מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

2018 אתגרים לשנת

● בכל הכלים העומדים לרשותנו ג בעמק " התנגדות נחושה להקמת שדה תעופה מקביל לנתב ובשיתוף קהילת העמק. ● , לנוכח פעילות הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים. שמירה על קרקעות המועצה ויישוביה ● : המשך המצוינות בחינוך ויישום תכנית עבודה רב-שנתית בתחום הפדגוגי והפיזי

, שתיבנה תוך שיתוף הציבור ובהובלת ד"ר גדי ביאליק תכנית רב שנתית לחינוך

המועצה מובילה מאוניברסיטת תל אביב.

בשיתוף משרד החינוך. שדרוג מקיף בשני בתי ספר יסודיים בתיכון הרדוף ועמקים תבור במזרע בניית שלבים נוספים בתי הספר לקידום פעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות. מאות אלפי שקלים יושקעו בתקצוב סיוע ושיפור מערך המזון במערכות החינוך היישובית. תכנית 'אפשרי בריא' בשיתוף אגף החינוך התקנת מונה נטו ייצור אנרגיה ירוקה וינתקו את התלות המועצתית בחברת חשמל, בנוסף לחסכון כספי ניכר. המועצה. תשתיות ציבוריות בהרחבות ביצוע בעדי. בניית אולם ספורט ביישובים. שיפוץ ושדרוג מגרשי ספורט המשך על פי קול קורא. מועדוני נוער ביישובים בניית בגבעת אלה. מועדון חברים הקמת ברחבי העמק. שבילי אופניים תכנון ● : באמצעות שירותים מקוונים שיפור השירות לתושב ובהמשך במחלקות נוספות במועצה. הטמעת טפסים מקוונים לשירותי מחלקת הגבייה ● ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל להפחתת קידום פתרונות תחבורתיים עומסי התנועה בעמק. . , מצומת נהלל למזרע 73 הקמת 'שדרת העמק' לאורך כביש היוגב-כפר ברוך, בית לחם הגלילית-כעביה, ציפורי-הושעיה, חיבורי ישובים בדרכי נוף בית שערים-רמת דוד; שמשית-זרזיר. ● ● בינוי ופיתוח העמק: ● ●

מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל סולארי על מבני המועצה, המערכות יקדמו

● ● : המשך צמיחת היישובים והעצמתם בהר בהרן לבני העמק. הקמת ישוב חדש גיוס רכזי קהילה ביישובים נוספים במועצה.

● ● : חיזוק החינוך החברתי בכלל יישובי המועצה ובכל שכבות הגיל. הגדלת מספר המשתתפים במגוון פעילויות הנוער שתפעל במתווה עבודה חדשני. הקמת מועצת נוער . ועדות הנוער בישובים והובלת פורום ועדות נוער אזורי הידוק העבודה המשותפת עם למען הקהילה ורווחת התושבים. קידום תכניות ופרויקטים

22

Made with FlippingBook HTML5