מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

תושבים יקרים,

- לעיונכם. 2017 בחוברת - סיכום פעילות המועצה בשנת

מאחורינו, ואנו מוכנים לאתגרים המצפים לנו בשנה הקרובה. בחוברת זו מוגש לכם סיכום 2017 שנת הפעילות של המועצה בשנה החולפת בתחומים השונים. גם השנה המועצה קבלה את פרס משרד הפנים לניהול תקין ולאיזון תקציבי. מליון שקלים. תקציבי הפיתוח יופנו 321 - אושר, והוא עומד על כ 2018 תקציב המועצה השוטף לשנת לחינוך, בינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. : המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים בעמק השקענו משאבים ג. " אנו נאבקים בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה מקביל לנתב ומאמצים רבים למניעת מיקום השדה בעמק. בדקנו חלופות נוספות ופעלנו עם רשויות הדרום, להקמת השדה המקביל בנבטים, שם משוועים לו. אנו פועלים בשיתוף עם העמותה של אנשי העמק הנחושים, שמסורים למאבק, ומודים לכל מי ששותף לו. יידרשו עוד מאמצים רבים במאבק החשוב הזה לעתידו של העמק. בעקבות מינוי "ועדה גיאוגרפית לגבולות ולחלוקת הכנסות", על ידי משרד הפנים, נוצר אתגר רציני נוסף: דרישות להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית של יישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת אנו נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירת אדמות העמק, לשימור הכנסות מאזורי התעשייה שהקמנו. החקלאות והשטחים הפתוחים, כנגד השאיפות של הרשויות הפועלות בכיוון זה. הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים להקים תחנות כח לייצור חשמל מונעות בגז בתהליך מקוצר. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"וועדה לתשתיות לאומיות", במקום לנהל קודם תהליך מקובל של שיתוף ציבור באמצעות הועדות לתכנון - המקומית והמחוזית. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דורשת מהממשלה להחזיר את המועצה רואה בחיוב הקמת מיזמי פיתוח, אך תקפיד התהליך התכנוני למקובל, כדי לוודא שקיפות כנדרש. ללא פשרות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

2

Made with FlippingBook HTML5