מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

● ● הכשירה השנה עשרות תושבים פעילים, במסגרת ועדות ביישובים. ״מכללת קהילה פעילה״ חינוך, תרבות, נוער, רווחה, ותיקים ועוד. : בין הוועדות ● לסיוע ביישוב סכסוכים ובניית הסכמות, קיים עשרה תהליכי גישור, "מרכז גישור ודיאלוג בקהילה" מעגלי שיח קהילתיים והטמעת השפה הגישורית ביישובים. ● המקדמים את תחום האחריות פרויקטים קהילתיים 20 סייעה בתקצוב ובתמיכה של "משלבים כוחות" תכנית החברתית ביישובים. קהילה ורווחה משפחות ברחבי המועצה, 1,600- ניתן שירות אישי לכ על ידי עובדים סוציאליים מיומנים ובאמצעות מערכת ״ ניהול תכנית התערבות במשפחה ״ ממוחשבת ומתקדמת של ● ● ● לנערות ולנערים בנושאים הקשורים להתפתחותם ולשמירה על ביטחונם האישי. סדנאות ביישובים 15 קיום ● באמצעות שלוחות שנפתחו בהושעיה ודברת הרחבת השירותים של 'המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה' להנגשת שירותי המרכז. ● נערך אבחון חוסן קהילתי בכל יישובי המועצה ונבנו תוכניות עבודה התנעת פרויקט 'קהילה חזקה' דו - שנתיות לחיזוק הקהילה בהתאם לממצאים. ● ● ● עבודה על פי תוצאות. הוטמעה הרפורמה הארצית בשרותי הרווחה ● ● ● ביישובים ובארגונים השונים. מתנדבים 3,000 תמיכה בארועי הוקרה למען סיוע, ייזום ו ●

● לתושבים במצבי דחק, בעת חירום. מתנדבים למתן מענה ראשוני בחירום 100 הכשרת ● להגברת האחריות הקהילתית לתושב. הקמת ועדות רווחה וקשישים ביישובים

: פעילויות נוספות באגף

● הופעלו ע"י המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים. קבוצות לילדים ולהורים 20- כ ● בחטיבות עליונות, ' זוגיות וחברות מכבדת ' תוכנית המרכז למניעה ולטיפול באלימות הפעיל קבוצות להפחתת הקונפליקט המשפחתי, ומענה טיפולי למשפחות. ● סיוע בשילוב בפעילות הנוער היישובית, קיום קייטנת קיץ פעילות למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים . לבעלי צרכים מיוחדים, הפעלת מועדוניות ועוד

11

Made with FlippingBook HTML5