מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

הנדסה תשתיות והרחבות יישובים

בינוי חינוך, ספורט

● ר והערכות לביצוע " מ 1,200 - ' בינוי של כ עמקים תבור ' תיכון .2018 לשלב נוסף ב ● ר. " מ 1200 ' הושלם תכנון מפורט לשלב ב תיכון הרדוף ● בוצעו עבודות תשתית ונבנו כיתה ושירותים. חוה חקלאית בנהלל ● במבנה הוותיק. בתיכון העמק המערבי ביפעת שופצו שלוש כיתות ● בבית הספר הדמוקרטי, אופקים מרחביה הוצבו כיתות יבילות ובחווה החקלאית. ● במושב היוגב ובקיבוץ חנתון. שני גני ילדים נבנו

● בבתי הספר בקיבוץ הוקמו שני אולמות ספורט יפעת ובנתיב הושעיה ● בעדי. תכנון מפורט לאולם ספורט בוצע

● בקיבוץ שריד. שוקם מגרש הספורט

החלפת פרקט בויצו נהלל

● . ' עמקים תבור ' בתיכון הושלם תכנון למגרש ספורט

פרוייקטים שנעשו ביישובים בוצעו במסגרת תוכנית החומש בהשתתפות היישובים.

תשתיות

מבני ציבור

● תכנון, ביצוע ושדרוג של כבישים, חניות ומדרכות בבלפוריה, סוואעד חמירה, מנשיה זבדה, בית שערים, דברת, כפר יהושע, ציפורי, תל עדשים ובבית ספר תיכון ויצו נהלל. ● ,2000 לאזור תעשייה שגיא השלמת צומת כניסה באזור תעשיה אלון תבור. השלמת תשתיות ו ● אחזקה שוטפת באזורי התעשייה ובדרכי הגישה ליישובים.

● ברמת דוד, סוואעד תכנון והקמת מועדוני נוער חמירה ומנשיה זבדה. ● באלון הגליל וגבעת אלה. תכנון מבנה מועדון חברים ● תכנון לקראת ביצוע הקמת אמפי ומגרש ספורט בחנתון.

● בהושעיה. תכנון בית כנסת ● בכפר גדעון. בניית בית כנסת ● בסוואעד חמירה. תכנון מסגד ● בשדה יעקב. השלמת ביצוע מקווה

19 19

Made with FlippingBook HTML5