מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

יובלי העמק

, שהתקינה מערכות ותוכנות לשיפור חברה מקצועית בנושא המים והביוב ולהתייעלות עבודתה. גם השנה, בצעו דיגומי מי השתייה ביישובי המועצה ובאזורי התעשייה, באופן מקצועי ובמועד, על פי הנחיות משרד הבריאות. ;2019 פרויקטים שבצעו וחלקם אף ממשיכים בשנת .₪ מיליון 3- הקמת תחנת שאיבה וקו מאסף. עלות: כ נהלל .₪ מיליון 3- הקמת תשתית ביוב ציבורי להרחבת נהלל. עלות: כ נהלל .₪ 600,000- שיקום קו רפתות - החלפת קטע קו וחיבור לתשתית ההרחבה. עלות: כ נהלל .₪ מיליון 4- שיקום תשתית ביוב. עלות: כ קיבוץ הסוללים ₪ מיליון 4.5 - שיקום תשתית ביוב. עלות: כ קיבוץ מרחביה .₪ מיליון 1.3 - שדרוג קו מים. עלות: כ מנשית זבדה ₪ 170,000- שיקום קו ביוב קורס חוצה משקים. עלות: כ כפר יהושע יובלי העמק שמה לה למטרה מיום הקמתה, להעניק שירות אדיב, מהיר, יעיל, אמין ומקצועי לתושבים וכך תמשיך לפעול.

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online