מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

בתי ספר תיכוניים בכל בתי הספר העל יסודיים מובילים תהליכים של חשיבה ולמידה ומובילים תוכניות ייחודיות, הן בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש במתודות של למידה חדשנית, חקר ופיתוח, והן בתחומים האישיים רגשיים של התלמידים. כשהדגש על התלמיד והתלמידה, על נקודות החוזק והקושי שלהם, פיתוח כלים ללמידה והתמודדות, במטרה "לראות" כל תלמיד ולאפשר לו מימוש תוך רווחה. ● תוכניות לליווי אישי על-ידי מחנכי הכתות וצוות הייעוץ של בית הספר, בקיום שיחות אישיות, סדנאות הערכה, התאמת תוכנית אישית, ושתופי פעולה עם מחלקות הרווחה והנוער במטרה להדק את הליווי וההנחיה של בני הנוער. ● פתיחת מגמות עתידיות עתירות ידע, כמו: מדעי הרפואה, סייבר, רובוטיקה, ביו- טכנולוגיה, תוך שתופי פעולה עם גורמים אקדמיים כמו הטכניון ומסגרות מעודדות חקר, כמו תעשידע, אלביט, רפא"ל וכו'. ● בניית מרחבי למידה מוטי עתיד המזמנים לתלמידים מרחב לחקר ופיתוח. ● פיתוח צוותי חינוך – הן בתחומי הדעת בליווי והנחייה של גורמים מקצועיים מהשורה הראשונה והן בתחומי הרגש והתפתחות האישית. ● ● ● ●

5 5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online