מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

אגף החינוך

אגף החינוך במסע החינוכי אגף החינוך ממשיך בקידום תכנית רב שנתית, המובילה ומתווה את כיווני הפיתוח בכל הקשור בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך דיאלוג מתמיד עם בתי הספר והיישובים. המחלקות השונות באגף החינוך מובילות ומחזקות תוכניות חינוכיות ארוכות וקצרות טווח, לצד התוכניות הנדרשות על ידי משרד החינוך, כל זאת במטרה להמשיך ולהצעיד את מערכת החינוך בעמק ללמידה איכותית, איתור וטיפוח מצוינות והקניית ערכים. בגני הילדים מתקיימת השנה פעילות ענפה בתחומים רבים. ניתן דגש על החיבור גני יער המקיימים ימי לימודים בטבע, 20- לטבע ולנופי העמק, ובמועצה פועלים כיום כ מחוץ לכותלי הגן. בנוסף קיימת פעילות העשרה מגוונת בתחומי מוזיקה ואומנות. בתי ספר יסודיים עוסקים בחדשנות פדגוגית וברבים מהם נערכים שינויים בסביבת הלמידה ● בתי ספר 7- ) מתקיימת ב PBL (למידה מבוססת פרויקטים למידה מערבת ופעילה יסודיים, בהנחייה מקצועית ובמימון המועצה. ● "סטודיו עמק", שמטרתו הכשרת מורים כמנטורים, שיהוו סוכני שינוי בבתי נפתח מרכז הספר שלהם שיובילו לשינויים פדגוגיים, וחברתיים במערכות החינוך. ● יציאה ללימודים ביער למשך יום בשבוע לפחות. כיתות יער בבתי הספר היסודיים ● פיתוח תכנית לימודים ייחודית יחד עם המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל (מדעטק, חיפה), בבית הספר 'מרחבים' בכפר יהושע. תכנית ללימודי מתמטיקה, אמנות, הנדסה, בליווי טכנולוגיה חדשנית, ובהנחיית מורי בית הספר וצוות STEAM טכנולוגיה ומדעים מקצועי מטעם ה'מדעטק'. ● ● ● ●

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online