מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

יישובים

● המועצה ממשיכה בגיוס רכזי קהילה, מסייעת במימון, בליווי ובתמיכה כדי לקדם את הפעילות הקהילתית רכזי קהילה. 26 - נכון להיום, פועלים ביישובים כ ביישובים. ● יושבי ראש ועדים, מזכירים, רכזי קהילה, מנהלות קידום מקצועי והכשרות לבעלי תפקידים ביישובים לשכה ורכזי תחומים נוספים באמצעות השתלמויות, מפגשים וסדנאות מקצועיות. ● תמיכה בפעילויות ביישובים באמצעות קולות קוראים קידום וחיזוק יחסי השכנות בין יהודים לערבים לימוד השפה הערבית, סוכות של שלום ואחווה, חגים משותפים, מפגשים ועוד.

● ● עם הנהלות היישובים בעמק. הובלת מפגשי מטה ● . תשתית לקראת הקמת אשכול גליל ועמקים הכנת איכות הסביבה ●

● פועל בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות למיגור הכלבת במגוון אמצעים צוות חירום מועצתי ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. ● קיבוצים 12- . בנוסף, רוכזו פחים לפסולת אורגנית ב פחים כתומים לאריזות נפרשו בכל יישובי המועצה - קומפוסטרים לתושבי המועצה. 700 ובוצעה חלוקה של כ ● , אשר מהווים מקום מפגש ישובים בעמק 14- גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב הקמה ותחזוקה של והפוגה ממרוץ החיים. בימים אלה מוקמות שתי גינות קהילתיות חדשות נוספות. ● . בגינון אקולוגי, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב עשרה ישובים שומרים על השטחים הציבוריים שישה ישובים נוספים נמצאים גם הם בשלבים שונים של מעבר לגינון בר-קימא. ● לכל הקהילה בנושאי קיימות, תרבות עשרות הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ואירועי תרבות התקיימו הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא, ועוד. ● שבתחומה, ולגיבוש תוכנית מיפוי זיהום האויר באזורי התעשיה המועצה התקשרה עם חברה חיצונית ל לטיפול בנושא. ● , במטרה ליצור סביבה טובה יותר תחום הבניה הירוקה בשיתוף אגף ההנדסה האגף ממשיך לקדם את ותכנון מרחבי המותאם לאופי הקהילתי של היישובים. ● יחידת האכיפה המועצתית מטפלת בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים הפתוחים וברחבי המועצה. ● : האגף פועל למניעת ונדליזם והשלכת פסולת, ומקדם תכנית אב למניעת שמירה על השטחים הפתוחים לשטחים המיוערים ולנחלים. בהתאם לכך קודמה סגירתו של אתר תל שימרון 4 X 4 ירידת כלי רכב ואתרים נוספים לכניסת כלי רכב.

● סביב היישובים ובניהם, בשיתוף הגופים הירוקים. פריצת שבילי מטיילים ושבילי אופניים

12

Made with FlippingBook HTML5