מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

מיקודים אסטרטגיים לשנים הקרובות

ראש המועצה הגדיר את העוגנים הבאים כעיקרי העשייה במועצה האזורית, לשנים הבאות; 1 1 . הובלת מערכת חינוך שורשית ומתקדמת 2 2 . הובלת הנושא הסביבתי ומניעת הקמת נמל תעופה בינלאומי בעמק 3 3 . שמירה על גבולות המועצה והכנסותיה, תוך חיזוק החקלאות וערכיה

4 4 . הרחבה, פיתוח אשכולות והנגשת שירותים ביישובים 5 5 . מתן מענה ביישובים לצרכי הצעירים והוותיקים 6 6 . חיזוק הקשר עם התושבים ושיפור השירות

2019 בנוסף, המועצה תמשיך גם בשנת להשקיע מאמצים רבים בקידום הנושאים הבאים; 1 1 . הכנת תכנית כוללנית למועצה וליישובים 2 2 . בניית מערך חינוך חברתי משלים 3 3 . קידום ופיתוח 'שדרת העמק' וחיבור דרכי נוף בין היישובים 4 4 . קידום תכנית אב לספורט וחשיבה רוחבית

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online