מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

צעירים

● . מלגות מעורבות חברתית לתואר ראשון ולתואר שני המועצה מעניקה מדי שנה מלגות ● , כולל ליווי מקצועי והדרכה, בשיתוף מפעל הפיס ושותפות ₪ 10,000 סכום המלגות עד ״יחד גליל מרכזי״.

● מוענקות לסטודנטים תושבי העמק. ₪ 1,000 בסך של כ מלגות עידוד ● בקשות מקוונות לקבלת מלגות. מהשנה, ניתן להגיש דיגיטציה ● מפגשים להורים והרצאות. קורסי פסיכומטרי מוזלים, הכשרות

● בנושאי תעסוקה ולימודים, בשיתוף מעברים בעמק. ריכוז מידע וייעוץ לחיילים משוחררים

● ביישובי העמק. 'זיכרון בסלון' הובלת פרויקט

● הנותנת כלים להובלה והשפעה לצעירי העמק. פיתוח קבוצת מנהיגות צעירה ● של המועצה למשרתי שנת שירות, חיילים בסדיר ולסטודנטים. הנחות באירועי תרבות ● ביישובי המועצה, בשיתוף מחלקת תרבות. תקצוב אירועי תרבות להורים וילדים

ארוע חשיפה, מועצת נוער יזרעאלית

9

Made with FlippingBook HTML5