מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

ילדים ובני נוער משתתפים בפעילויות 7,000- כ פעילויות שבועיות, סמינרים, : מחלקת הנוער טיולים, סדנאות ועוד. נוער וחינוך חברתי

חינוך חברתי

● במטרה לשלב בני נוער רבים ככל האפשר פעילויות נוער יישוביות ואזוריות מגוונות חיזוק במעגל הפעילות.

● עשירה ומגוונת. תנועות נוער ופעילות שנתית

● החל גיוס בני נוער למועצה והגדרת פעילותה. "מועצת הנוער היזרעאלית" חידוש

● שביל יזרעאל קק"ל. פעילויות על

● , בסיוע משרד החינוך. ישובים 21 - ב ' חוג לכל ילד התחלת פעילות ' ● , בסיוע משרד החינוך. ישובים 16 - לסבסוד צהרונים ב ' ניצנים ' תכנית פתיחת

● , בסיוע משרד המדע. חוגי מדעים בחמישה ישובים 5 פתיחת

● לצוותים של החינוך החברתי. הכשרות והדרכות

● .' ס של החופש הגדול " ביה ' ילדים בפעילות 1,400 השתתפות של כ-

● ● המגוונות. ילדים השתתפו בקייטנות הקיץ 715 מניעת סמים ואלכוהול

● להורים הרצאות וסדנאות 10 במסגרת פעילויות בתי הספר, מפגשים 16 התקיימו .' בום אלכוהולי ' פעילויות בחודש 25 ובני נוער ביישובים ו-

● בשלושה ישובים בתקופת האביב והקיץ. סיירות הורים הופעלו

8

8

Made with FlippingBook HTML5