מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

במערכת החינוך במועצה לומדים במעונות, – ילדים ובני נוער 13,500- כ בגנים, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים.

חינוך

אגף החינוך מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד"ר גדי ביאליק מאוניברסיטת תל אביב ועם פורום חינוך שיוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית.

● גני ילדים במועצה מקיימים ימי לימוד בטבע, מחוץ לכותלי הגן. 14 גני חוץ ● מתקיימת תכנית בשיתוף נגנים צעירים מבית-האומנויות. מוסיקה בגנים ● . בהתבוננות מונחית ביצירות אומנות תכנית בגני-הילדים המתמקדת קול האומנות ● שנה 70 במגוון תחומים, לציון תכניות ייחודיות וחגיגיות בגנים ובבתי-הספר גובשו שנה למדינה 70 למדינת ישראל. ● , וברבים מהם נערכים שינויים בסביבות הלמידה והפדגוגיה בחדשנות פדגוגית בתי הספר היסודיים עסוקים ותהליכי המדידה וההערכה משתנים בהתאם. ● בתי-ספר יסודיים, בהנחיה מקצועית ובמימון המועצה. 6- ), מתקיימת ב PBL ( למידה לפי פרויקטים ● . בחווה לומדים תלמידים מכתות ד' שעתיים חווה חקלאית לימודית בנהלל בשנת הלימודים תשע"ח נחנכה שבועיות. התלמידים עוסקים בחקלאות מסורתית וחדשנית. ● " ובמימון משמעותי של המועצה, מאפשרת תגבורים באנגלית 2000 בשיתוף ״שותפות תכנית לימודי אנגלית בבתי הספר היסודיים, בחטיבות-הביניים ובתיכוניים. ● הוכרזו כבתי-ספר עמקים-תבור, העמק-המערבי, ויצו נהלל וישיבת תקוות-יעקב, ארבעה בתי ספר תיכוניים , כאשר ההצטיינות היא במגוון תחומים: הישגים אקדמיים, חינוך ערכי, גיוס משמעותי לצה"ל, מניעת מצטיינים נשירה ותרומה לקהילה.

5

Made with FlippingBook HTML5