מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

הנדסה אגף ההנדסה אחראי על יזום, תכנון, ביצוע ואחזקה בתחומי המועצה, בכל הקשור להיבט ההנדסי. גם השנה, ניתן מענה הנדסי בתכנון ובביצוע תשתיות, פיתוח, בינוי ואחזקה. בינוי חינוך

● בית הספר התיכון 'עמקים תבור' במזרע – שלב ג' ● בינוי כיתות לימוד בבתי הספר – היערכות לפתיחת שנת הלימודים ● בית הספר התיכון 'העמק המערבי' ביפעת – שיפוץ עומק ● עבודות קיץ והיערכות לפתיחת שנת הלימודים

● ₪ מיליון 5 - בוצעו עבודות בטיחות, שיפוץ ותוספת כיתות יבילות במוסדות בהיקף של כ

● ● תכנון גני ילדים בציפורי ובנהלל ספורט ● הושעיה - הושלמה בניית אולם הספורט ● כפר גדעון - שופץ מגרש הספורט ● ●

● ישובים במסגרת קול קורא 5 - שופצו וחודשו מגרשים ב ● עדי – החלו בביצוע הקמת אולם ספורט ● מזרע – בבית הספר עמקים תבור מגרש קט-רגל מדושא מבני ציבור ● שמשית – קירוי בריכת השחייה ● בוצע מועדון נוער בסואעד חמירה ● תכנון מועדון חברים באלון הגליל ● הושעיה – בביצוע בית כנסת חדש ● רמת דוד – הוקם מועדון נוער חדש ● גבעת אלה – בביצוע מועדון חברים ושידרוג המזכירות ● השלמת תכנון מפורט לשיפוץ אולם התרבות ביפעת

● מועדוני נוער; ציפורי, כפר ברוך, גבעת אלה, כפר יהושע ומנשית זבדה 5 תכנון

● שדה יעקב – שיקום וחידוש בית כנסת היסטורי וכן, השלמת מיקווה נשים

● תכנון מועדון נוער ושיקום המבנה הקיים לקהילה

● ● בניין המועצה - ביצוע קומה א' לאגף הנדסה, יובלי העמק ובניין הוועדה לתכנון ובנייה ● מעונות יום; אחוזת ברק, כפר ברוך, היוגב ובלפוריה 4 - השלמת תכנון ל והיערכות לביצוע, בכפוף לתקציב ממשרד הרווחה תשתיות דונמים 170 – פיתוח של 2000 בביצוע שלב ב' - תשתיות באזור התעשייה שגיא ₪ מיליון 34 לתעשייה בתקציב של ₪ מיליון 7 ביצוע מגוון פרויקטי תשתיות ביישובי המועצה, בהיקף של פרויקטי תשתיות ●

● כביש כניסה לבית לחם הגלילית ● כביש גישה להרחבה בכפר יהושע

● חניון בגבעת אלה

● כפר גדעון – כבישים פנימיים סואעד חמירה – השלמת כבישים

● עדי – שיקום כבישים ● שדה יעקב – כבישים פנימיים

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online