מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

אגף החינוך

אגף החינוך במסע החינוכי אגף החינוך ממשיך בקידום תכנית רב שנתית, המובילה ומתווה את כיווני הפיתוח, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך דיאלוג מתמיד עם בתי הספר והיישובים. המחלקות השונות באגף החינוך מובילות ומחזקות תכניות חינוכיות, ארוכות וקצרות טווח, לצד התוכניות הנדרשות על-ידי משרד החינוך. זאת, במטרה להמשיך ולהצעיד את מערכת החינוך בעמק ללמידה איכותית, איתור וטיפוח מצוינות והקניית ערכים. גני הילדים והגיל הרך פיתוח מקצועי ● הדרכת מטפלות המעונות ביישובי העמק להסמכה, תוך מתן דגש על תכנים פדגוגיים ונושאים התפתחותיים. ● כנס היערכות לשנת הלימודים. ● השתלמויות מקצועיות לגננות משרד החינוך (בחינוך הממלכתי, הדתי והבדואי). ● השתלמויות לסייעות מועצה בנושאי בריאות ותזונה, בגני הילדים. ● שיפוצי קיץ בגני המועצה ובחצרות הגנים. ● ביקורים סדורים במערכות הגיל הרך ביישובים ויישום עקרונות משרד החינוך, תוך התחשבות במאפייני הקהילה. ● קשר שוטף עם מנהלי קהילות ובעלי תפקידים רלוונטיים. פדגוגיה בגני הילדים - הצגה/מופע בכל גני החובה, ביקור במוזיאון וצפייה בהצגה באולם סל תרבות המופעים במזרע. - ביקורים של מדריכת האמנות נטע דר, בגנים והשתלמות לגננות העמק. אמנות יישום תכנית מעברים בין הגנים לכיתה א'. - חיבור ויצירת קשרים בקבוצת מנהלות הגיל הרך ביישובים, השראה המסע החינוכי והתווית דרך חינוכית ועידוד הפרייה ההדדית. - רישוי קייטנות קייטנות פרויקטים ויוזמות חינוכיות.

4

Made with FlippingBook - Online catalogs