מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

תכנית ״מועצה ללא אלימות״

תכנית ״מועצה ללא אלימות״ מסייעת למועצה ולתושביה בהתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה.

● ; הפעלת תכניות חינוכיות בשיתוף אגף קיום תכנית מוגנות בשמונה בתי ספר בתחום החינוך החינוך, השירות הפסיכולוגי, מחלקת הספורט והתכנית לקידום אורח חיים בריא בגני הילדים ובתי הספר. ● והמרכז לשלום המשפחה ומניעת שותפות במרכז לגישור ודיאלוג בקהילה בתחום הרווחה אלימות; מתן מענה מוכוון ומותאם לבני נוער; ליווי בעלי תפקידים ויישובים סביב תופעות או אירועים ביישובים. ● בשיתוף מחלקות החינוך החברתי הפעלת מסלולי פעילות חלופיים לילדים ונוער בתחום הפנאי ביישובים; ליווי ושיפור פני מועדונים מי שיא ייחודיות לקבוצות ילדים ונוער וי סדנאות והנוער; קיום במסגרת פרויקט ״מועדונים בתנופה״.

● . חיזוק קשרי קהילה - משטרה בתחום הביטחון

● בהתמודדות עם אלימות או ליווי והכשרת בעלי תפקידים ויישובים בהקשר המועצתי הרחב " לקידום שיח מכבד. עם קול הכבוד התנהגות אנטי- חברתית והובלת תכנית "

7

Made with FlippingBook HTML5