מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

יישובים

מחלקת ישובים מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. זאת, באמצעות עבודה עם הנהלות ומזכירי היישובים, על פי צו המועצות האזוריות; הערכות וביצוע בקרה, מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי ההרחבה, השינוי, הצמיחה וההתחדשות, על ידי צוותים רב תחומיים. ● המועצה ממשיכה בגיוס רכזי קהילה,מסייעת במימון, בליווי ובתמיכ כדי לקדם את רכזי קהילה. 28 נכן להיום, פועלים ביישובים הפעילות הקהילתית ביישובים. ● יושבי ראש ועדים, מזכירים, קידום מקצועי והכשרות לבעלי תפקידים ביישובים רכזי קהילה, מנהלות לשכה ורכזי תחומים נוספים, באמצעות השתלמויות, מפגשים וסדנאות מקצועיות. ● תמיכה בפעילויות ביישובים קידום וחיזוק יחסי השכנות בין יהודים לערבים באמצעות קולות קוראים לימוד השפה הערבית, סוכות של שלום ואחווה, חגים משותפים, מפגשים ועוד. ● ● ● ● עם הנהלות היישובים בעמק. הובלת מפגשי מטה ● לצורך פיתוח והנגשת שירותים לתושבים. הקמת אשכולות יישובים ● ●

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online