מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי עסקה השנה במספר נושאים עיקריים:

● פיתוח מענים למניעה והתמודדות עם תופעת האלימות ברשת, תוקפנות אלימות ברשת ובריונות ברשתות החברתיות. התקיימו הכשרות לבעלי תפקידים בנושא יחד עם ערבי הסבר ביישובים, בעבור הורים, ילדים ונוער. התקיים שבוע "בום ברשת" להגברת המודעות בנושא מוגנות ברשתות החברתיות. ● מתן כלים לצוותים חינוכיים ולהורים בנושא התפתחות מינית מניעת אלימות מינית תקינה, זיהוי גורמי סיכון בנושא ודרכי קידום תכניות חינוכיות לילדים ונוער- התקיימו הסברות להורים במסגרות יישוביות ובית ספריות, הכשרות לבעלי תפקידים ומעורבות בתכניות מניעה בית ספריות. ● במסגרת תכנית "עם קול הכבוד" – צמצום תופעת תוקפנות כלפי בעלי תפקידים בהובלת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה, התקיימו מעגלי שיח במספר ישובים והתקיימו הנחיות לבעלי תפקידים.

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online