מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

הרחבות

● יחידות דיור 1000 ישובים – פוטנציאל של כ- 10 תכנון ת.ב.ע ב-

● יחידות דיור; הושעיה, בית לחם 250 ישובים לכ- 4 תכנון מפורט לביצוע הרחבות ב- הגלילית ותמרת ● יחידות דיור 350 ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות, עבור ● היערכות לביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות, באמצעות המועצה, ביישובים; תמרת, מנשייה זבדה, בית לחם ובלפוריה ● מתחמים 2 קידום ת.ב.ע להרחבת אזורי תעשייה ותעסוקה קיימים וחדשים; באלון תבור דונם 300 של כ- ● קידום תוכנית לאזור תעסוקה חדש יוקנעם - כפר יהושע, במתחם הרכבת אחזקה, נגישות ובטיחות בגני משחקים במתקני ספורט ובמוסדות חינוך ● השלמת פרויקט הנגישות במוסדות החינוך על פי תוכנית, בסיוע ובמימון משרד החינוך מוסדות חינוך 14 בכ- ● ריכוז והפעלת פרויקט הנגישות ביישובי המועצה – הכנת סקרים וביצוע הנדרש על מנת 2021 לקדם את ההשלמה עד סוף ● אחזקת מוסדות החינוך והציבור כמתחייב בחוזר מנכ"ל, טיפול בקריאות שבר ואחזקה אלף מ"ר בנויים 100 מונעת במועצה ומבני ציבור וחינוך בשטח של יותר מ-

● ₪ אלף 400 שיפוץ מקלטים בתקציב של כ- ● גני משחקים חדשים ביישובים 8 קידום תכנון וביצוע ● כיתות שמע בבתי ספר וגני ילדים 8 ביצוע

● בתי ספר 6 ביצוע מרחבי למידה ב-

תכנון אזורי ומקומי

● - ₪ מיליון 5.5 קידום תכנית כוללנית על כלל שטח המועצה והיישובים בהשקעה של הסתיים לימוד מצב קיים וניתוחו והחל סבב עם היישובים לקראת התקדמות התוכנית. ● תכנון שביל אופניים המקשרים בין ישובים לבין הרכבת לאורך שדרת העמק, תל עדשים לנהלל; מהמכללה עד מעונות הסטודנטים בעפולה. ● , 75 ליווי תכנון מערכות אזוריות המתוכננות ע"י גורמי ממשלה שונים; הרחבת כבישים . תשתיות – מים, חשמל, גז, רכבת. 77 , 65 , עוקף עפולה 79

33

Made with FlippingBook - Online catalogs