מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

אזרחים ותיקים

קיום פעילות פנאי, תרבות ועשייה קהילתית באמצעות אגף קהילה ורווחה ובמסגרת הסב-יום.

● ישובים. 33 - רשת מועדוני ותיקים ב הקמה, ליווי ותקצוב של ● ״קהילה כפרית תומכת״. ותיקים משתתפים בפרוייקט 650

● מופעים לבחירה בכל מועדוני הוותיקים בתקצוב המועצה. ספטמבר של מופעים

● ל וצעידה בשביל ישראל. " טיולים בחו 2 , נופשים 4 קיום

● . ויחידה מוגנת לתשושי נפש קבוצה ייעודית בסב יום לחולי פרקינסון הפעלת ● סטודנטים במסגרת מכללת הוותיקים. 1,400 לימודים והעשרה של כ-

● ביקורי בית, הפגת הבדידות, סדנאות הכנה לפרישה, סיוע בהפעלת תכניות לרווחת הוותיק בקהילה יזמות לגיל השלישי ועוד.

● סיוע בהקמת והכשרת ועדות ותיקים ביישובים.

● בקרב ותיקים. השתתפות בפיילוט ארצי בתכנית למניעת בדידות

● בפרויקטים: טיולים ופעילויות בקיץ ובחגים לסבים ונכדים; שילוב סטודנטים קידום שילוב בין דורי בתיעוד סיפורי חיים, לימוד מיומנויות מחשב.

● באחוזת ברק ובכפר יהושע. מגרש פטאנק הקמת

10

Made with FlippingBook HTML5