מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

.2017 , חתמנו ברשימת אתגרים לשנת 2016 את הדו"ח לתושב של שנת את מרביתם של האתגרים ביצענו ואנו ממשיכים לקדם אותם גם בשנה הקרובה, לצד יעדים חדשים: : 2017 להלן האתגרים שהצבנו לעצמנו בתחילת ● אישור תקציבי פיתוח וביצועם ביישובים בחמש השנים הקרובות, תכנית החומש השלישית מיליון שקלים מתקציב המועצה. התקציב ישמש לקידום הנגישות, הבטיחות, חזות היישוב 16 בהיקף של כ אושר, בביצוע > ותשתיות ● בעמק וקידום בדיקת חלופות נוספות לשדה תעופה משלים התנגדות להקמת שדה תעופה אזרחי בביצוע > לנתב"ג, כפי שהחוק מחייב ● 2018- לקראת ביצוע ב > באמצעות נתיבי ישראל ומשרד התחבורה קידום שדרוג צומת כפר ברוך ● מצומת נהלל ועד צומת מזרע, בהתאם 73 שביל הליכה ואופניים לצד כביש קידום תכנון שדרת העמק יבוצע > לתכנית האסטרטגית ● ● ● ●

● בוצע > " הפקת מסע נשים הרפתקני בעמק יזרעאל מלכה יזרעאלית "

● בביצוע > " שביל יזרעאל תכנית מועצתית ללימוד וחוויה ב"

● בוצע > והיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח השקעות בבתי הספר ● בוצע > למבני החינוך לאור צפי הגידול הדמוגרפי בחינת צרכים ● בביצוע > " במזרע עמקים תבור בבית הספר התיכון " ' בניית שלב ג ● לקראת ביצוע > " קישון הגישה לבית הספר העל אזורי " הסדרת כביש ● בביצוע > ברחבי העמק השקעה בהנגשה של מוסדות חינוך ומבני ציבור

● בוצע > בחנתון ובהיוגב שני גני ילדים בניית

● בוצע > חדשה תלווה את החפירות סביבתית – תכנית חינוכית – בתל שימרון החפירות הארכיאולוגיות ● בוצע > של בתי הספר היסודיים העובדים יחד על יצירות מקוריות של מלחיני העמק כנס מקהלות אזורי ● בוצע > " סידרת הצגות יחיד ביישובי המועצה תיאטרון בנעלי בית פרויקט " ● בוצע > לקהל הרחב במרכז המוסיקה בבית האמנויות סדרת קונצרטים פתוחים ● בביצוע > לקראת אכלוס שטחים נוספים 2000 עבודות פיתוח באזור התעשייה שגיא ● : הרחבת שלושה אזורי תעשייה ותעסוקה בביצוע > )2000 עפולה-מרחביה, זרזיר- בית-לחם הגלילית ומגדל העמק -כפר ברוך (שגיא

● בביצוע > בתמיכת משרד החקלאות פיתוח חזות מושב ציפורי

● בוצע > בניית אולם ספורט בעדי וקידום תכנון בניית אולם ספורט בהושעיה ● 2018- יבוצע ב > בבית הספר "אל-ראואה" במנשייה זבדה קירוי מגרש ספורט

● בוצע > על פי תכנית רב שנתית המבוצעת מידי שנה ביישובים יישובים 8 שיפוץ מגרשי ספורט ב

● בביצוע > בסוועאד-חמירה ובמנשייה זבדה בניית מועדוני נוער

● בביצוע > במנשייה זבדה שדרוג מבנה רווחה ● בוצע > בגבעת אלה שיפוץ נרחב בבית כנסת

● בוצע > בכל יישוב והצעה לצמצום הפערים בין הרצוי למצוי איבחון קהילתי

● בוצע > חדשה רכישת משאית אשפה

● בוצע > בעמק פרישת פחים כתומים השלמה של

● ● פרוייקט סביבתי חברתי בשיתוף עמותת איסוף פסולת אלקטרונית מבתי הספר ומיישובי המועצה בוצע וממשיך > "אקומיוניטי", המעסיקה עובדים בעלי מוגבלויות במיחזור מוצרי חשמל ● בביצוע > בנהלל, והקמת מערכת ביוב ציבורית בהרחבה הקמת תחנת שאיבה וקו סניקת ביוב ● בוצע > מאסף בכפר יהושע קו ביוב של קטע הסדרה ושדרוג >> 2018 ומהצפוי בשנת 2017 לפניכם מהנעשה בשנת ● ●

4

Made with FlippingBook HTML5