מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

הנדסה

תשתיות באזורי התעשייה

● דונמים – תשתיות לתעשייה בתקציב 170 – פיתוח של כ- 2000 באזור התעשייה שגיא ₪ מיליון 34 של ● – אדמות ההשבה של קיבוץ גניגר ומתחם טמפו - אושר קידום תכנון 2000 בשגיא דונם 150 בשטח כולל ● דונם 650 אזור תעסוקה מרחביה – תכנון מפורט בשיתוף עפולה, בשטח של פרויקטים של תשתיות ₪ מיליון 7 ביצוע מגוון פרויקטים של תשתיות ביישובי המועצה, בהיקף של כ- ● הושלמה סלילת כביש כניסה לבית לחם הגלילית ● הושלמה סלילת כביש גישה להרחבה מערבית בכפר יהושע ● הושלמה הקמת חניון לבית הספר בגבעת אלה ● הושלם פרויקט שיקום כבישים פנימיים בכפר גדעון ● הקמת מערכות פוטו וולטאיות על מבני ציבור וקידום ביצוע קירוי מגרשים ● עדי – הושלם שיקום הכביש ברח' הדס ושדרוג כביש גישה חדש, בהיקף של למעלה ₪ מיליון 2 מ- ● ₪ מיליון 3 שדה יעקב – הושלם פרויקט הכבישים הפנימיים בתקציב של כ- ● 2020 תל עדשים – בוצע שיקום כביש הכניסה. סלילת הכבישים תימשך ב- ● ביישובים סואעד חמירה ומנשייה זבדה 1480 קידום פרויקטים על-פי החלטה ● ביצוע מרכז היסעים וחניות למורים בבית הספר עמקים תבור, מזרע ● הושעיה – קידום תכנון כביש גישה לאזור תעסוקה ● כפר תקוה – תכנון מעגל תנועה, בכניסה ליישוב גינון וחזות ● בוצע פיתוח גן אקולוגי בבית ספר 'אופקים' מרחביה ושביל אופניים בין קיבוץ מרחביה והמושב לבית הספר ● בוצע סקר עצים מסוכנים בכל יישובי המועצה – מעקב ובקרה ● הושלם גינון בהרחבות ● דונם (שלב א') 150 באלון תבור- תכנון פיתוח מתחם נוסף של כ- ● 2020 חנתון - אמפי ומגרש בהקמה. הפרויקט צפוי להסתיים עד מאי ● 2020 יפעת – ביצוע חניות לאולם המופעים. העבודה תושלם ב-

32

Made with FlippingBook - Online catalogs