מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

יישובים במסגרת 10 הרחבת השירותים האישיים לוותיקים ב 'קהילה לדורות' תכנית , תוך הגברת מעורבותם של היחידים בקהילה. 'קהילה תומכת' . ביישובים הבדואים עבודה סוציאלית קהילתית הפעלת תכנית לאומית לצעירים וצעירות לקידום והכוונה לחיים. 'בשביל הצעירים'

פיתוח שירות סיוע טיפולי להורים. הורות בגיל הרך סיוע לנכים המתגוררים בקהילה. 'קהילה תומכת נכים'

● ● : תרבות במועצה וביישוביה במופעים ביישובי העמק. קידום הרכבי מוסיקה ויוצרים מקומיים למדינה. 70 - לציון שנת ה קיום אירועי תרבות ואומנות לישראל ושילוב יישובים נוספים בפסטיבל. 70 - פסטיבל חלב ודבש בסימן שנת ה ביפעת בדגש על שיפור הנגשה וחזות. שיפוץ מבואת אולם המופעים

● : שמירה על איכות הסביבה

ברחבי העמק. מיגור ומניעת מחלת הכלבת

המשך

. אכיפה ומניעת זיהום תעשייתי קליטת פקח לתפקיד לקידום ופיתוח בר קיימא של ההרחבות המתוכננות ביישובי העמק. מינוי יועץ לבניה ירוקה

● . חיזוק החקלאות, התעסוקה והעסקים הקטנים בעמק

● קידום תכנית ליישום הדרגתי. הקמת בית בין דורי לתושבי המועצה

● עם התושב. נגישות ושיפור הקשר

נגישות, שקיפות ושיפור הקשר עם התושב

● בכל נושא גם בטופס מקוון באתר ובאפליקציה המועצתית. 24/7 מוקד המועצה עומד לרשות התושבים ● אפליקציה, יוטיוב, אינסטגרם, טויטר, דיוור שבועי ממשיכים לטפח את התקשורת המקוונת עם התושבים לתושבים, דיוור תרבות ועמוד פייסבוק שוקק חיים.

● . אתר המועצה נגיש, מעודכן ונח לשימוש

23

Made with FlippingBook HTML5