מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

הנדסה תשתיות והרחבות יישובים

הרחבות

● בהושעיה. תכנון הרחבת בנייה רוויה ● בבית לחם, גניגר, דברת, תכנון מפורט להרחבות כפר ברוך, מנשייה זבדה ותמרת. ● בגבת, גזית, היוגב, כפר ביצוע תשתיות ציבוריות החורש, עין דור, אלונים, הושעיה וקיבוץ מרחביה. ● באחוזת ברק, השלמת תשתיות ואיכלוס הרחבות בלפוריה וכפר יהושע. ● המשך עבודת התכנון להרחבות באזורי התעשייה ואלון תבור, ואזור התעסוקה המתוכנן 2000 שגיא במרחביה, בשיתוף עיריית עפולה.

הנחת אבן פינה לשכונה חדשה בקיבוץ אלונים

נגישות ובטיחות בגני משחקים ובמתקני ספורט

● במתקני ספורט ובגני משחקים ברחבי המועצה. הטמעת תוכנית אחזקה ושיפור הבטיחות

● . מבני ציבור 14 תוכנית נגישות ב השלמת

● מבני פיס ומבני הסוכנות היהודית. השייכים למועצה, הנגשת בתי הספר

שיפוץ אולם ספורט בשריד

20

Made with FlippingBook HTML5