מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

נוער מחלקת הנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של בני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. ● במועצה חמישה ארגונים ותנועות נוער ● מועצת נוער אזורית ● פורום ועדות נוער אזורי ● תוכנית "אתגרים" לחברה הערבית ● הכנה לשנת שירות ● היכרות עם שביל יזרעאל – קק"ל ● הפעלת מועדוני נוער ● ליווי מערכות נוער יישוביות ● הכשרת רכזי נוער ומנהלי חינוך לתפקידם ביישובים ● שימור מפעלים אזוריים מסורתיים והקמת חדשים ● במסגרת החינוך החברתי, הועבר תקציב ליישובים לפעילות ילדי א'-ג', בימי שישי ● חוגי מדע מסובסדים 4 נפתחו ● לראשונה, התקיימה השנה פעילות 'בית הספר של החגים' בחנוכה, מטעם המועצה המטרות שהיו לנגד עינינו, בשנה החולפת, ואשר לאורם פעלנו; "; הגעה לבני נוער נוספים, שלא היו מוכרים לנו 1 חיזוק המותג "נוער עמק יזרעאל – נוער עד כה; הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה, הנותנות שירות כחינוך חברתי; שימור וחיזוק הקשר בין מחלקת נוער לרכזי הנוער; חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי; עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער; שימור מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער; הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר; שינוי שיטת השכר לרכזי הנוער ותקנון פעילות התנועה והחינוך החברתי בכל ישוב; הגדרת תהליכי העבודה של התנועה – ישוב – מועצה; חיבור בני הנוער בעמק לעמק ברגליהם – היכרות פיזית עם שבילי העמק; הטמעת מחלקת הנוער בתוך האגף לחינוך חברתי.

10

Made with FlippingBook - Online catalogs