מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

תושבים יקרים,

בתחומי העשייה השונים. 2018 בחוברת שלפניכם, מוגש סיכום פעילות המועצה בשנת מאחרינו, ואנו מוכנים לאתגרים המצפים לנו בשנה הקרובה. 2018 שנת

לשמחתנו, ישובינו מתרחבים, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. מיליון שקלים. בנוסף לתקציב זה, המליאה 349 - אושר והוא עומד על כ 2019 תקציב המועצה השוטף לשנת , אשר יופנו ₪ מיליון 73 - בסך של כ 2020 – 2019 אישרה לאחרונה את תקציב הפיתוח הדו שנתי לשנים למגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך ולטובת בינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים בעמק; השקענו משאבים אנו נאבקים בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה משלים לנתב"ג. ומאמצים רבים למניעת מיקום השדה בעמק. בדקנו חלופות נוספות ופעלנו בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת השדה המקביל בנבטים, שם משוועים לו. במקביל, אנו נמצאים במגעים עם עריית חיפה- לבחינת הקמת שדה תעופה משלים בעיר. אנו פועלים בשיתוף עם העמותה של אנשי העמק הנחושים והמסורים למאבק ומודים לכל מי ששותף בכך. יידרשו עוד מאמצים רבים לניצחון במאבק החשוב הזה, לעתידו של העמק. בעקבות מינוי "ועדה גיאוגרפית לגבולות ולחלוקת הכנסות" על ידי משרד הפנים, נוצר אתגר מהותי נוסף: דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת הכנסות אנו נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור החקלאות מאזורי התעשייה שהקמנו. והשטחים הפתוחים, כנגד השאיפות של הרשויות הפועלות בכיוון זה. הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים להקים תחנות כוח לייצור חשמל מונעות בגז, בתהליך מקוצר. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"וועדה לתשתיות לאומיות". זאת, במקום לנהל תהליך מקדים מקובל של שיתוף ציבור באמצעות הוועדות לתכנון - המקומית והמחוזית. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דורשת מהממשלה המועצה רואה בחיוב הקמת להחזיר את התהליך התכנוני לזה המקובל, על מנת לוודא שקיפות כנדרש. מיזמי פיתוח, אך תקפיד ללא פשרות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה. על גגות מבני ציבור ומגרשי ספורט מקורים ברחבי הקמת מערכות סולאריות המועצה ממשיכה בקידום העמק, במסגרת תכנית "מונה נטו" של חברת החשמל. מערכות אלה מאפשרות לנו לייצר חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש, שאינה מזהמת ולחסוך בהוצאת המועצה, באופן משמעותי.

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online