מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

ביטחון

יחידת : פועלים ברחבי העמק עם תמיכה שוטפת של מחלקת הבטחון. לצידם " מתמיד " מתנדבי 350- כ , כולם עוברים הכשרות שנתיות לחירום. " יפתח " כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה ● . מכשירי הקשר עובדים ברשת קשר בלתי תלויה, והממסרים מכשירי קשר לחירום לכל היישובים חולקו שלה הינם של המועצה. ●

● הסתיימה בניית המבנה הממוגן למוקד ולביטחון.

● רכישת מערכות מולטימדיה, תקשורת וגנרטור לשעת חירום המדור לשעת חירום במשרד הפנים אישר למבנה ניהול המשברים הממוגן החדש.

● יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור.

● ב של המרחב לתחנות המשטרה " משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי המג בעקבות פנייה של המועצה הכחולות. ● , תכנית ההפעלה תרגיל חירום רחב היקף בשיתוף יישוביה וגורמי החירום הארציים המועצה ערכה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. ● . ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה של המועצה. 24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול

חקלאות ופעילות מרכז חקלאי ● , לחברי אגודות חקלאיות ולדור ההמשך. הכשרות ייעודיות וקורסים לחקלאים מתקיימות ● בתחומי החקלאות על ידי מרכז חקלאי העמק וחוות מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים הוענקו המחקר נווה יער. ● ●

● מול הממשלה. הובלת מאבק החקלאים הארצי

13

Made with FlippingBook HTML5