מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

אזרחים ותיקים

● המועצה פועלת לקידום הרווחה והחוסן של משפחות ותיקים בעמק יזרעאל על ידי בניית רצף שירותים ברמה הפרטנית - משפחתית, ברמה הקבוצתית, ברמה היישובית - קהילתית וברמה המועצתית.

● בעבור הוותיקים קיימים המערכים הבאים;

● רשת מועדוני ותיקים ביישובים ● תכניות לרווחת הוותיק בקהילה

● מרכז יום לוותיקים ולתשושי נפש ( עמותת ותיקי עמק יזרעאל) ● קידום שילוב בין דורי – תמיכה וחיבור בין הדור הצעיר לזה הוותיק

● 'תיאטרון עדות', צעדה רב דורית, שילוב סטודנטים בתיעוד סיפורי חיים, לימוד והפעלת המחשב בבתי הוותיקים

● הכשרת ועדות ותיקים ביישובים

● קידום התנדבות ותיקים

● מכללת ותיקים ע"ש מיקי שוהם - במכללה מסלול ייחודי ועצמאי המיועד לוותיקי עמק סטודנטים. הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה 1600 - יזרעאל והאזור, בו לומדים כ האקדמית עמק יזרעאל.

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online