מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

;2020 במבט לשנת ● מתוכננת הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה- מתנדבים ובעלי תפקידים שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, במידת הצורך. ● הקמת צוות מוגנות מועצתי וגיוס נציגים לביטחון אישי, ביישובי המועצה. ● הגדלת מספר סיירות ההורים, אשר פועלות ביישובי המועצה.

9

Made with FlippingBook - Online catalogs