מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

תעסוקה-מעברים בעמק ● אזורי. הקמת מרכז חדשנות מקדמים ●

● התקיימה בפעם השלישית בהצלחה רבה. ועידת העמקים לפיתוח כלכלי אזורי ● משרות לשנה. 6,000 פורטל המשרות של מעברים בעמק חצה את רף ה

● וכן הכשרות וקורסים במגוון נושאים. מענה פרטני למחפשי עבודה ובעלי עסקים ממשיכים להעניק

תיירות

● של בעלי עסקי תיירות בנושאי שיתופי פעולה אזוריים ושיווק. מפגשי למידה 7 התקיימו ● הצטרפו לעמותת התיירות. מועצה אזורית זבולון ומועצה אזורית גלבוע ● התקשורתית של אתרי העמק ושיווק חבילות עבודת יחסי הציבור להגברת החשיפה המשך תיירות בעמק.

● . יריד התיירות השנתי ייצוג העמק ואתריו ב

● , למיתוג התיירות החקלאית בעמק. שווקים חקלאיים קיום

15 15

Made with FlippingBook HTML5