מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

קהילה ורווחה

צוות אגף קהילה ורווחה פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה. השירות ניתן לכל הגילאים, בשלל תחומים: ייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך. זאת, בשילוב עבודה מערכתית וקהילתית ומתוך ראיית האדם כחלק בלתי נפרד מסביבתו. התאפיינה באתגרים כלכליים, משפחתיים ורגשיים, שנוצרו בעקבות משבר הקורונה. 2020 שנת אנחנו, באגף קהילה ורווחה, התגייסנו לתת מענה מותאם לתושבי המועצה, אשר נזקקו לסיוע בתקופה ייחודית ומאתגרת זו. התחומים בהם ניתן סיוע בעקבות משבר הקורונה; תמיכה וליווי משפחות שנקלעו למשבר רגשי או בריאותי סיוע חומרי למשפחות שנפגעו מבחינה כלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה ליווי שוטף של בעלי תפקידים ביישובים המתמודדים עם השלכות הקורונה ברמת הקהילה והפרט הכשרה וליווי צוותי החירום היישוביים (צח"י) איתור ותיקים במצבי בדידות, סיכון ומשבר ומתן מענים, בשיתוף פעולה עם היישובים גיוס מתנדבים ליצירת קשר טלפוני עם ותיקים מפעל הזנה, בשיתוף עם עמותת ותיקי עמק יזרעאל, לוותיקים אשר נזקקו למזון מבושל או יבש, בזמן הסגר פעילויות פנאי מרחוק לוותיקים, מידי יום, באמצעות הקתדרה הווירטואלית פעילויות פנאי והפגה לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, כגון משלוח ערכות פנאי, 'רכב השמחה' שעבר בין הבתים, הרצאות מקוונות להורים ועוד ליווי ילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות מתנדבים בבתים, בזמן הסגר, בשיתוף פעולה עם מכינת חנתון ואשכול היישובים הצפוני איתור משפחות עם ילדים במצבי סיכון, קיום קשר שוטף עמם ומתן מענים מותאמים טיפול רגשי מרחוק למשפחות, בתקופת הסגר הראשון, והמשך פגישות טיפוליות פרונטליות באגף ובשלוחותיו מענה טיפולי זמין ומיידי במקרי אלימות במשפחה

! ידעת ש...

תושבים 700 בשנה האחרונה חל גידול של כ -

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker