מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

:2020 אתגרים לשנת

● התנגדות נחושה להקמת שדה תעופה מקביל לנתב"ג בעמק, בכל הכלים העומדים לרשותנו ובשיתוף קהילת העמק ● שמירה על קרקעות המועצה ויישוביה, לנוכח פעילות ועדות הקרקעות של משרד הפנים ● הובלת פדגוגיה חדשנית יזרעאלית: - שמירה על המצוינות בחינוך ויישום תכנית עבודה רב-שנתית - המועצה מובילה תכנית רב שנתית לחינוך, תוך שיתוף הציבור וסגלי ההוראה ובהובלת ד"ר גדי ביאליק מאוניברסיטת תל אביב. - מאות אלפי שקלים יושקעו בתקצוב נוסף של בתי הספר לקידום פעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות - תכנית 'אפשרי בריא' בשיתוף אגף החינוך- סיוע ושיפור מערך המזון במערכות החינוך היישובית - הקמת מינהלת חינוך להידוק שיתופי הפעולה בין כלל מערכות החינוך החברתי והחינוך הפורמאלי. ● חיזוק החינוך החברתי: - הגדלת מספר המשתתפים במגוון פעילויות הנוער בכלל יישובי המועצה ובכל שכבות הגיל - הקמת מועצת נוער שתפעל במתווה עבודה חדשני - הידוק העבודה המשותפת עם ועדות הנוער ביישובים ועם תנועות הנוער במרחב - פיתוח תחום הרובוטיקה, כעוגן להקמת מרכז חדשנות בתחום הטכנולוגי חינוכי ● קידום והובלת התכנית הכוללנית לכלל המועצה, תוך קידום תבע"ות להרחבת היישובים ● תכנון ופיתוח מתקני ספורט במוסדות החינוך וביישובים ● התקנת מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל סולארי על מבני המועצה. המערכות יקדמו ייצור אנרגיה ירוקה וינתקו את התלות הכלכלית המועצתית בחברת חשמל, בנוסף לחסכון כספי ניכר ● קידום פתרונות תחבורתיים ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל, להפחתת עומס התנועה בעמק - ביצוע שבילי אופניים בין היישובים ומוקדי הביקוש - בניית מסלולי תחבורה ציבורית, בהתאם לצרכי התושבים ● המשך צמיחת קהילות העמק והעצמתם - הקמת ישוב חדש לבני העמק - חיזוק והרחבת עבודת אשכולות המועצה במטרה לפתח שירותים ומענים - גיוס רכזי קהילה ביישובים נוספים במועצה ● תרבות במועצה וביישוביה: - קידום הרכבי מוסיקה ויוצרים מקומיים במופעים ביישובי העמק - קיום מגוון אירועי תרבות ואומנות

39

Made with FlippingBook - Online catalogs