מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

צעירים ומלגות

מלגות עידוד, 117 כל מלגה ו- ₪ 10,000 מלגות מעורבות חברתית בסך 73 מלגות; 190 הוענקו .₪ אלף 850 בסך של כ- ותיקים לתיעוד סיפור חייהם. 10 צעירים נפגשו עם 10 מעורבות חברתית: צעירים נפגשו והעבירו הדרכה בשימושי מחשב ובטלפונים חכמים; לוותיקים; לילדים שהופנו 63 על ידי מחלקת הרווחה של המועצה; לוותיקים מרותקי בית; לילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים; לילדים ברחבי הארץ, במסגרת פרויקט 'פרח' ארצי. כל אחת. נחתמו ₪ 10,000 , בסך 2021 לשנת מלגות מעורבות חברתית 100 המועצה אישרה עבור סטודנטים תושבי ₪ 10,000 הסכמים עם תכנית 'פרח' להענקת מלגות מוגדלות, בסך המועצה, הלומדים ברחבי הארץ והסכם עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל. אנגלית, אנגלית לעסקים, לינקדאין ועוד. התקיים מגוון קורסים בתחום פיתוח הקריירה: בתחום פיתוח קריירה, הורות צעירה ועוד. התקיימו הרצאות התקיים קורס הכנה לפסיכומטרי. עבור אירועי תרבות ומופעים. ניתנו הנחות לצעירים

התקיימו שיתופי פעולה עם מחלקות לאירועי המועצה תרבות, ספורט, תיירות – רוב האירועים הגדולים בוטלו בשל התפרצות מגפת הקורונה.

רכזת חיילים משוחררים קיימה מפגשים אישיים עם חיילים משוחררים, לשם הענקת מידע בנוגע לזכויות, הטבות, ייעוץ והכוונה לאקדמיה, זכאות למלגות, סיוע בכתיבת קורות חיים, עזרה באיתור משרות והכנה לראיונות עבודה. 50 כ- מסע 'דרך ארץ' צעירים התנדבו להוביל .2020 את המסע בשנת בשל הקורונה, לא התאפשרה יציאת בני הנוער. .26 עד 18 שמופעלת ברווחה ופונה לצעירים בלתי משתלבים, בגילאי תכנית 'יתד'

כחלק מהמענים שפותחו לצרכי השעה בעקבות נגיף הקורונה, המועצה הקימה מרכזי חינוך משלים ביישובי המועצה

! ידעת ש...

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker