מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי ממשיכה ליצור ולקיים שותפויות, במטרה למנוע ולהתמודד עם תופעות אלימות; שימוש בסמים, שתיה לא מבוקרת של אלכוהול ופשיעה. זאת, בשיתוף עם מחלקת הביטחון ומשטרת ישראל, הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), אגף החינוך ובתי הספר במועצה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובי המועצה, אגף קהילה ורווחה, מחלקת הנוער, מחלקת היישובים, מחלקת הספורט, הדוברות ועוד. מגפת הקורונה והסגרים שבאו, במסגרת הניסיון למגרה, הפכו את עבודת המניעה וההתמודדות למורכבת יותר ולצד זאת, הרחיבו את מעגל השותפים בהתמודדות. אנו חווים עליה במספר הדיווחים והפונים המביעים רצון להיות פעילים בנושא. 2020 במהלך שנת ישובים, לחשיבה רב מערכתית על מתן מענה בנושאי 14 כונסו בשיתוף 'שולחנות עגולים' 21 מניעה והתמודדות ביישוב. במסגרת התכניות, שנבנו בשיתוף, הובאו ליישובים סדנאות עבור הורים ובני נוער והכשרות לאנשי מקצוע. בשיתוף גורמים נוספים כנסים ומפגשי הכשרה לבעלי תפקידים בקהילה 10 התקיימו במועצה, ביניהם כנסים משותפים בתחומי מומחיות שונים, דוגמת 'ילדים עדים לאלימות' ו'סמים על השולחן'. ; הפצת ידע וכלים להתמודדות במקרים של חשש לקיומה 'לנו יש אותנו' הכשרות לקהל הרחב – של אלימות במשפחה, בשיתוף המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות באגף קהילה ורווחה. 'תנו לגדול על שקט' - עידוד יוזמות הוריות להתאגדות הורים בקהילה, לטובת התמודדות קהילתית משותפת בנושא טלפונים חכמים. מדריך מיישובי המועצה, בשכבות גיל משתנות ובנושאים נרחבים, התקיימה פעילות 13 ב- המהווה חלופה לשעות הפנאי וכלי משמעותי לחיבור בין ילדים או בני נוער לבין מערכות מקצועי החינוך החברתי ביישובים. התקיימו סביבשבועהמודעות למוגנות ברשת; שבוע 'דיבור חדש'; 'מקונפליקט פעילויותאזוריות לדיאלוג', שבוע המאבק באלימות כלפי נשים וחודש 'בום אלכוהולי' במתכונת מותאמת למגבלות הקורונה - כל אלה בשיתוף עם גורמים במועצה. בתי ספר, כשמדריך 10 מדריכי מוגנות ב- 11 בבתי הספר של המועצה כוללת תכנית המוגנות המוגנות הוא חלק מצוות בית הספר. במסגרת תפקידם, מדריכי המוגנות נמצאים במרחבי בית הספר ומהווים כתובת נוספת, בלתי פורמאלית, עבור התלמידות והתלמידים. בעקבות משבר הקורונה, עשייתם של מדריכי המוגנות חצתה את גבולותיו הפיזיים של בית הספר ומדריכי המוגנות קיימו קשר עם תלמידים באופנים שונים, כולל הגעה ליישובים לפעילות מותאמת. במהלך הקיץ ובימי הלמידה המקוונת של בני הנוער, הוקמו במועצה חמש קבוצות 'הורים ערים'. - קבוצת הורים מתנדבים, המסיירים באזורי ההתכנסות של בני ובנות הנוער ביישוב. 'הורים ערים' אלה מהווים אוזן קשבת ויד מכוונת לבנות ובני נוער. בעצם נוכחותם, הורים אלה מהווים מכפילי כוח לפעולות מניעה, פיקוח ואכיפה והעלאת תחושת הביטחון בקהילה. ;2021 מבט לשנת המשך הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה - מתנדבים ובעלי תפקידים שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, במידת הצורך. הקמת צוות מוגנות מועצתי וגיוס נציגים לביטחון אישי, ביישובי המועצה. הרחבת העשייה של הרשות לביטחון קהילתי לקהלי יעד נוספים, דוגמת ותיקי העמק.

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker