מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

מאוניברסיטת תל אביב ועם פורום אגף החינוך במועצה מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד"ר גדי ביאליק חינוך, שהוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית.

בתחומים רבים, לשם שיפור השירות לתושבים. שירותים מקוונים ומגוונים המועצה, בכל אגפיה, מקדמת

בכמחצית מיישובי המועצה, בפרויקטים של הנגשה בבינוי רחב היקף, בתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך ובפיתוח ושדרוג מבנים.

בליווי וסיוע של מחלקות המועצה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות

. מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב שפע פעילויות ותמיכה מוצעים לתושבי העמק –

נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות, ושירותים מגוונים וזמינים.

נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים.

בברכת חג אביב שמח אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online