מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

איכות הסביבה אגף איכות הסביבה אחראי על קידום איכות הסביבה והטמעת ערכי הקיימות. זאת, באמצעות ריכוז הפעולות בתחומי החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, קידום קיימות בקהילות, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, אכיפה ופיקוח - תעשייה וסביבה, השירות הווטרינרי ומערך איסוף האשפה והפסולת למיחזור. חינוך סביבתי - לאורך השנה התקיימו שלוש השתלמויות למורות, גננות וסייעות בנושא חינוך חוץ 'חינוך-חוץ'. כל השתלמות כללה עשר סדנאות ללימוד מגוון מיומנויות; מלאכות עתיקות, סיפור סיפורים, משחקים ולמידה בטבע, ליקוט ובישול ועוד. בסוכות התקיימה, זו הפעם השנייה, השתלמות 'חינוך חוץ' מרוכזת בת שלושה ימים ולילות, ביער ציפורי, בה זכו הגננות והמורות בחוויה שלמה ומעצימה של שהות ולמידה בטבע. לחלקן, הייתה זו תחילת ההיכרות עם התחום, ואחרות יוצאות עם הילדים ל'יום יער' שבועי, מזה שלוש שנים. גננות ומורות שיוצאות באופן קבוע לשהות בחוץ, מלוות על-ידי צוות האגף ובוגרי ההשתלמויות המנוסים. - בגני הילדים ובבתי הספר נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון קיימות הפרדת פסולת והפחתת צריכה, תזונה מקיימת, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד. - מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי גנים ובתי ספר י'רוקים' ספר ירוקים, לעידוד אורח חיים מקיים במוסדות החינוך ולפיתוח מנהיגות ירוקה. כמעט כל בתי הספר בעמק הם 'ירוקים', והשנה התחדשנו גם בישיבה 'ירוקה' ישיבת 'תקוות יעקב' שהוסמכה לכך. דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתיכונים לפעילויות המעודדות אזרחות מעורבת ופעילה והכרות עם מגוון סוגיות אקטואליות, כגון: התכנית להקמת שדה התעופה בעמק, השפעות תרבות הצריכה ומשבר האקלים. קיימות בקהילות במסגרת הגברת המודעות הסביבתית בקהילות, התקיימו הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ועשרות אירועי תרבות בנושא קיימות, לכל הקהילה, כגון: תרבות הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא, ועוד. התקיימו מספר ימי ניקיון ביישובים ובשטחים 11 הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של אשפה! גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב- ישובים בעמק, ומהווים מקום מפגש והפוגה ממרוץ החיים. מדי שנה, נוספות גינות קהילתיות חדשות נוספות.

20

Made with FlippingBook - Online catalogs