעות שירותים מקוונים שיפור השירות לתושב ובהמשך במחלקות נוספות במועצה. הטמעת טפסים מקוונים לשירותי מחלקת הגבייה ● ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל להפחתת קידום פתרונות תחבורתיים עומסי התנועה בעמק. . , מצומת נהלל למזרע 73 הקמת 'שדרת העמק' לאורך כביש היוגב-כפר ברוך, בית לחם הגלילית-כעביה, ציפורי-הושעיה, חיבורי ישובים בדרכי נוף בית שערים-רמת דוד; שמשית-זרזיר. ● ● בינוי ופיתוח העמק: ● ●

מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל סולארי על מבני המועצה, המערכות יקדמו

● ● : המשך צמיחת היישובים והעצמתם בהר בהרן לבני העמק. הקמת ישוב חדש גיוס רכזי קהילה ביישובים נוספים במועצה.

● ● : חיזוק החינוך החברתי בכלל יישובי המועצה ובכל שכבות הגיל. הגדלת מספר המשתתפים במגוון פעילויות הנוער שתפעל במתווה עבודה חדשני. הקמת מועצת נוער . ועדות הנוער בישובים והובלת פורום ועדות נוער אזורי הידוק העבודה המשותפת עם למען הקהילה ורווחת התושבים. קידום תכניות ופרויקטים

22

יישובים במסגרת 10 הרחבת השירותים האישיים לוותיקים ב 'קהילה לדורות' תכנית , תוך הגברת מעורבותם של היחידים בקהילה. 'קהילה תומכת' . ביישובים הבדואים עבודה סוציאלית קהילתית הפעלת תכנית לאומית לצעירים וצעירות לקידום והכוונה לחיים. 'בשביל הצעירים'

פיתוח שירות סיוע טיפולי להורים. הורות בגיל הרך סיוע לנכים המתגוררים בקהילה. 'קהילה תומכת נכים'

● ● : תרבות במועצה וביישוביה במופעים ביישובי העמק. קידום הרכבי מוסיקה ויוצרים מקומיים למדינה. 70 - לציון שנת ה קיום אירועי תרבות ואומנות לישראל ושילוב יישובים נוספים בפסטיבל. 70 - פסטיבל חלב ודבש בסימן שנת ה ביפעת בדגש על שיפור הנגשה וחזות. שיפוץ מבואת אולם המופעים

● : שמירה על איכות הסביבה

ברחבי העמק. מיגור ומניעת מחלת הכלבת

המשך

. אכיפה ומניעת זיהום תעשייתי קליטת פקח לתפקיד לקידום ופיתוח בר קיימא של ההרחבות המתוכננות ביישובי העמק. מינוי יועץ לבניה ירוקה

● . חיזוק החקלאות, התעסוקה והעסקים הקטנים בעמק

● קידום תכנית ליישום הדרגתי. הקמת בית בין דורי לתושבי המועצה

● עם התושב. נגישות ושיפור הקשר

נגישות, שקיפות ושיפור הקשר עם התושב

● בכל נושא גם בטופס מקוון באתר ובאפליקציה המועצתית. 24/7 מוקד המועצה עומד לרשות התושבים ● אפליקציה, יוטיוב, אינסטגרם, טויטר, דיוור שבועי ממשיכים לטפח את התקשורת המקוונת עם התושבים לתושבים, דיוור תרבות ועמוד פייסבוק שוקק חיים.

● . אתר המועצה נגיש, מעודכן ונח לשימוש

23

04-6520111 : או בטלפון 04-6520100 : 24/7 מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל לשירותכם!

www. eyz . org . i l עמק יזרעאל : בפייסבוק | emek_yizrael : באינסטגרם

24

Made with FlippingBook HTML5