מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

קהילה ורווחה

תחומים בהם ניתן סיוע שוטף; משפחות, ילדים, נוער וצעירים

שילוב משפחות בתכנית 'נתיבים להורות' באמצעות מתן טיפול רגשי לילדים והדרכת הורים הפעלת מערך מתנדבי 'שותפים לדרך' לליווי תושבים ומשפחות במצבי חולי ומשבר בשנה זו, ניתן דגש מיוחד לגיל הרך - הוקמה שלוחה צפונית, באלון הגליל, לפעילות חברתית וטיפולית עבור ילדי הגיל הרך, הצעיר והוריהם קיום קבוצות למיומנויות חברתיות לילדים וקבוצות להדרכת הורים, עד פרוץ משבר הקורונה קיום סדנאות לבני ובנות נוער ביישובים, לאיתור ומניעת התנהגויות מסכנות הרצאות בנושא איתור ילדים ובני נוער בסיכון, לשותפי תפקיד במועצה ובעלי תפקידים ביישובים ליווי צעירים עם קשיי השתלבות בתעסוקה, לימודים, דיור ועוד קיום תהליכי גישור, במסגרת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה שותפות עם ארגוני להט"ב בעמק ובסביבה אוכלוסייה עם מוגבלויות הקמת המחלקה למשפחות מיוחדות - מענה קהילתי משלים למשפחות עם ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים 21 עד גיל 5 הפעלת שתי מועדוניות חברתיות מגיל הקמת הנהגה של פעילים חברתיים ממשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים הקמת ועדות לצרכים מיוחדים ביישובים והכשרתן

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker