מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה מופקד על ריכוז הפעולות בנושא איכות הסביבה במועצה, וקידום הקיימות בה. תחומי הפעילות המרכזיים של האגף;

חינוך סביבתי

● ● התקיימו ארבע השתלמויות בנושא "חינוך-חוץ" למורות, גננות וסיעות. לחלקן זוהי תחילת ההיכרות עם התחום, ואחרות יוצאות עם הילדים ליום ביער, אחת לשבוע, מזה שנתיים ויותר. ● בגני הילדים ובבתי הספר נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון הפרדת פסולת והפחתת צריכה, תזונה מקיימת, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד. גם "בתי הספר של החופש הגדול" והקייטנות ביישובים נהנו מפעילויות "ירוקות". ● מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי ספר ירוקים, פיתוח מנהיגות ירוקה ועוד. מודעות סביבתית בקהילות התקיימו עשרות הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ואירועי תרבות לכל הקהילה בנושאי קיימות כגון תרבות הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא ועוד. התקיימו מספר ימי ניקיון בישובים ובשטחים הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של אשפה. ● ישובים בעמק, ומהווים 14- גינות קהילתיות: גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב מקום מפגש והפוגה ממרוץ החיים וגינות קהילתיות חדשות נוספות. ● נערכה עבודה מקיפה למיפוי איכות האויר במזרח העמק, באמצעות חברת תעשייה יעוץ מובילה. התוצאות מעידות כי איכות האויר טובה. במקביל החל עבודתו פקח תעשיות, הפועל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה להידוק הפיקוח על המפעלים. ● נערכו שלושה ימי עיון בנושא בניה ותכנון מתקדמים, בשיתוף אגף בניה ירוקה ההנדסה ו"יזרעאלים" ונציגי ישובים, מוסדות חינוך, מתכננים ועוד; הוחלט על מינוי יועץ ירוק לכל התבע"ות החדשות המקודמות בעמק. ● עשרה ישובים שומרים על השטחים הציבוריים בגינון אקולוגי, ונהנים גינון בר-קיימא ממרבדי פריחה מרהיבים באביב. יישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב ובמיוחד באזור מוסדות חינוך וגני משחקים. ישובים נוספים נמצאים גם הם בשלבים שונים של מעבר לגינון בר-קיימא. ● ● ● ● ● ●

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online