מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

החלפת תאורת רחובות במסגרת המהלכים להתייעלות אנרגטית והקטנת פלטת גזי חממה, החל פרויקט החלפת תאורה ביישובי המועצה. הפרויקט מתוכנן להסתיים במהלך השנה הקרובה ואמור לשפר את רמת התאורה ביישובים, כמו גם לחסוך באנרגיה ובעלויות. אנרגיה סולארית במהלך השנה הקרובה, בכוונת המועצה להיכנס למהלך משמעותי בנושא, וזאת לאחר שהשלב הראשון להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור, יושלם בהצלחה. המהלך הנוכחי מיועד לפתח קירוי סולארי על גבי חניות, כמו גם להנגיש ולעודד תושבים להתקין מערכות פרטיות על גגות בתיהם. תיירות הוקמה מחלקת 2019 נסגרה עמותת התיירות ובחודש ספטמבר 2019 בתחילת שנת תיירות במועצה. זאת, מתוך כוונה לרכז את הפעילות הקיימת וליצור, ביחד עם התיירנים, שיתופי פעולה לקידום התיירות בעמק יזרעאל. ;2019 במהלך שנת ● נערכה היכרות אישית עם אנשי התיירות ביישובי המועצה וכן היכרות עם בעלי תפקידים, במשרדים הממשלתיים ובגופים הרלוונטיים. ● הוקם פורום לקידום התיירות בעמק יזרעאל, בשיתוף עם מעוף ומעברים בעמק. הפורום הוקם על מנת שעבודתו תהווה בסיס לתהליך מיתוג ושיווק עמק יזרעאל, כיעד תיירות.

● . 2020 הוכנה תוכנית עבודה לשנת

● 2020 נקבעו אירועים משותפים למחלקות תיירות, תרבות וספורט לשנת ● נבחנו התקשרויות להקמת אתר אינטרנט, אפליקציה ורשתות חברתיות ● התבצע גיוס ואיגום משאבים ● התקיימו אירועים באתרי תיירות בעמק ● נבחנה הקמת עוגן תיירותי

27

Made with FlippingBook - Online catalogs