מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

תכנון אסטרטגי

● החלה הטמעת מערכות מקוונות לשיפור השירות לתושב מקדמים חדשנות ושירות מקוון ולייעול עבודת המועצה. ● לעשור הקרוב, ממנה נגזרות תכניות העבודה תחזית דמוגרפית לכלל יישובי המועצה בוצעה המועצתיות והתכנית האסטרטגית.

● מיפוי צרכים לשנים הקרובות. הוכנה פרוגרמה מועצתית למבני חינוך

יובלי העמק

● ביצוע דיגומי מים במרבית היישובים ואזורי התעשייה.

● ברפתות ובמפעלים. ביצוע דיגומי שפכים

● למושב נהלל והקמת הקמת תחנת שאיבה וקו מאסף קו ציבורי טבעתי להרחבת המושב. ● באזור תעשייה אלון תבור. החלפת קו לחץ נמוך המשך ● במסגרת תכנית ₪ מיליון 6 גיוס מענקים בסך של כ רשות המים לשיקום והקמת תשתיות ביוב בקיבוץ מרחביה, הסוללים ובנהלל.

כפר החורש החלפת קו סניקה מכפר החורש לכיוון יפיע

● בסוואעד חמירה. הקמת תשתית מים חדשה

א.ת אלון תבור, החלפת קווי מים בלחץ נמוך

16 1

Made with FlippingBook HTML5