מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

רישוי עסקים

כחלק מממטרות חוק רישוי עסקים, מחלקת רישוי ופיקוח עסקים במועצה פועלת על מנת להבטיח את שלום הציבור, תוך מתן דגש על שירות איכותי ויעיל לבעלי עסקים וקיום החוק; ● מתן רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת מטרות החוק, בתחומים; איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות עובדים, מניעת מחלות ובריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובניה. ● הגדלת מספר העסקים בתחומי המועצה הפועלים בכפוף לרישיון בר-תוקף. ● ●

● בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים טעוני הרישוי.

מס' העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע משנה לשנה. מחלקת רישוי עסקים נערכת לביצוע הרפורמה בחוק רישוי עסקים, שמטרתה לשדרג את החוק הקיים ולתת מענה במספר תחומים;

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online