מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

איכות הסביבה

אכיפה יחידת האכיפה המועצתית טיפלה בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים הפתוחים וברחבי המועצה. כחלק ממשימותיה של מחלקת הפיקוח והאכיפה של המועצה, עסקו פקחי המועצה בשמירה על ניקיון השטחים הפתוחים. הם ביצעו פעולות נרחבות לתפיסת משליכי פסולת, בשיתוף רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה ומחלקת הביטחון של המועצה. הפקחים עסקו במגוון פעולות אכיפה יזומות ובמענה לפניות התושבים ביישובים, באמצעות חוקי העזר של המועצה, על מנת להעלות את רמת החיים של התושבים, לרווחת כלל הציבור.

פיקוח וטרינרי המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, מוסיפים לפעול למיגור הכלבת במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד.

22

Made with FlippingBook - Online catalogs