מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

בית האמנויות

תלמידים 600 המוסיקלי ולהגיע להישגים ברמה גבוהה ביותר. בשנה שעברה, למדו יותר מ- במרכז המוסיקה ובתוכנית 'בית ספר מנגן'. במרכז המוסיקה מתקיימות כיתות אמן וסדנאות עם אמנים מהארץ ומחו"ל; 'במה פתוחה' לתלמידי מרכז המוסיקה; מסלול למצטיינים בחטיבת ביניים ומגמת בגרות במוסיקה; תכנית העשרה, הכוללת נסיעות לקונצרטים ולמופעי אופרה; תכנית 'בית ספר מנגן' – לימוד כלי נגינה תזמורתיים בבתי ספר יסודיים; תכנית 'נגן-לי' –מפגש עם אמנים וקונצרטים בבתי ספר; תזמורת מצוינות לתלמידים בבתי ספר יסודיים; כנס תזמורות וימי שיא לתלמידי 'בית ספר מנגן'; כנס מקהלות לתלמידים בבתי ספר יסודיים, בשיתוף עם אגף החינוך; הרכב מוסיקלי משלב, בשיתוף עם אגף הרווחה. הפעילות מתקיימת על פי הנחיות משרד הבריאות, ומתחילת משבר הקורונה, חלק מהפעילות לא התקיימה, או הועברה בפלטפורמה מקוונת. שלוחות מוסיקה ביישובים: הושעיה, שמשית, אחוזת ברק, הרדוף, חנתון ועדי. השנה, נפתחה שלוחת מוסיקה גם בנהלל.

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker