מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

ביטחון

● פועלים ברחבי העמק בתמיכה שוטפת של מחלקת מתנדבי "מתמיד" 350 - כ , כולם עוברים יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלחה "יפתח" הביטחון. לצידם; הכשרות שנתיות לחירום. ● משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב בעקבות פנייה של המועצה, והמרחב חולק לאשכולות - לכל אשכול, שוטר מג"ב. לתחנות המשטרה הכחולות ● בשיתוף יישוביה וגורמי החירום המועצה עורכת, מדי שנה, תרגיל חירום רחב היקף הארציים. תוכנית ההפעלה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. ● בעין דור ועדי לרשת הקשר לחירום, לכיסוי ופריסה מירביים. הוספת שני ממסרים ● יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור.

● , בשיתוף הרבש"ים ביישובים. תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר

● אפליקציית חירום לגננות. אושרה בניית

● ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה של .24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול המועצה.

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online